“Diweddaru Rhif Ffôn ID Apple” Ar iPhone? Beth Mae'n Wir Yn Ei Olygu!

Update Apple Id Phone Number Iphone

Dywed eich iPhone “Diweddarwch Rhif Ffôn ID Apple” ac nid ydych yn siŵr pam. Bob tro y byddwch chi'n codi'ch iPhone, mae'r hysbysiad yno! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam ei fod yn dweud “Diweddarwch Rhif Ffôn ID Apple” ar eich iPhone a dangos i chi sut i gael gwared ar y neges hon .Pam Mae'n Dweud “Diweddaru Rhif Ffôn ID Apple” Ar Fy iPhone?

Mae eich iPhone yn dweud “Diweddarwch Rhif Ffôn ID Apple” oherwydd mae Apple yn eich atgoffa i sicrhau bod y Rhif FfônTrusted sy'n gysylltiedig â'ch ID Apple yn gyfredol. Os nad ydyw, rydych mewn perygl o golli mynediad i'ch cyfrif.Ymddangosodd yr hysbysiad hwn gyntaf ar fy iPhone yn fuan ar ôl i mi osod iOS 12, felly efallai mai dyma ffordd Apple yn unig o atgoffa ei gwsmeriaid i wirio eu gosodiadau diogelwch iPhone yn ddwbl wrth i'r diweddariad iOS mawr nesaf gael ei wthio allan.Gwneud yn siŵr bod eich rhif ffôn ID Apple yn Ddiweddar

Er mwyn sicrhau bod eich Rhif Ffôn ID Apple yn gyfredol, agorwch Gosodiadau a thapiwch y “Diweddarwch Rhif Ffôn ID Apple?” hysbysiad. Yna, tap Parhewch .

sgrin difrod dŵr iphone 6

Pan fyddwch chi'n tapio Parhau, bydd dewislen newydd yn ymddangos a fydd eich rhif ffôn wedi newid. Os yw'ch rhif ffôn wedi newid, tapiwch Newid Rhif yr Ymddiriedir ynddo . Os nad yw'ch rhif ffôn wedi newid, tapiwch Daliwch i Ddefnyddio (Rhif Ffôn) .Rwy'n barod i betio nad yw rhif ffôn y mwyafrif o bobl sy'n darllen yr erthygl hon wedi newid, felly gallwch chi wrthod yr hysbysiad hwn am byth trwy dapio Cadw Defnyddio (Rhif Ffôn). Os cawsoch rif ffôn newydd, ac felly tapio Change Trusted Number, fe'ch anogir i nodi'r rhif newydd hwnnw ar y sgrin nesaf!

A allaf i bob amser ddiweddaru fy rhif ffôn ID Apple?

Gallwch, gallwch chi bob amser ddiweddaru eich gosodiadau diogelwch Apple ID. I ddiweddaru'ch Rhif Ffôn ID Apple, agorwch Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, tap Cyfrinair a Diogelwch .

Nesaf, tap Golygu wrth ymyl Rhif Ffôn y gellir ymddiried ynddo a thapio Ychwanegwch Rhif Ffôn y gellir ymddiried ynddo . Ar ôl mynd i mewn i'ch cod pas iPhone, teipiwch y Rhif Ffôn dibynadwy newydd. Yn olaf, tap Wedi'i wneud .

Hyderaf eich bod wedi dod o hyd i'r ateb yr ydych yn chwilio amdano

Rydych nawr yn gwybod pam mae eich iPhone yn dweud “Diweddarwch Rhif Ffôn ID Apple” a sut i ddiweddaru eich Rhif Ffôn dibynadwy. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, gadewch sylw i lawr isod. Diolch am ddarllen!