Bargeinion Ffôn Symudol T Cynigion Gorau ar gyfer 2017T Mobile Phone Deals Best Offers

Mae'r flwyddyn hon bron ar ben, ac mae gan T-Mobile rai pethau cyffrous ar y gweill i ni ar gyfer 2017. Os ydych chi'n bwriadu gwobrwyo'ch hun am yr holl waith caled rydych chi wedi'i wneud, yna efallai y bydd gan un o'r offrymau T-Mobile hyn yn union yr hyn rydych chi'n edrych amdano. Byddwn yn gosod allan y bargeinion ffôn T-Mobile diweddaraf felly gallwch ddod o hyd i'r cynnig sy'n iawn i chi.Samsung Galaxy On5

Os ydych chi'n chwilio am y fargen ffôn orau yn 2017, bydd y Samsung Galaxy On5 gallai fod. Gallwch chi gael y ffôn clyfar hwn am ddim gyda chytundeb cyllid 24 mis gyda T-Mobile. Hefyd, byddwch chi'n cael mwynhau data 4G LTE diderfyn am gyn lleied â $ 35 y mis ar bedair llinell gyda'r cynllun T-Mobile ONE.Talwch am eich cynllun diwifr am 24 mis a chael ffôn clyfar am ddim ar y diwedd: mae T-Mobile yn gwybod am yr hyn y mae eu cwsmeriaid yn chwilio amdano ac mae'n amlwg i ni eu bod yn gwneud eu gorau i gystadlu gyda'r 3 chludwr mawr.

Samsung Galaxy S7 a S7 Edge

Os ydych chi am fwynhau'ch hun, mae T-Mobile newydd ollwng cynnig newydd ar y ffonau smart diweddaraf sy'n gadael i'w cwsmeriaid ffyddlon gael naill ai'r Samsung Galaxy S7 neu S7 Edge ac arbed $ 50. Mae'n gynnig amser cyfyngedig ac fe allai newid ar unrhyw adeg, ond rydyn ni'n sôn amdano oherwydd rydyn ni'n credu ei fod yn un o'r bargeinion gorau ar gyfer y flwyddyn i ddod.LG G5, LG G4, neu LG V10

Os nad ydych chi'n ffan o ffonau Samsung, mae hynny'n iawn hefyd: mae gan T-Mobile fargeinion ar ffonau smart LG hefyd. Mae LG yn gwneud rhai o'r ffonau Android o'r ansawdd uchaf a'r gwerth gorau ar y farchnad. Pan fyddwch chi'n codi ffôn LG, fe gewch chi ffôn tabled LG am ddim ar ôl arwyddo ar gyfer cynllun data cymwys a chontract 24 mis pan fyddwch chi'n prynu naill ai LG G4, LG G5, neu LG V10. Cofiwch y bydd angen i chi ddewis cynllun data 1GB neu uwch er mwyn i'r cynnig hwn weithio.

efallai na fydd sut i drwsio'r affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi

iPhone 7 32GB

Os ydych chi'n ddefnyddiwr iPhone, rydyn ni'n meddwl bod hyn iPhone 7 32GB gall bargen ffôn fod yn berffaith i chi. Gyda ffi $ 0 ymlaen llaw, gallwch gael yr iPhone hwn am ddim ond $ 27.09 y mis. Ar gyfer y defnyddiwr ffôn clyfar ar gyfartaledd, bydd 32GB o gof yn ddigonol. Os ydych chi eisiau mwy o storio, bydd angen i chi dalu $ 19 ychwanegol ymlaen llaw ar gyfer y 128GB a $ 249.99 am y 256GB.

Lapio i fyny Y Bargeinion Ffôn T-Symudol Gorau

Ydych chi wedi penderfynu ar eich bargen ffôn T-Mobile eto? Gobeithio y bydd y canllaw hwn o'n hoff gynigion yn eich helpu i wneud penderfyniad sy'n iawn i chi. Pob lwc, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, gadewch sylw isod!