Sut Ydw i'n Rhannu Cyfrineiriau WiFi Ar iPhone Neu iPad? Y Ffordd Hawdd!How Do I Share Wifi Passwords An Iphone

Gall cyfrineiriau WiFi fodhir a chymhleth iawn, sy'n ei gwneud hi'n anodd eu rhannu gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Yn ffodus, creodd Apple nodwedd rhannu cyfrinair WiFi newydd felly ni fydd yn rhaid i chi blygu drosodd yn ôl i ddarllen y cyfrinair oddi ar gefn y llwybrydd eto. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad felly gallwch chi helpu'ch ffrindiau a'ch teulu i gysylltu'n gyflym â'ch rhwydwaith WiFi .Beth sydd ei angen arnaf i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad?

Arferai fod yn rhaid i chi lawrlwytho ap i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad yn ddi-wifr. Fodd bynnag, roedd yr apiau rhannu cyfrinair WiFi hyn yn annibynadwy ac yn aml yn achosi damweiniau meddalwedd. Yn ffodus, integreiddiodd Apple nodwedd rhannu cyfrinair WiFi diogel a dibynadwy â rhyddhau iOS 11.Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod iOS 11, a ryddhawyd yn Fall 2017, wedi'i osod ar eich iPhone neu iPad. Mae rhannu cyfrinair WiFi hefyd yn gweithio gyda Macs sy'n rhedeg MacOS High Sierra.

beth i'w wneud pan fydd eich ffôn yn dweud dim gwasanaeth

I wirio pa fersiwn o iOS mae eich iPhone neu iPad yn rhedeg, agorwch yr app Gosodiadau, yna tapiwch Cyffredinol -> Am . Edrychwch ar y rhif nad yw mewn cromfachau wrth ymyl Fersiwn . Os yw'r rhif yn dechrau gydag 11, yna mae iOS 11 wedi'i osod ar eich iPhone.Os oes angen i chi ddiweddaru iOS, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . I ddiweddaru meddalwedd eich iPhone, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Gall y broses hon gymryd amser hir, felly rydym yn argymell plygio'ch iPhone neu iPad i mewn i ffynhonnell bŵer gan ddefnyddio'ch cebl Mellt.

pam mae fy ffôn yn dal i ollwng wifi

Yn ail, pan fyddwch chi'n barod i rannu cyfrineiriau WiFi ar iPhone neu iPad, gwnewch yn siŵr bod eich dyfeisiau'n agos iawn at ei gilydd. Os yw'ch dyfeisiau'n rhy bell oddi wrth ei gilydd, efallai na fyddant yn gallu rhannu cyfrineiriau WiFi. Dim ond i fod yn ddiogel, daliwch eich iPhone neu iPad wrth ymyl y ddyfais iOS arall rydych chi am rannu cyfrinair WiFi â hi.Sut I Rannu Cyfrineiriau WiFi Ar iPhone Neu iPad

Os hoffech chi wneud hynny derbyn cyfrinair WiFi ar eich iPhone neu iPad :

  1. Agorwch y Gosodiadau ap.
  2. Tap Wi-Fi .
  3. O dan Dewiswch Rwydwaith ... , tapiwch enw'r rhwydwaith yr hoffech chi ymuno ag ef.
  4. Daliwch eich iPhone neu iPad yn agos at iPhone neu iPad arall sydd eisoes wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith WiFi.

Os hoffech chi wneud hynny anfonwch eich cyfrinair WiFi i iPhone neu iPad ffrind :

  1. Datgloi eich iPhone neu iPad.
  2. Daliwch eich iPhone neu iPad wrth ymyl iPhone neu iPad eich ffrind.
  3. Bydd rhybudd yn ymddangos ar eich iPhone neu iPad yn gofyn a ydych chi eisiau Rhannwch Eich Wi-Fi .
  4. Tap y llwyd Anfon Cyfrinair botwm.
  5. Ar ôl i'r cyfrinair gael ei anfon a'i dderbyn, tapiwch Wedi'i wneud .

Cael Cyfrineiriau Rhannu Trafferth?

Os ydych chi'n cael trafferth rhannu cyfrineiriau WiFi ar eich iPhone, edrychwch ar ein herthygl Ni fydd fy iPhone yn Rhannu Cyfrineiriau WiFi! Dyma The Real Fix. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i ddatrys problemau cyffredin a allai ddigwydd pan geisiwch rannu cyfrineiriau yn ddi-wifr.

sut i droi data cellog ar iphone

Rhannu Cyfrineiriau WiFi Wedi'i Gwneud yn Hawdd!

Rydych chi wedi rhannu cyfrinair WiFi yn llwyddiannus ar eich iPhone neu iPad! Mae'r nodwedd ddefnyddiol hon yn atal y cur pen sy'n dod o orfod teipio cyfrinair WiFi cymhleth â llaw, felly rydym yn eich annog i'w rannu ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.

Diolch am ddarllen,
David L.