Fformat y Camera wedi'i Newid i Effeithlonrwydd Uchel Ar iPhone? Yr Atgyweiriad!Camera Format Changed High Efficiency Iphone

Roeddech chi'n defnyddio'ch hoff app pan, yn sydyn iawn, dywedodd eich iPhone “Newidiwyd Fformat y Camera i Effeithlonrwydd Uchel”. Mae hon yn nodwedd newydd iOS 11 sydd ychydig yn gostwng ansawdd lluniau eich iPhone i arbed ar le storio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam y newidiodd fformat y camera ar eich iPhone i effeithlonrwydd uchel , beth yw'r mae manteision fformat effeithlonrwydd uchel yn , a sut y gallwch ei newid yn ôl !Pam Mae'n Dweud “Fformat y Camera wedi'i Newid i Effeithlonrwydd Uchel” Ar Fy iPhone?

Dywed eich iPhone “Newidiwyd Fformat y Camera i Effeithlonrwydd Uchel” oherwydd iddo newid fformat dal eich camera yn awtomatig o'r Mwyaf Cydnaws i Effeithlonrwydd Uchel. Dyma'r gwahaniaeth rhwng y ddau fformat hyn:sut i drwsio iphone nad enillodd y tâl
  • Effeithlonrwydd Uchel : Mae lluniau a fideos yn cael eu cadw fel ffeiliau HEIF (Ffeil Delwedd Effeithlonrwydd Uchel) a ffeiliau HEVC (Codio Fideo Effeithlonrwydd Uchel). Mae'r fformatau ffeil hyn o ansawdd ychydig yn is, ond byddant yn arbed eich iPhone llawer o le storio.
  • Mwyaf Cydnaws : Mae lluniau a fideos yn cael eu cadw fel ffeiliau JPEG a H.264. Mae'r fformatau ffeiliau hyn o ansawdd uwch na HEIF a HEVC, ond byddant yn cymryd llawer mwy o le storio ar eich iPhone.

Sut Ydw i'n Newid Fformat Camera iPhone Yn Ôl I'r Mwyaf Cydnaws?

Os yw'n dweud “Newidiwyd fformat y camera i effeithlonrwydd uchel” ar eich iPhone, ond rydych chi am newid eich lluniau a'ch fideos yn ôl i'r fformat Mwyaf Cydnaws, agor yr app Gosodiadau a thapio Camera -> Fformatau . Yna, tap Mwyaf Cydnaws. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Most Compatible yn cael ei ddewis pan fydd marc gwirio bach wrth ei ymyl.Pa fformat camera y dylwn ei ddefnyddio ar fy iPhone?

Bydd y math o luniau a fideos rydych chi'n eu cymryd a pha mor aml rydych chi'n eu cymryd yn eich helpu chi i benderfynu pa fformat camera sydd orau i chi. Os ydych chi'n ffotograffydd neu'n fideograffydd proffesiynol, mae'n debyg y byddwch chi eisiau dewis Mwyaf Cydnaws fformat oherwydd bydd eich iPhone yn cymryd delweddau a fideos o ansawdd uwch.

Fodd bynnag, os ydych chi'n hoff o dynnu lluniau o'ch cath er eich mwynhad eich hun, rwy'n argymell dewis Effeithlonrwydd Uchel . Mae'r lluniau a'r fideos yn unig ychydig ansawdd is (mae'n debyg nad ydych wedi sylwi ar y gwahaniaeth), a byddwch yn arbed llawer o le storio!

Fformatau Camera iPhone: Esboniwyd!

Nawr rydych chi'n gwybod pam eich bod chi'n dweud “Fformat Camera wedi'i Newid i Effeithlonrwydd Uchel” ar eich iPhone! Rwy'n eich annog i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau am y gwahanol fformatau camera iPhone. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!mae fy iphone yn gwefru'n araf

Dymuniadau gorau,
David L.