A ellir Hacio iPhone? Ie! Dyma The Fix!

Can An Iphone Be Hacked

Fel defnyddiwr iPhone, rydych chi'n teimlo'n ddiogel - ond a ellir hacio iPhone? Mae gan yr iPhone enw da am fod yn ddiogel a chadw hacwyr i ffwrdd o'ch gwybodaeth bersonol. Ond, fel unrhyw beth sy'n rhedeg ar feddalwedd, mae'n dal i fod yn agored i ymosodiadau.

Mewn geiriau eraill, ie, gellir hacio'ch iPhone.Os darganfod “ydw” yw'r ateb i “a ellir hacio iPhone?” yn peri i chi boeni ychydig, stopio a chymryd anadl dawel, dawel. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich helpu chi dysgu sut i fod yn ddefnyddwyr iPhone cyfrifol a helpu i atal haciau. Byddwn hefyd yn eich tywys drwodd beth i'w wneud os credwch fod eich iPhone wedi'i hacio.Sut y Gellir Hacio iPhone?

Rwy'n falch ichi ofyn. Mae gan eich iPhone, fel rydyn ni wedi'i drafod, rywfaint o ddiogelwch mawr iawn. Mae Apple yn amgryptio eich iPhone yn awtomatig. Hyd yn oed mae'n rhaid bod ganddyn nhw'r allwedd (aka eich cod post!) I gael mynediad i'ch gwybodaeth.A'r apiau hynny rydych chi wrth eich bodd yn eu lawrlwytho? Mae pob un ohonynt yn mynd trwy broses sgrinio ddifrifol. Mae ods app App Store mewn gwirionedd yn ffrynt i hacwyr yn eithaf main, er ein bod ni'n gwybod y gall (ac mae) wedi digwydd. Felly sut y gellir hacio'ch iPhone?

Gellir hacio'ch iPhone os ydych chi'n ei jailbreak, yn agor negeseuon gan bobl nad ydych chi'n eu hadnabod, yn plygio'ch iPhone i orsafoedd gwefru gyda meddalwedd faleisus, a ffyrdd eraill. Y newyddion da yw fel rheol gellir ei osgoi bron yn sicr gan ddefnyddio'r camau rydyn ni'n eu disgrifio yn yr erthygl hon.

cyfuniadau lliw da ar gyfer braces

Peidiwch â Jailbreak Eich iPhone

Gadewch i ni gael hyn allan o'r ffordd nawr - os ydych chi am i'ch iPhone fod yn ddiogel, peidiwch â jailbreak eich iPhone! Whew. Yno. Dywedais i. Rwy'n teimlo'n well nawr.Mae torri iPhone yn golygu eich bod wedi defnyddio rhaglen neu ddarn o feddalwedd i osgoi meddalwedd a gosodiadau diofyn y ffôn. Rwy'n deall yr apêl (yn enwedig os ydych chi'n dechnegol-selog!), Oherwydd rydyn ni i gyd eisiau dileu rhaglen y mae Apple yn gwneud inni ei chadw neu feddwl amdani wrth edrych yn ddyfnach ar y ffeiliau ar ein iPhones.

Ond mae gwneud hynny hefyd yn osgoi llawer o'r rheolau diogelwch sy'n eich cadw chi a'ch gwybodaeth yn ddiogel. Gall iPhone jailbroken lawrlwytho apiau o siopau app nad ydynt yn Apple. Efallai eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n arbed ychydig o bychod, ond yr hyn rydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd yw agor eich hun i lawer o risgiau posib.

Y gwir yw, ychydig iawn o resymau sydd i'r defnyddiwr iPhone cyffredin ystyried ystyried torri ei ffonau. Peidiwch â gwneud hynny.

Dileu Negeseuon Gan Bobl nad ydych yn eu Gwybod

Daw rhai o'r ymosodiadau hacio mwyaf cyffredin o raglenni o'r enw meddalwedd maleisus. Mae meddalwedd maleisus yn fath o feddalwedd y gall hacwyr ei ddefnyddio i weld beth rydych chi'n ei wneud ar eich iPhone neu hyd yn oed ei reoli.

