Beth i'w wneud os oes gan eich iPhone fwlch rhwng y sgrin a'r ffrâmWhat Do If Your Iphone Has Gap Between Screen Frame

Mae ychydig o bobl wedi estyn allan atom yn gofyn pam mae bwlch rhwng sgrin a ffrâm eu iPhone. Byddwn yn dweud wrthych beth a ddywedasom wrthynt - ni ddylai'r bwlch fod yno. Yn yr erthygl hon, byddwn yn egluro beth i'w wneud os oes gan eich iPhone fwlch rhwng y sgrin a'r ffrâm .Pam Mae Bwlch?

Nid oes llawer o wybodaeth gyhoeddus am y bylchau heblaw rhestr golchi dillad o swyddi fforwm gan bobl ag iPhone diffygiol. Mae hynny oherwydd na ddylai fod bwlch byth rhwng arddangosfa eich iPhone a'i ffrâm neu befel.Edrychwch ar y fideo hon i weld sut olwg sydd ar y bwlch ar iPhone 12 Pro Max. Mae'n ddigon mawr i lithro darn o bapur i mewn.ni fydd fy ipad yn chwarae fideos mwyach

Problemau Gallai'r Bwlch Achosi

Nid ydym yn eich beio am boeni am y broblem hon, os effeithiwyd ar eich iPhone. Mae'r bylchau hyn yn agor lle ar du allan eich iPhone, gan ddatgelu ei gydrannau bregus i'r elfennau o bosibl.

sut i rannu wifi o iphone i iphone

Mae'r bwlch hwn yn ei gwneud hi'n haws i hylif a malurion fynd y tu mewn i'ch iPhone. Yn naturiol, nid yw'r syniad o ddŵr a baw yn dod i gysylltiad â chydrannau mewnol eich iPhone yn swnio'n arbennig o apelio. Edrychwch ar ein herthygl arall i dysgu am yr holl ffyrdd y gall dŵr niweidio'ch iPhone yn barhaol .

Beth i'w Wneud Os Mae Bwlch Yn Eich iPhone

Awgrymwn yn fawr y dylid dod â'ch iPhone i'ch Apple Store lleol i weld beth yw eich opsiynau cymorth. Weithiau bydd Apple yn gwneud eithriadau ac yn disodli'ch iPhone, hyd yn oed pan nad oes unrhyw ddifrod corfforol i'r sgrin ei hun.Ewch i wefan Apple’s i trefnu apwyntiad cyn i chi fynd â'ch iPhone i'r Genius Bar. Gallwch hefyd gael cefnogaeth ar-lein, dros y ffôn, a thrwy'r post.

Gwyliwch y Bwlch!

Nid yw'n hwyl cael ffôn newydd yn unig i ddarganfod bod ganddo fater dylunio difrifol. Gadewch sylw i lawr isod i roi gwybod i ni a oes gan eich iPhone fwlch rhwng y sgrin a'r ffrâm. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich ffrindiau a'ch teulu'n gwybod i wirio eu iPhone am y diffyg dylunio hwn.