Galw Wi-Fi Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Fix.Wi Fi Calling Not Working Iphone

Rydych chi'n ceisio gwneud galwad ffôn, ond does gennych chi ddim gwasanaeth. Byddai nawr yn amser gwych i ddefnyddio galw Wi-Fi, ond nid yw hynny'n gweithio chwaith. Yn yr erthygl hon, byddaf yn esbonio'r camau i'w cymryd pan nad yw galw Wi-Fi yn gweithio ar eich iPhone .iphone 7 ynghyd â sgrin gyffwrdd ddim yn ymateb

Galw Wi-Fi, Esboniad.

Galw Wi-Fi yn gefn wrth gefn gwych pan ydych chi mewn ardal heb fawr o sylw cellog, os o gwbl. Gyda galwadau Wi-Fi, gallwch wneud a derbyn galwadau ffôn gan ddefnyddio'ch cysylltiad â rhwydwaith Wi-Fi gerllaw. Yn dal i fod, gall fod problemau sy'n atal hyn rhag gweithio'n iawn ar eich iPhone.Beth allwch chi ei wneud i'w drwsio

Mae yna sawl rheswm pam na fyddai galw Wi-Fi yn gweithio ar eich iPhone. Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i geisio datrys y broblem.

  1. Ailgychwyn eich iPhone. Weithiau, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud i ddatrys y broblem yw ailgychwyn eich ffôn yn unig. Pwyswch a dal y botwm pŵer, yna swipiwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a naill ai botwm cyfaint, yna swipiwch yr eicon pŵer ar draws yr arddangosfa.
  2. Gwiriwch ddwywaith bod eich iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi. Os nad ydych wedi'ch cysylltu, ni fyddwch yn gallu defnyddio galwadau Wi-Fi. Ewch i'r Gosodiadau -> Wi-Fi a gwnewch yn siŵr bod marc gwirio yn ymddangos wrth ymyl enw rhwydwaith Wi-Fi.
  3. Sicrhewch fod galwadau Wi-Fi yn cael eu troi ymlaen. I wneud hyn ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cellog -> Galw Wi-Fi a'i droi ymlaen. Os na welwch yr opsiwn hwn, nid yw eich cynllun ffôn symudol yn cynnwys galw Wi-Fi. Edrychwch ar Offeryn cymharu UpPhone i ddod o hyd i gynllun newydd sy'n gwneud es.
  4. Dadfeddiwch ac ail-adroddwch y cerdyn SIM. Yn debyg i ailgychwyn eich iPhone, efallai mai ailgychwyn eich cerdyn SIM yw'r cyfan sydd ei angen i ddatrys y broblem. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu ble mae'r hambwrdd cerdyn SIM ar eich iPhone. Ar ôl i chi ddod o hyd iddo, defnyddiwch offeryn ejector cerdyn SIM neu glip papur wedi'i sythu allan i alldaflu'r cerdyn SIM. Gwthiwch yr hambwrdd yn ôl i mewn i ail-greu'ch cerdyn SIM.
  5. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith. I wneud hyn, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Mae hyn yn dileu eich gosodiadau Wi-Fi, felly bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich cyfrineiriau ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau. Cadwch mewn cof y bydd hyn hefyd yn ailosod y gosodiadau Cellog, Bluetooth, VPN, ac APN ar eich iPhone. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu mwy gwahanol fathau o ailosodiadau iPhone .
  6. Cysylltwch â'ch cludwr diwifr. Os nad oes unrhyw beth arall wedi gweithio, gallai fod yn werth chweil cysylltu â'ch cludwr diwifr . Gallai fod problem gyda'ch cyfrif mai dim ond cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid all ei ddatrys.