Meddai Fy iPhone “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi.” Dyma The Fix!My Iphone Says This Accessory May Not Be Supported

Fe wnaethoch chi blygio'ch iPhone i mewn i'w wefru, ond nid yw rhywbeth yn gweithio'n iawn. Fe roddodd y gorau i wefru ac mae naidlen ddiddorol yn ymddangos ar y sgrin - dywed eich iPhone “Efallai na chefnogir yr affeithiwr hwn. ”Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam eich bod yn gweld y neges hon ar eich iPhone ac yn dangos i chi beth allwch chi ei wneud i ddatrys y broblem.sut i gopïo dolen ar iphone

Pam fod fy iPhone yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi”?

Dywed eich iPhone “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” oherwydd aeth rhywbeth o’i le pan wnaethoch geisio plygio affeithiwr i borthladd Mellt eich iPhone. Gallai amrywiaeth o wahanol bethau fod yn achosi'r broblem:  1. Nid yw eich affeithiwr wedi'i ardystio gan MFi.
  2. Mae meddalwedd eich iPhone yn camweithio.
  3. Mae eich affeithiwr yn fudr, wedi'i ddifrodi, neu wedi'i dorri'n llwyr.
  4. Mae porthladd Mellt eich iPhone yn fudr, wedi'i ddifrodi, neu wedi'i dorri'n llwyr.
  5. Mae eich gwefrydd yn fudr, wedi'i ddifrodi, neu wedi'i dorri'n llwyr.

Bydd y camau isod yn eich helpu i wneud diagnosis a thrwsio'r gwir reswm pam mae'ch iPhone yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi.'Rhowch gynnig ar Gysylltu'r Dyfais Unwaith eto

Y peth cyntaf i'w wneud pan fydd eich iPhone yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” yw ceisio ei gysylltu eto. Tap y Diswyddo botwm a thynnwch eich affeithiwr allan o borthladd Mellt eich iPhone. Plygiwch ef yn ôl i mewn i weld a yw'r un naidlen yn ymddangos.

A yw Eich Ategolyn wedi'i Ardystio MFi?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r naidlen “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” yn ymddangos yn fuan ar ôl i chi blygio'ch iPhone i ffynhonnell bŵer i'w wefru. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'r cebl gwefru rydych chi'n ceisio codi tâl ar eich iPhone ag ardystiad MFi, sy'n golygu na chafodd ei wneud yn gyson â safonau dylunio Apple.

Nid yw'r ceblau gwefru y gallwch eu prynu yn eich gorsaf nwy leol neu siop doler bron byth yn ardystiedig MFi oherwydd eu bod mor rhad. Mewn rhai achosion, gall y ceblau hyn hefyd achosi difrod sylweddol i'ch iPhone erbyn gorboethi .Os yn bosibl, codwch y cebl y daeth gyda hi ar eich iPhone. Os nad yw'r cebl gwefru y daeth eich iPhone ag ef yn gweithio, gallwch ei gyfnewid am un newydd yn eich Apple Store lleol, cyhyd â bod eich Apple wedi'i gwmpasu gan gynllun AppleCare.

Ailgychwyn Eich iPhone

Efallai bod eich iPhone yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” oherwydd mân wall meddalwedd. Pan fyddwch yn plygio affeithiwr i borthladd Mellt eich iPhone, eich iPhone meddalwedd yn penderfynu a ddylid cysylltu â'r affeithiwr ai peidio.

Ceisiwch ailgychwyn eich iPhone, a all weithiau ddatrys mân broblemau meddalwedd. Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer , yna swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws yr arddangosfa. Mae'r broses yn debyg ar gyfer yr iPhone X, XS, a XR, heblaw chi pwyswch a dal y botwm Ochr a'r naill botwm cyfaint tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos.

llithro i bweru oddi ar iphone x

Arhoswch 15-30 eiliad, yna trowch eich iPhone yn ôl ymlaen trwy wasgu a dal y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu'r botwm Ochr (iPhone X a mwy newydd). Unwaith y bydd eich iPhone yn troi yn ôl ymlaen, ceisiwch gysylltu â'ch affeithiwr eto.

Os yw'n gweithio, yna roedd glitch meddalwedd yn achosi'r broblem! Os ydych chi'n dal i weld y naidlen ar eich iPhone, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

Archwiliwch Eich Ategolyn

Nawr eich bod wedi dileu'r posibilrwydd o gebl gwefru nad yw wedi'i ardystio gan MFi a mân fater meddalwedd, mae'n bryd archwilio affeithiwr. Y rhan fwyaf o'r amser, efallai na fydd yr affeithiwr rydych chi'n ceisio'i ddefnyddio pan welwch chi'r affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi. ' cebl gwefru yw pop-up.

Fodd bynnag, gallai unrhyw ddyfais neu affeithiwr sy'n plygio i mewn i borthladd Mellt eich iPhone beri i'r rhybudd ymddangos. Cymerwch olwg agos ar ddiwedd cysylltydd Mellt (y rhan o'r affeithiwr sy'n plygio i mewn i borthladd Mellt eich iPhone) o'r affeithiwr rydych chi'n ceisio ei ddefnyddio.

A oes unrhyw afliwiad neu fragu? Os felly, efallai y bydd eich affeithiwr yn cael trafferth cysylltu â'ch iPhone. Dyma oedd yr achos yn ddiweddar i mi, gan fod rhywfaint o ddifrod i'm cebl gwefru wedi peri i'm iPhone dderbyn yr “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi.” pop-up, er i mi gael y cebl gan Apple.

Gallai dod i gysylltiad â dŵr hefyd niweidio cysylltydd Mellt eich affeithiwr, felly os gwnaethoch chi ollwng diod ar eich affeithiwr yn ddiweddar, dyna pam nad yw'n gweithio.

