Storio iCloud Llawn? Peidiwch byth â thalu am gefn wrth gefn iCloud eto.Icloud Storage Full Never Pay

Storio iCloud yw un o nodweddion mwyaf camddefnydd a chamddeall yr iPhone. Rwy'n caru cynhyrchion Apple, ond nid oes unrhyw ffordd arall o roi hyn: Yn y rhan fwyaf o achosion, mae prynu iCloud Storage yn ddiangen ac ni ddylech fyth dalu amdano . Mewn 99% o achosion, does dim rhaid i chi dalu unrhyw arian ychwanegol i ategu'ch iPhone a'ch iPad yn llawn . Esboniaf y gwir reswm pam mae eich Storfa iCloud yn llawn , pam nad yw'ch iPhone wedi cefnogi iCloud ers wythnosau , a sut i drwsio copi wrth gefn iCloud er daioni.Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn credu ei fod yn bosibl, ond gadewch imi fod yn glir: Ar ôl i chi ddarllen yr erthygl hon, byddwch chi'n deall sut i wneud hynny cefnwch eich iPhone, iPad, a'ch lluniau i iCloud heb dalu am iCloud Storage .Os ydych chi wedi gweld negeseuon fel “Nid oes copi wrth gefn o’r iPhone hwn mewn wythnosau”, “ni ellir ategu’r iPhone oherwydd nad oes digon o storfa iCloud ar gael”, neu “Not Enough Storage”, peidiwch â phoeni. Byddan nhw wedi mynd erbyn i chi orffen darllen yr erthygl hon.

Ysgrifennais y swydd hon yn wreiddiol ar ôl i lawer o bobl ofyn am help gyda iCloud ar ôl iddynt ddarllen fy mhost firaol amdano Bywyd batri iPhone . Dros y 18 mis ers i mi ei gyhoeddi, mae Apple wedi ailenwi ac adleoli pob nodwedd a drafodais yn yr erthygl honno, felly rydw i'n ei hailysgrifennu o'r bôn i fyny.Storio iCloud a iCloud Drive a iCloud Backup a Llyfrgell Lluniau iCloud, Oh My! (Ydy, mae'n ormod)

Nid oes unrhyw ddealltwriaeth o'r ateb i'r broblem hon heb ddeall y chwaraewyr yn y gêm, felly mae angen i ni ddechrau yno. Os ydych chi wedi drysu, rydych chi'n iawn lle rydych chi i fod. Gadewch i ni fynd â nhw fesul un:

Storio iCloud

Storio iCloud yw cyfanswm y lle storio sydd ar gael ar iCloud. Dyma'r hyn rydych chi'n talu amdano. Mae pawb yn cael 5GB (gigabeit) am ddim. Gallwch chi uwchraddio'ch storfa i 50GB, 200GB, neu 1TB (1 terabyte yw 1000 gigabeit), ac nid yw'r ffioedd misol yn rhy ddrwg - ond mae'n wir ddim yn angenrheidiol . Rydyn ni'n datrys problem nawr a fydd yn dod yn fwy a mwy drud gydag amser.

Unwaith y bydd eich Storfa iCloud yn llawn, bydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i gefnu ar iCloud nes i chi brynu lle storio ychwanegol neu rhyddhau lle storio yn iCloud.ni fydd iphone wrth gefn i itunes

copi wrth gefn iCloud

Mae iCloud Backup yn nodwedd ar iPhones, iPads ac iPods sy'n gwneud copi wrth gefn o'ch dyfais gyfan i iCloud, rhag ofn bod rhywbeth anffodus yn digwydd. Yn bendant, dylech ddefnyddio copi wrth gefn iCloud. P'un a yw'n ffôn toiled neu os ydych chi'n ei adael ar do eich car, mae iPhones yn byw bywydau peryglus a dylech chi wneud hynny bob amser cael copi wrth gefn.

Mae copïau wrth gefn iCloud yn cyfrif yn erbyn eich Storfa iCloud sydd ar gael. (Fe welwch pam fy mod i'n dweud hyn mewn munud.)

Gyriant iCloud

Mae iCloud Drive yn nodwedd fwy newydd sy'n caniatáu i apiau ar Macs, iPhones, ac iPads gydamseru ffeiliau gan ddefnyddio iCloud. Mae fel Dropbox neu Google Drive, ond mae wedi'i integreiddio'n fwy i feddalwedd Apple oherwydd i Apple ei wneud. Mae iCloud Drive yn rhannu ffeiliau fel dogfennau a dewisiadau defnyddwyr nad ydyn nhw'n fawr i ddechrau, felly yn y rhan fwyaf o achosion nid yw'n cael llawer o effaith ar gyfanswm eich Storfa iCloud.

Mae ffeiliau yn iCloud Drive yn cyfrif yn erbyn eich Storfa iCloud sydd ar gael.

Llyfrgell Lluniau iCloud

Mae Llyfrgell Lluniau iCloud yn uwchlwytho ac yn storio'ch holl luniau a fideos yn iCloud fel y gallwch gael mynediad atynt o'ch holl ddyfeisiau. Mae yna rai gwahaniaethau pwysig rhwng Llyfrgell Ffotograffau iCloud a copi wrth gefn iCloud y dylech eu deall cyn i ni symud ymlaen.

Gall eich holl ddyfeisiau gyrchu a gweld lluniau unigol sy'n cael eu storio yn Llyfrgell Ffotograffau iCloud. Mae copi wrth gefn iCloud yn wahanol: Ni allwch weld ffeiliau neu luniau unigol yn eich copi wrth gefn iCloud, hyd yn oed os yw lluniau'n rhan o'r copi wrth gefn. Mae iCloud Backups yn un ffeil fawr sy'n adfer eich iPhone cyfan - does dim ffordd i gael mynediad at ffeiliau unigol.

Os ydych chi'n defnyddio Llyfrgell Ffotograffau iCloud ac iCloud Backup, fe allech chi fod yn talu i wneud copi wrth gefn o'r un lluniau ddwywaith: Unwaith yn eich Llyfrgell Lluniau iCloud, unwaith yn eich copi wrth gefn iCloud.

Mae lluniau a fideos yn Llyfrgell Lluniau iCloud yn cyfrif yn erbyn eich Storfa iCloud sydd ar gael.

Fy Ffrwd Lluniau (Ydym, rydym yn ychwanegu un arall)

Mae fy Ffrwd Lluniau yn uwchlwytho'ch holl luniau newydd ac yn eu hanfon i'ch holl ddyfeisiau. Mae'n swnio fel Llyfrgell Lluniau iCloud, dde? Ond mae yna ychydig o wahaniaeth:

Lluniau yn Fy Ffrwd Lluniau peidiwch â cyfrif yn erbyn eich Storfa iCloud sydd ar gael.

Rydych chi ar eich ffordd i'r datrysiad, ond mae'n bwysig deall y gwahaniaethau allweddol rhwng Llyfrgell Ffotograffau iCloud a My Photo Stream cyn i chi blymio i'r ateb go iawn. Byddaf yn egluro pam mae eich Storfa iCloud bob amser yn llawn ar y dudalen nesaf.

Tudalennau (1 o 3):