Sut Ydw i'n Rhannu Fy Lleoliad Ar iPhone? Y Canllaw Syml.How Do I Share My Location Iphone

Os ydych chi fel fi, rydych chi'n defnyddio'ch iPhone i aros yn gysylltiedig â'r bobl sydd bwysicaf i chi. Weithiau, mae hynny'n golygu rhannu mwy na galwad neu destun - mae'n golygu rhannu eich lleoliad hefyd. Mae yna lawer o resymau y gallwch chi ofyn i chi'ch hun, “Sut alla i wneud i'm iPhone rannu fy lleoliad?” Rydw i wedi bod yno fy hun.Diolch byth, mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i ddod o hyd i'ch lleoliad ar eich iPhone a'i rannu. Mae yna hyd yn oed ap defnyddiol sy'n gadael i chi Ddod o Hyd i Fy Ffrindiau. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i wybod yr hyn rwy'n ei wybod. Bydd yn eich tywys trwy hanfodion troi ymlaen Gwasanaethau Lleoliad a eich helpu i rannu gwybodaeth bwysig am leoliad gyda phwy yn union rydych chi eisiau, pan rydych chi eisiau.Sut I “Ddod o Hyd i Fy iPhone” Gyda Gwasanaethau Lleoliad

I rannu lleoliad eich iPhone, yn gyntaf mae'n rhaid i'ch Gwasanaethau Lleoli gael eu troi ymlaen. Mae Gwasanaethau Lleoliad yn feddalwedd sy'n caniatáu i'ch iPhone weld ble rydych chi.

Mae'r feddalwedd hon yn defnyddio system GPS (A-GPS) eich iPhone, cysylltiad rhwydwaith cellog, cysylltiadau Wi-Fi, a Bluetooth i ddarganfod ble rydych chi. Gall eich Gwasanaethau Lleoliad iPhone nodi'ch lleoliad o fewn wyth metr (neu 26 troedfedd). Mae hynny'n stwff eithaf pwerus!Gallwch droi gwasanaethau lleoliad ymlaen o'ch iPhone Gosodiadau bwydlen. Mynd i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Gwasanaethau Lleoliad. Dylai'r switsh fod yn wyrdd, sy'n golygu bod Gwasanaethau Lleoliad yn cael eu troi ymlaen.

ni fydd iphone 5 yn dal tâl

I ddefnyddio rhai o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd i rannu lleoliad eich iPhone, mae angen i chi droi ymlaen y Rhannwch Fy Lleoliad opsiwn. Gallwch chi gyrraedd yno o'r Gwasanaethau Lleoliad tudalen. Tap Rhannwch Fy Lleoliad a thynnu'r switsh i wyrdd. Bydd hynny'n caniatáu ichi ddefnyddio nodweddion hwyliog fel Find My Friends ac opsiynau rhannu lleoliad yr app negeseuon. Mwy am hynny mewn munud.

Pro tip: Gall Gwasanaethau Lleoliad fod yn ddraen fawr ar eich batri! Dysgu mwy am optimeiddio'ch defnydd batri a'ch Gwasanaethau Lleoliad yn ein herthygl Pam fod Batri fy iPhone yn marw mor gyflym? Dyma The Real Fix!Sut Alla i Gadael i Bobl Eraill Ddod o Hyd i Leoliad Fy iPhone?

Croeso i'r byd rhyfeddol o rannu lleoliad â'ch iPhone! Er bod y nodweddion hyn yn wych ar gyfer cadw mewn cysylltiad â ffrindiau, teulu a chydweithwyr dibynadwy, ewch ymlaen yn ofalus. Efallai na fyddwch chi bob amser eisiau i rywun wybod ble rydych chi. Yn ffodus, mae yna ffyrdd i reoli gyda phwy rydych chi'n rhannu lleoliad eich iPhone.

