Mae fy iPhone 7 Plus Yn Hissing! Y Rheswm Go Iawn Pam.My Iphone 7 Plus Is Hissing

Rydych chi'n gwylio fideo, yn chwarae gêm, neu'n defnyddio'ch hoff ap ar eich iPhone 7 Plus newydd sbon ac yn sylwi bod sŵn hisian gwan iawn yn dod o gefn y ddyfais. Er bod y sŵn prin i'w glywed, ni allwch helpu ond meddwl tybed a oes rhywbeth o'i le ar eich iPhone. “Aw man,” rydych chi'n meddwl i chi'ch hun, “mae fy iPhone newydd eisoes wedi torri.”Yn ffodus i chi, mae'n debyg nad oes unrhyw beth o'i le ar eich iPhone. Mewn gwirionedd, mae hwn yn “fater” eang sy’n cael ei adrodd gan nifer o ddefnyddwyr iPhone 7 Plus ledled y byd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae eich iPhone yn hisian pan fydd hi'n poethi a beth i'w wneud ynglŷn â phroblem siaradwr hisian yr iPhone.Perchnogion iPhone Newydd Yn Dweud “Boo! Hiss! ”

Mae gan lawer o ddefnyddwyr iPhone 7 Plus adroddwyd clywed a iawn sŵn hisian gwan yn dod o gefn eu iPhone. Adroddwyd bod hyn yn digwydd pan fydd y ffôn yn cyflawni tasgau eraill sy’n ei gwneud yn ofynnol i brosesydd yr iPhone (aka: “ymennydd” yr iPhone) wneud llawer o waith - hynny yw, pan fydd yn poethi.Er enghraifft, Rwy'n clywed y sŵn wrth recordio fideo ac agor apiau. Mae adroddiadau hefyd o glywed y sŵn hwn wrth wefru'r iPhone sydd newydd ei ryddhau.

A yw Hisstory yn ailadrodd ei hun?

Ar ôl ymchwilio ymhellach, mae rhai defnyddwyr wedi canfod nad yw'r broblem hon wedi'i chyfyngu i'r iPhone 7 Plus. Mewn gwirionedd, mae yna sawl adroddiad yn dweud bod y sŵn hisian yn bresennol ar iPhones hŷn hefyd, ond iddo fynd heb i neb sylwi oherwydd bod y sŵn mor llewygu ar y dyfeisiau hyn. Mae'n werth nodi hefyd, oherwydd bod clustiau pawb yn wahanol, efallai bod rhai yn clywed eu hisian iPhones yn ddwysach nag eraill.

Ydy Fy iPhone Newydd Sbon Wedi Torri?

Gan fod hwn yn fater mor eang, rwy'n credu ei bod hi'n ddiogel dweud bod yna dim byd o'i le ar eich iPhone newydd. Mae'n arferol i gydrannau electronig mewn cyfrifiaduron, ffonau, a bron unrhyw ddyfais electronig arall wneud ychydig o sŵn wrth gael eu defnyddio i brosesu data neu gyflawni tasgau eraill.Pam fod fy iPhone yn Hissing?

Mae eich iPhone yn gwneud sŵn thermol neu cwynfan coil , swn hisian neu draw uchel sy'n digwydd mewn cylchedau trydanol pan fyddant yn cynhesu neu'n defnyddio mwy o bwer. Mae'r prosesydd y tu mewn i'ch iPhone yn poethi ac yn defnyddio mwy o bwer wrth wneud tasgau cymhleth, sydd yn ei dro yn cynhesu'r mwyhadur siaradwr ac yn arwain at sain hisian neu gwên ar ongl uchel.

I ddysgu mwy am sŵn thermol a chwynfan coil, darllenwch hwn yn rhagorol , neu hyn erthygl am wenyn coil .

A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud am fy iPhone Hissing?

Nid yw Apple wedi mynd i’r afael â mater hisian iPhone 7 Plus eto - yn debygol oherwydd yr adroddwyd am y broblem gyntaf y penwythnos ar ôl i’r ffôn gael ei ryddhau. Fodd bynnag, byddwn yn disgwyl i Apple ymateb i'r mater rywbryd yr wythnos nesaf gyda datganiad yn egluro pam fod yr iPhone 7 Plus yn hisian ac o bosibl yn cynnig rhyw fath o atgyweiriad meddalwedd yn y dyfodol.

“Atgyweiriad” Amherffaith ar gyfer iPhone Hissing 7

Gan fod iPhones yn dechrau hisian pan fyddant yn poethi, yr ateb amlwg yw hyn: Cadwch eich iPhone yn cŵl. A sut ydych chi'n cadw'ch iPhone yn cŵl? Gostyngwch y llwyth ar brosesydd eich iPhone. I ddysgu mwy am sut i gadw'ch iPhone yn cŵl, darllenwch ein herthygl am pam mae iPhones yn poethi i ddod o hyd i atebion posib.

Nid yw hwn yn ddatrysiad perffaith, ond gallai leddfu achos y hisian, yn enwedig os yw problem meddalwedd gyda'ch iPhone yn achosi iddo fynd yn rhy boeth.

ni fydd fy siaradwr ffôn yn gweithio

Byddwn yn Eich Diweddaru.

Diolch am ddarllen y rhifyn hwn o Payette Forward! Byddwn yn siŵr o roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi pryd ac os bydd Apple yn darparu ateb ar gyfer problem siaradwr hisian iPhone 7 Plus ’. Tan hynny, byddwch yn dawel eich meddwl o wybod bod eich iPhone yn gweithredu'n iawn. Gadewch i ni wybod a ydych chi'n clywed eich iPhone 7 Plus yn hisian yn y sylwadau, ac yn enwedig os ydych chi wedi dod o hyd i unrhyw atebion!