Oherwydd rheolau diogelwch Apple, nid yw meddalwedd maleisus yn mynd i ddod o'r App Store. Ond fe allai ddod o glicio dolenni yn eich e-bost neu negeseuon, neu hyd yn oed eu hagor.

Mae'n rheol dda i agor negeseuon a negeseuon e-bost yn unig gan bobl rydych chi'n eu hadnabod. Os nad ydych chi'n adnabod y person, neu os yw'r rhagolwg neges yn dangos cymeriad rhyfedd neu eicon siâp bloc i chi, peidiwch â'i agor. Dim ond ei ddileu.

Os ydych wedi agor neges fel honno, peidiwch â chlicio ar unrhyw beth. Efallai y bydd neges yn mynd â chi i wefan ac yn ceisio eich cael chi i lawrlwytho meddalwedd maleisus, neu ei osod yn awtomatig cyn gynted ag y ceisiwch edrych ar yr hyn a anfonwyd atoch - felly byddwch yn ofalus!

Byddwch yn ofalus ar Rwydweithiau Wi-Fi Cyhoeddus

Efallai eich bod yn meddwl ei fod yn gyfleus pan fydd siop goffi, bwyty, llyfrgell neu westy yn cynnig Wi-Fi am ddim. Ac rwy'n cytuno. Mae Wi-Fi am ddim yn anhygoel! Yn enwedig pan mai dim ond cymaint o ddata Prydain Fawr sydd gennych bob mis.

Ond gall hacwyr fanteisio ar rwydweithiau Wi-Fi cyhoeddus. Felly cymerwch ofal. Peidiwch â mewngofnodi i'ch banc neu wefannau sensitif eraill tra'ch bod chi ar Wi-Fi cyhoeddus. Mae'n iawn edrych am amser ffilm, er enghraifft, ond ni fyddaf yn osgoi talu bil na phrynu unrhyw beth nes eich bod ar rwydwaith mwy diogel.

Ymarfer Pori Diogel

Mae gwefannau yn lle posib arall lle gallwch chi godi meddalwedd ar ddamwain sy'n caniatáu i hacwyr gael mynediad i'ch iPhone. Os gallwch chi, dim ond ymweld â gwefannau adnabyddus. Ac osgoi clicio ar unrhyw beth sy'n ymddangos.

Ydy, mae hysbysebion naid yn rhan anffodus o fywyd. Ond gallant hefyd fod yn ffynonellau drwgwedd. Os bydd pop-up yn cymryd drosodd eich sgrin, edrychwch am ffordd ddiogel i gau'r ffenestr heb glicio “ok” neu “parhau” neu unrhyw beth felly.

Un o fy hoff driciau yw cau Safari, tapio'r botwm cartref ddwywaith i gau'r app yn gyfan gwbl, ac yna ei ailagor. Yna, rwy’n cau ffenestr gyfan y porwr lle mae’r pop-up, rhag ofn bod un o’r X’s hynny ar y sgrin yn orchymyn cyfrinachol i lawrlwytho meddalwedd heintus.

Osgoi Gwefryddion Cyhoeddus

Yn 2012, creodd ymchwilwyr o Georgia Tech ddarn o feddalwedd a ddefnyddiodd borthladd gwefru cyhoeddus i lawrlwytho meddalwedd hacio i iPhones. Gwnaethpwyd yr hac yn enw gwybodaeth, a throsglwyddodd y tîm eu canfyddiadau i Apple fel y gallent dynhau diogelwch iPhone, ond roedd y risg yn dal yn eithaf real.

Mae'n wych bod mwy o borthladdoedd a chortynnau gwefru cyhoeddus ar gael, ym mhobman o feysydd awyr i wyliau cerdd. Os ydych chi eisiau gwefru ac aros yn ddiogel, dewch â'ch ffynhonnell pŵer cludadwy eich hun i aros yn wefru. Neu, os oes rhaid i chi ddefnyddio'r ffynhonnell gyhoeddus, gadewch eich iPhone dan glo tra bydd wedi plygio i mewn.

Gyda'r iPhone wedi'i gloi, ni allai'r ymchwilwyr yn Georgia gael mynediad i'r ffôn i osod meddalwedd faleisus.