Os mai'ch cebl gwefru yw'r affeithiwr sy'n achosi'r broblem, edrychwch yn ofalus ar y pen USB hefyd. A oes unrhyw faw, lint, neu falurion eraill yn sownd yn y pen USB? Os felly, glanhewch ef gan ddefnyddio brwsh gwrth-statig neu frws dannedd nas defnyddiwyd. Os nad ydych chi'n berchen ar frwsh gwrth-statig, gallwch ddod o hyd i a pecyn chwech gwych ar Amazon.

Cymerwch Golwg y Tu Mewn i'ch Porthladd Mellt

Os yw'r affeithiwr mewn siâp gweddus, edrychwch y tu mewn i'r porthladd Mellt ar eich iPhone. Gallai unrhyw wn, baw, neu falurion atal eich iPhone rhag gwneud cysylltiad glân â'ch affeithiwr. Os yw'r hysbysiad “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” yn sownd ar y sgrin neu os na fydd yn cael ei ddiswyddo, dyma'r broblem yn aml.

Bachwch flashlight a chymerwch olwg agos ar borthladd Mellt eich iPhone. Os gwelwch unrhyw beth nad yw'n perthyn y tu mewn i'r porthladd Mellt, ceisiwch ei lanhau.

Sut Ydw i'n Glanhau Porthladd Codi Tâl fy iPhone?

Gafael mewn brwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd sbon a chrafwch beth bynnag sy'n tagu porthladd Mellt eich iPhone. Efallai y byddwch chi'n synnu faint sy'n dod allan!

Ar ôl i chi ei lanhau, ceisiwch blygio'ch affeithiwr i mewn eto. Symudwch ymlaen i'r cam nesaf os yw'ch iPhone yn dal i ddweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi.'

Archwiliwch Gwefrydd Eich iPhone

Os yw eich iPhone yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” pan geisiwch ei wefru, gallai fod problem hefyd gyda gwefrydd eich iPhone, nid y cebl Mellt. Cymerwch olwg agos y tu mewn i'r porthladd USB ar wefrydd eich iPhone. Fel yn y cam blaenorol, defnyddiwch frwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd sbon i lanhau unrhyw wn, lint neu falurion eraill.

Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn ceisio codi tâl ar eich iPhone gyda sawl gwefrydd gwahanol. Os mai dim ond un gwefrydd sydd gan eich iPhone, yna mae'n debygol bod eich gwefrydd yn achosi'r broblem.

Os ydych chi'n dal i weld y naidlen “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” waeth pa wefrydd rydych chi'n ei ddefnyddio, yna nid eich gwefrydd yw'r broblem.

Diweddarwch iOS Ar Eich iPhone

Mae rhai ategolion (yn enwedig y rhai a wnaed gan Apple) yn ei gwneud yn ofynnol i fersiwn benodol o iOS gael ei gosod ar eich iPhone cyn y gallant gysylltu. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd a thapio Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad meddalwedd ar gael. Edrychwch ar ein herthygl os oes gennych chi trafferth diweddaru eich iPhone .

diweddaru iphone i ios 12

Cyn y gallwch chi osod y diweddariad, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn gwefru neu fod ganddo o leiaf 50% o fywyd batri. Pan fydd y gosodiad yn cychwyn, bydd eich iPhone yn diffodd a bydd bar statws yn ymddangos ar yr arddangosfa. Pan fydd y bar yn llawn, mae'r diweddariad wedi'i gwblhau a bydd eich iPhone yn troi yn ôl ymlaen yn fuan wedi hynny.

Perfformio Adfer DFU Ar Eich iPhone

Er ei fod yn annhebygol, mae siawns fach bod problem feddalwedd ddyfnach yn achosi i'ch iPhone ddweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi.” Trwy berfformio adferiad DFU, gallwn ddileu'r broblem feddalwedd ddwfn hon trwy ei dileu o'ch iPhone yn llwyr.

beth mae cardinaliaid coch yn ei gynrychioli

Pan fyddwch chi'n perfformio adferiad DFU, mae'r holl god ar eich iPhone yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho yn ôl ar eich iPhone. I gael taith gerdded gyflawn, edrychwch ar ein canllaw ar berfformio adferiad DFU ar eich iPhone !

Opsiynau Atgyweirio

Os yw'ch iPhone yn dal i ddweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” ar ôl i chi ddilyn pob un o'r camau uchod, efallai y bydd angen i chi newid eich affeithiwr neu atgyweirio iPhone. Fel y soniais yn gynharach yn yr erthygl hon, gallwch gael y cebl gwefru a'r gwefrydd wal a ddaeth gyda'ch iPhone yn lle os yw'ch iPhone wedi'i orchuddio gan AppleCare.

Mae hefyd yn bosibl bod eich porthladd Mellt iPhone wedi'i dorri neu ei ddifrodi a bod yn rhaid ei atgyweirio. Os yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare, trefnwch apwyntiad yn yr Apple Store yn agos atoch chi a chael techneg i edrych arno. Rydym hefyd yn argymell a gwasanaeth atgyweirio ar alw o'r enw Puls , sy'n anfon technegydd ardystiedig atoch a fydd yn atgyweirio'ch iPhone yn y fan a'r lle.

Rydyn ni Yma Os Angen Cefnogaeth i Chi

Mae eich affeithiwr yn gweithio ac mae eich iPhone yn gweithredu fel arfer eto. Fe fyddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud y tro nesaf y bydd eich iPhone yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi.' Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill yn yr adran sylwadau isod!

Diolch am ddarllen,
David L.