Botwm Pwer iPad yn sownd neu ddim yn gweithio? Dyma The Real Fix!Ipad Power Button Stuck

Nid yw botwm pŵer eich iPad yn gweithio ac nid ydych yn siŵr pam. Bob tro y ceisiwch wasgu'r botwm, nid oes dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan fydd botwm pŵer eich iPad yn sownd neu'n camweithio !Tynnwch Eich Achos iPad

Llawer o'r amser, gall achosion iPad rwber rhad wneud iddo deimlo fel nad yw'r botwm pŵer yn gweithio. Rydym hefyd wedi sylwi ar duedd anffodus hynny gall rhai achosion rwber achosi i fotymau pŵer fynd yn sownd .Ceisiwch dynnu’r achos oddi ar eich iPad a phwyso’r botwm pŵer - a yw’n gweithio nawr? Os ydyw, mae'n debyg y bydd angen i chi gyfnewid eich achos. Os nad yw'r botwm pŵer yn gweithio o hyd, daliwch ati i ddarllen!

Ydy'r Botwm yn sownd neu a allwch chi ei wasgu i lawr?

Mae dau fath gwahanol o broblemau botwm pŵer. Naill ai mae'r botwm pŵer yn sownd ac ni allwch ei wasgu o gwbl, neu nid yw'r botwm pŵer yn sownd, ond pan fyddwch chi'n ei wasgu, does dim yn digwydd!Os yw'ch pŵer iPad yn sownd ac na allwch ei wasgu, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei atgyweirio. Yn ffodus, gallwch sefydlu botwm rhithwir ar arddangosfa eich iPad a all eich dal drosodd nes eich bod yn barod i'w atgyweirio. Neidio i lawr i'r cam AssistiveTouch i sefydlu'r botwm rhithwir!

Os gallwch chi wasgu botwm pŵer eich iPad i lawr, ond does dim yn digwydd pan wnewch chi, mae'n bosib eich bod chi'n delio â phroblem meddalwedd. Ar unrhyw adeg y byddwch chi'n pwyso botwm ar eich iPad, dyna'r feddalwedd sy'n penderfynu a yw rhywbeth yn digwydd ar y sgrin ai peidio! I geisio trwsio mân glitch meddalwedd, ailgychwynwch eich iPad.

Os yw'ch iPad yn rhedeg iOS 11, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Caewch i Lawr . Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws llithro i bweru i ffwrdd i ddiffodd eich iPad. I droi eich iPad yn ôl ymlaen, ei gysylltu ag unrhyw ffynhonnell bŵer gan ddefnyddio cebl Mellt - bydd yn troi yn ôl ymlaen yn fuan wedi hynny.cau ipad i lawr o app gosodiadau

os nad yw'ch iPad yn rhedeg iOS 11, bydd yn rhaid i chi ei ddiffodd gan ddefnyddio AssistiveTouch. Yn y cam nesaf, byddaf yn dangos i chi sut i'w sefydlu a dangos i chi sut i'w ddefnyddio i ddiffodd eich iPad!

Trowch ymlaen AssistiveTouch

Mae AssistiveTouch yn osodiad Hygyrchedd sy'n rhoi botwm rhithwir yn uniongyrchol ar arddangosfa eich iPad. Mae'n ddatrysiad dros dro gwych pan fydd y botymau corfforol ar eich iPad wedi torri neu'n camweithio.

sut i ddileu post llais ar iphone

I droi ymlaen AssistiveTouch, agor Gosodiadau a thapio Hygyrchedd -> AssistiveTouch a throwch y switsh ymlaen i'r dde o AssistiveTouch. Bydd botwm rhithwir yn ymddangos ar arddangosfa eich iPad!

I ddefnyddio AssistiveTouch i ddiffodd eich iPad, pwyswch y botwm rhithwir a thapio Dyfais . Yna, pwyswch a dal Sgrin Lock tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos.

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPad

Os gwnaethoch chi ailgychwyn eich iPad, ond nid yw'r botwm pŵer yn gweithio o hyd, mae'n bryd rhoi eich iPad yn y modd DFU a'i adfer. Cyn i chi wneud, gadewch inni arbed copi wrth gefn o'ch iPad. Y ffordd honno, ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data neu wybodaeth pan fyddwch yn adfer eich iPad.

siaradwr iphone 6 ddim yn gweithio yn ystod galwadau

I wneud copi wrth gefn o'ch iPad, plygiwch ef i mewn i iTunes a chliciwch ar y botwm iPad sy'n ymddangos ger cornel chwith uchaf y ffenestr. Yna, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Gallwch hefyd wneud copi wrth gefn o'ch iPad i iCloud trwy fynd i Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna tap iCloud -> copi wrth gefn iCloud -> Back Up Now .

Rhowch Eich iPad Mewn Modd DFU

Nawr bod eich iPad wedi'i ategu, mae'n bryd gwneud hynny ei roi yn y modd DFU a'i adfer . Gan fod y botwm pŵer wedi torri, bydd yn rhaid i chi fynd i mewn i fodd DFU gan ddefnyddio rhaglen feddalwedd trydydd parti fel Tenorshare 4uKey .

Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd adferiad DFU yn trwsio botwm pŵer eich iPad nad yw'n gweithio, felly efallai yr hoffech fynd ymlaen a'i atgyweirio yn hytrach na thalu am raglen feddalwedd newydd. Yn adran yr erthygl hon, byddaf yn trafod dau opsiwn atgyweirio a fydd â'ch iPad yn gweithio fel newydd!

Atgyweirio’r Botwm Pwer

Pan fyddwch chi'n barod i atgyweirio'r botwm Cartref, mae gennych chi un neu ddau o opsiynau gwych. Os oes gennych AppleCare +, trefnwch apwyntiad yn eich Genius Bar lleol Apple Store.

Gair o rybudd cyflym: pe bai botwm eich Cartref iPad yn stopio gweithio ar ôl dod i gysylltiad â dŵr neu hylif arall, Ni fydd Apple yn cyffwrdd â'ch iPad . Nid yw AppleCare + yn ymdrin â difrod hylifol, un o'r prif resymau pam mae botwm pŵer iPad yn stopio gweithio.

Os oes difrod dŵr i'ch iPad, neu os nad yw eich iPad wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, neu os ydych chi am i'r botwm pŵer gael ei osod heddiw , rydym yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw. Mae Puls yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol atoch mewn cyn lleied â 60 munud. Byddant yn atgyweirio'ch iPad yn y fan a'r lle ac yn rhoi gwarant oes i chi!

Botwm Pwer iPad: Wedi'i Sefydlog!

Rydych chi wedi gosod botwm pŵer eich iPad yn llwyddiannus, neu rydych chi wedi dewis opsiwn atgyweirio gwych. Y tro nesaf y bydd botwm pŵer eich iPad yn sownd neu ddim yn gweithio, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!