Rhannwch Fy Lleoliad iPhone Gyda App Negeseuon

Mae defnyddio'r app negeseuon yn ffordd hawdd iawn o rannu'ch lleoliad ar eich iPhone. I'w ddefnyddio:

  1. Rhannwch leoliad iPhone trwy MessengerAgorwch sgwrs testun gyda'r person rydych chi am anfon eich lleoliad ato.
  2. Dewiswch Manylion yng nghornel dde uchaf y ffenestr.
  3. Dewiswch Anfonwch Fy Lleoliad Cyfredol i anfon neges i rywun yn awtomatig at ddolen i'ch map gyda'ch lleoliad presennol.
    NEU
  4. Dewiswch Rhannwch Fy Lleoliad i sicrhau bod eich lleoliad ar gael i'r person. Gallwch ddewis gwneud hynny am awr, gweddill y dydd, neu am byth. Bydd y person yn cael neges sy'n dweud wrthynt y gallant weld eich lleoliad ac yn gofyn iddynt a ydynt am eu rhannu gyda chi hefyd.

Rhannwch Fy Lleoliad iPhone Gyda Dod o Hyd i Fy Ffrindiau

Ffordd syml arall o rannu'ch lleoliad â'ch iPhone yw defnyddio Dewch o Hyd i'm Ffrindiau . Mae hon hefyd yn ffordd wych o ddod o hyd i'ch lleoliad iPhone. Dim ond lansio'r Dod o hyd i ap Fy Ffrindiau . Bydd y sgrin yn dangos map i chi o ble mae'ch iPhone ar hyn o bryd. Bydd unrhyw un yn yr ardal sy'n rhannu eu lleoliad gyda chi hefyd yn ymddangos ar yr ap.

I rannu lleoliad eich iPhone, cliciwch Ychwanegu yn y gornel dde uchaf a chwiliwch eich cysylltiadau am y person rydych chi am anfon eich lleoliad ato.

pam na fydd itunes yn cysylltu â fy iphone

Mae'r sgrin hon hefyd yn gweithio i bobl gyfagos sy'n defnyddio Airdrop. Fel bob amser, byddwch yn ofalus pan fyddwch chi'n rhannu'ch lleoliad gyda rhywun. Peidiwch â'i anfon at ddieithryn.

Rhannwch Fy Lleoliad iPhone Gyda Mapiau

Mae'r ap Mapiau yn caniatáu ichi rannu lleoliad eich iPhone lawer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys trwy e-bost, Facebook Messenger, a thestun. I ddefnyddio hyn:

  1. Ar agor Mapiau.
  2. Tap y saeth yn y gornel chwith isaf i ddod o hyd i'ch lleoliad presennol.
  3. Tap ar Lleoliad presennol . Bydd hyn yn dangos y cyfeiriad i chi.
  4. Dewiswch yr eicon yn y gornel dde uchaf , yna dewiswch yr app rydych chi am ei ddefnyddio i rannu'ch lleoliad.

Yn Barod I Rannu Eich Lleoliad iPhone?

Rwy'n gobeithio y bydd yr erthygl hon yn eich helpu chi'r tro nesaf y byddwch chi eisiau rhannu lleoliad eich iPhone. Efallai eich bod wedi mynd yn sownd ar ochr y ffordd wrth fynd allan ac yn ceisio cwrdd â ffrindiau, neu'n teithio ac angen help i gyrraedd man penodol. Y naill ffordd neu'r llall, nid oes rhaid i gysylltu a rhannu gwybodaeth am leoliad fod yn anodd.

Dewch o Hyd i Fy Ffrindiau, yr ap negeseuon, Mapiau, a hyd yn oed apiau trydydd parti dibynadwy fel Glympse i gyd yn opsiynau solet pan fyddwch chi eisiau rhannu eich lleoliad ar eich iPhone. Beth ydych chi'n ei ddefnyddio? Gadewch inni wybod yn y sylwadau! Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.