Sut Ydw i'n Sganio Dogfennau Ar iPhone? Dyma The Fix!How Do I Scan Documents An Iphone

Rydych chi eisiau sganio dogfen bwysig ar eich iPhone, ond nid ydych chi'n gwybod ble i ddechrau. Yn y gorffennol, byddech wedi gorfod lawrlwytho ap sganio dogfennau, ond nid yw hynny'n wir bellach gyda iOS 11. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i sganio dogfennau ar iPhone gan ddefnyddio'r app Nodiadau !Gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn gyfredol

Cyflwynwyd y gallu i sganio dogfennau ar iPhone yn yr app Nodiadau pan ryddhaodd Apple iOS 11 yn Fall 2017. I wirio a yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Am . Edrychwch ar y rhif nesaf at Fersiwn - os yw'n dweud 11 neu 11. (unrhyw ddigid), yna mae iOS 11 wedi'i osod ar eich iPhone.Sut I Sganio Dogfennau Ar iPhone Yn Yr App Nodiadau

  1. Agorwch y Nodiadau ap.
  2. Agorwch nodyn newydd trwy dapio'r botwm Creu botwm newydd yng nghornel dde isaf y sgrin.
  3. Tapiwch y botwm plws sydd wedi'i leoli yn y canol ar frig bysellfwrdd eich iPhone.
  4. Tap Dogfennau Sganio .
  5. Gosodwch y ddogfen yn ffenestr y camera. Weithiau, bydd blwch melyn yn ymddangos ar y sgrin i'ch tywys.
  6. Tapiwch y botwm crwn ar waelod arddangosfa eich iPhone.
  7. Llusgwch gorneli’r ffrâm i ffitio’r ddogfen.
  8. Tap Cadwch Sgan os ydych chi'n hapus gyda'r llun, neu'r tap Retake i geisio eto.
  9. Ar ôl i chi wneud sganio dogfennau, tapiwch Arbedwch yn y gornel dde isaf.

Sut I Drosi'r Ddogfen Sganiedig I PDF

Math o ffeil yw PDF sy'n cynnwys delwedd electronig o destun a graffeg sy'n ymddangos fel dogfen argraffedig. Mae ffeiliau PDF yn wych oherwydd gallwch chi eu llofnodi neu eu cychwyn ar eich iPhone neu ddyfais arall - mae fel llenwi ffurflen neu gontract heb orfod ei hargraffu!Ar ôl i chi sganio dogfen ar eich iPhone, gallwch ei hallforio fel PDF. I wneud hyn, agorwch y nodyn gyda'r ddogfen wedi'i sganio a tapiwch y botwm rhannu yng nghornel dde uchaf y sgrin. Yna, tap Markup fel PDF .

Os ydych chi eisiau ysgrifennu ar y ddogfen, efallai i'w llofnodi neu ei chychwyn, tapiwch y botwm marciwr yng nghornel dde uchaf y sgrin, dewiswch un o'r offer ysgrifennu ar waelod y sgrin. Gallwch ddefnyddio'ch bys neu Bensil Afal i ysgrifennu ar y ddogfen sydd wedi'i sganio.I ble mae fy PDF yn cael ei achub?

Pan fyddwch chi wedi gorffen, tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Tap Cadw Ffeil I… a dewiswch ble rydych chi am arbed y ffeil. Mae'n rhaid i chi ddewis arbed y PDF i iCloud Drive neu ar eich iPhone.

Sganio Wedi'i Wneud yn Hawdd

Rydych chi wedi sganio dogfen bwysig yn llwyddiannus a'i marcio ar eich iPhone! Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol nawr eich bod chi'n gwybod sut i sganio dogfennau ar iPhone. Mae croeso i chi adael sylw i ni isod, a pheidiwch ag anghofio edrych ar ein gilydd erthyglau ar y nodweddion iOS 11 newydd gwych .

Diolch am ddarllen,
David L.