Larwm iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma Pam a The Fix!Iphone Alarm Not Working

Nid yw cloc larwm eich iPhone yn gweithio ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi wedi colli cyfarfodydd ac apwyntiadau pwysig o'i herwydd! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw larwm eich iPhone yn gweithio a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni .Trowch i fyny'r Gyfrol Ringer

Cyfrol ringer eich iPhone yw'r hyn sy'n rheoli pa mor uchel y bydd eich larymau'n swnio. Po uchaf yw cyfaint y ringer, po uchaf fydd y larwm!I droi cyfrol ringer eich iPhone i fyny, agorwch Gosodiadau a thapio Swnio a Haptics . Y llithrydd o dan Ringer A Rhybuddion yn rheoli cyfaint y ringer ar eich iPhone. Po bellaf y byddwch chi'n symud y llithrydd i'r dde, po uchaf fydd eich cyfaint ringer!Gosod Sŵn Larwm

Pan fyddwch chi'n creu larwm ar eich iPhone, mae gennych yr opsiwn i osod tôn benodol. Bydd unrhyw dôn yn gwneud yn iawn!

Fodd bynnag, os dewiswch Dim fel y sain sy'n chwarae pan fydd y larwm yn diffodd, ni fydd eich iPhone yn gwneud unrhyw sŵn. Os nad yw larwm eich iPhone yn gweithio, mae'n bosibl bod eich larwm wedi'i osod i Dim.

Ar agor Cloc a tap y Larwm tab ar waelod y sgrin. Yna, tap Golygu yn y gornel chwith uchaf a thapio ar y larwm nad yw'n gweithio.dywed fy ffôn dim cerdyn sim

Gwnewch yn siŵr Dim ddim yn cael ei ddewis fel y Sain. Os na ddewisir Dim, tapiwch Sain a dewis rhywbeth arall. Bydd marc gwirio bach yn ymddangos wrth ymyl y sain a ddewiswch. Pan fyddwch chi'n hapus gyda'r naws rydych chi wedi'i dewis, tapiwch Arbedwch yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Sut I Snooze Larwm iPhone

Gallwch chi dynnu larwm ar eich iPhone trwy agor Cloc a thapio Golygu . Tap ar y larwm rydych chi am ei olygu, yna trowch y switsh nesaf ato Snooze .

Pan fydd Snooze ymlaen, fe welwch opsiwn i glymu'r larwm cyn gynted ag y bydd yn diffodd. Gallwch naill ai tapio'r botwm Snooze ar sgrin iPhone Home, neu wasgu'r botwm cyfaint i lawr i snooze eich larwm.

Diweddarwch Eich iPhone

Mae diweddaru eich iPhone yn ffordd wych o drwsio bygiau meddalwedd bach. Mae Apple yn rhyddhau diweddariadau i glytio problemau bach a chyflwyno nodweddion iPhone newydd.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad meddalwedd ar gael. Os nad yw diweddariad iOS ar gael, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Ailosod Pob Gosodiad

Mae'n bosibl mai problem feddalwedd ddwfn yw atal eich iPhone rhag gwneud sŵn pan fydd larwm yn diffodd. Gall fod yn anodd olrhain rhai materion meddalwedd, felly rydyn ni'n mynd i ailosod popeth .

Pan fyddwch chi'n Ailosod Pob Gosodiad, mae popeth yn yr app Gosodiadau yn cael ei adfer i ddiffygion ffatri. Bydd yn rhaid i chi baru'ch dyfeisiau Bluetooth â'ch iPhone eto ac ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi.

I ailosod yr holl leoliadau ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Tap Ailosod Pob Gosodiad i gadarnhau'r ailosodiad. Bydd eich iPhone yn diffodd, yn ailosod, ac yn troi ymlaen eto pan fydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Y cam olaf y gallwch ei gymryd cyn diystyru problem meddalwedd ar eich iPhone yw adfer DFU. Adferiad DFU yw'r math dyfnaf o adfer iPhone. Mae pob llinell o god yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho fel newydd, gan adfer eich iPhone i ddiffygion ffatri.

Rwy'n argymell arbed copi wrth gefn o'ch iPhone felly ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data neu wybodaeth a arbedwyd. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam pan fyddwch chi'n barod i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau Atgyweirio

Os nad yw'ch larymau'n dal i weithio ar eich iPhone, gallai fod yn profi problem caledwedd. Gallai fod problem siaradwr os nad yw'ch iPhone yn gwneud unrhyw synau o gwbl.

Rwy'n argymell amserlennu apwyntiad yn eich Apple Store lleol fel y gall Athrylith edrych ar eich iPhone. Os ydych chi'n eithaf sicr bod eich siaradwr iPhone wedi torri, rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw.

sut i gael gwared ar hen greithiau brathu mosgito

Argymhelliad Gorsaf Docio Cloc Larwm iPhone

Gall gorsaf docio cloc larwm iPhone eich helpu i gael dechrau gwych i'ch diwrnod, bob dydd. Gall dociau cloc larwm fachu yn uniongyrchol i'ch iPhone, felly gallwch chi wefru'ch iPhone dros nos a deffro i'ch hoff gerddoriaeth bob bore. Rydym yn argymell y Cloc Larwm iHome iPL23 , sy'n cynnwys cysylltydd Mellt ar gyfer eich iPhone, porthladd USB ar gyfer dyfais arall, radio FM, ac arddangosfa cloc digidol.

Beep, Beep, Beep!

Mae'r cloc larwm ar eich iPhone yn gweithio eto ac ni fyddwch yn cysgu drosodd unrhyw bryd yn fuan. Fe fyddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud y tro nesaf nad yw larwm eich iPhone yn gweithio! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.