Bydd bod yn ddefnyddiwr iPhone diogelwch-arbed yn helpu i'ch amddiffyn rhag hacwyr iPhone. Ond rhag ofn bod rhywbeth yn digwydd, mae'n helpu i gael cynllun. Dyna nesaf.

Rwy'n credu y cafodd fy iPhone ei hacio! Beth nawr?

Mae yna ychydig o arwyddion dweud stori a allai beri ichi grafu'ch pen a dweud, 'A ellir hacio fy iPhone?' Ymhlith y pethau i wylio amdanynt mae:

  • Apiau newydd ar eich sgrin na wnaethoch eu lawrlwytho
  • Galwadau, testunau neu e-byst yn eich hanes na wnaethoch eu hanfon
  • Eich apiau agoriadol neu eiriau iPhone yn cael eu teipio pan nad ydych chi'n ei gyffwrdd.

Gall fod yn eithaf brawychus gweld eich iPhone yn gweithredu felly! Y peth cyntaf i'w wneud yw cymryd eich iPhone all-lein.

Cymerwch Eich iPhone All-lein

I wneud hynny, gallwch ddiffodd eich iPhone am ychydig neu gallwch ddiffodd eich holl gysylltiadau trwy ddefnyddio Modd Awyren.

I ddiffodd eich iPhone, daliwch y pŵer botwm ar ochr dde uchaf eich ffôn. Llithro'ch bys ar draws y sgrin unwaith y byddwch chi'n gweld y “Llithro i bweru i ffwrdd” neges.

I roi eich iPhone yn y modd Awyren, ewch i Gosodiadau → Modd Awyren. Tapiwch y switsh i'r dde i droi'r modd hwn ymlaen.

Unwaith y bydd eich iPhone wedi'i ddatgysylltu o'r rhwydwaith, dylai dorri mynediad eich haciwr i'ch iPhone i ffwrdd. Nawr, mae'n bryd ailosod pethau fel bod y feddalwedd y mae'r haciwr yn ei defnyddio.

Ailosod Gosodiadau

Gobeithio, rydych chi wedi bod yn cefnogi'ch iPhone yn rheolaidd, oherwydd weithiau, sychu eich iPhone yw'r unig ffordd i gael gwared â meddalwedd faleisus o'r newydd a chael cychwyn o'r newydd. Gallwch chi ddechrau trwy ailosod gosodiadau eich iPhone. I wneud hynny, ewch i Gosodiadau → Cyffredinol → Ailosod .

I gael dechrau glân, ffres, dewiswch Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Ni fyddwn yn awgrymu hyn fel rheol, oherwydd mae hynny'n golygu y bydd yn rhaid i chi ailosod popeth neu dynnu o gefn wrth gefn iCloud neu iTunes i gael eich dyfais yn ôl i normal. Ond mae cael eich hacio yn fargen fawr.

Rhowch gynnig ar Adfer DFU

Yn olaf, gallwch chi wneud y peth mae ein harweinydd di-ofn a chyn guru Genius Bar yn ei awgrymu - Diweddariad Cadarnwedd Rhagosodedig (DFU). Mae'r broses hon yn defnyddio iTunes i ailosod ac adfer gosodiadau eich iPhone. I wneud hyn, bydd angen eich iPhone, cyfrifiadur gydag iTunes wedi'i osod, a chebl i blygio'ch iPhone i mewn.

Yna, edrychwch ar ganllaw Payette Forward ar Sut I Roi iPhone Yn y Modd DFU, The Apple Way , am gyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i gael eich iPhone dan reolaeth.

A ellir Hacio iPhone? Ydw. Allwch Chi Helpu i'w Atal? Yn hollol!

Gall hacwyr herwgipio eich iPhone heb i chi wybod, a defnyddio'ch meicroffon, camera a trawiadau bysell i olrhain popeth a wnewch. Cymerwch y risg o ddifrif a rhowch sylw i'r gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw, y dolenni rydych chi'n eu clicio, a'r rhwydweithiau rydych chi'n eu defnyddio. Gallwch chi gadw hyn rhag digwydd. Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus!

Ydych chi wedi cael eich iPhone wedi'i hacio? A yw ein cynghorion wedi helpu? Peidiwch ag anghofio edrych i mewn isod a rhoi gwybod i ni beth allwn ei wneud i helpu.