Ni all fy iPhone ddod o hyd i'm hargraffydd! Dyma'r ateb yn y pen draw.Mi Iphone No Puede Encontrar Mi Impresora

Ni allwch gysylltu eich iPhone â'ch argraffydd ac nid ydych yn gwybod pam. Mae'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi a Bluetooth, ac mae eich argraffydd wedi'i alluogi gan AirPrint, ond ni allwch argraffu lluniau a dogfennau eraill o hyd. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam na all eich iPhone ddod o hyd i'ch argraffydd a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Beth yw AirPrint?

Mae AirPrint yn dechnoleg a grëwyd gan Apple sy'n ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr Mac ac iOS argraffu lluniau a dogfennau eraill yn uniongyrchol o'ch dyfais. Gydag AirPrint, nid oes rhaid i chi sefydlu gyrrwr i argraffu'ch ffeiliau o ddyfeisiau Mac ac iOS. Gallwch ymweld â gwefan Apple i weld y rhestr gyflawn o argraffwyr cydnaws AirPrint .Pam na all fy iPhone ddod o hyd i'm hargraffydd?

Ar hyn o bryd, ni allwn fod yn siŵr pam na all eich iPhone ddod o hyd i'ch argraffydd na pha rai o'ch dyfeisiau sy'n achosi'r broblem. Mae tair cydran sy'n gweithio gyda'i gilydd i argraffu rhywbeth o'ch iPhone:

  1. Eich iPhone.
  2. Eich argraffydd neu weinydd argraffu cydnaws AirPrint.
  3. Eich modem neu lwybrydd diwifr.

Gall problem gydag unrhyw un o'r cydrannau hyn atal eich iPhone rhag dod o hyd i'ch argraffydd a chysylltu ag ef. Dilynwch y camau datrys problemau o dan y diagnosis a chywirwch y gwir reswm pam na all eich iPhone ddod o hyd i'ch argraffydd.Ailgychwyn eich iPhone, Argraffydd a modem neu lwybrydd diwifr

Mae ailgychwyn eich dyfeisiau yn gam cyntaf syml y gallwn ei gymryd i geisio trwsio mân wall meddalwedd. Mae dwy ffordd wahanol i ailgychwyn eich iPhone yn dibynnu ar y model sydd gennych:

  • Modelau iPhone 8 neu gynharach : Pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod y llithrydd “sleid i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol y sgrin.
  • iPhone X neu'n hwyrach : Pwyswch a dal y botwm Ochr a'r botwm cyfaint naill ai ar yr un pryd nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

nid yw fy ngherddoriaeth afal yn gweithio

Mae'r broses o ailgychwyn yr argraffydd a'r llwybrydd ychydig yn llai cymhleth. Tynnwch y plwg o'r allfa a'u plygio'n ôl i mewn. ac yn barod!Trowch Wi-Fi a Bluetooth i ffwrdd ac ymlaen eto

Weithiau gall troi Wi-Fi a Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen drwsio mân wall meddalwedd sy'n atal eich iPhone rhag cysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi neu ddyfeisiau Bluetooth.

Yn gyntaf, agorwch Gosodiadau a thapio Wi-Fi . I ddiffodd Wi-Fi, tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi ar frig y sgrin. Byddwch yn gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd y switsh yn wag.

man cychwyn iphone ddim yn gweithio

Tapiwch y switsh yr eildro i droi Wi-Fi yn ôl. Byddwch yn gwybod bod y cysylltiad Wi-Fi ymlaen eto pan fydd y switsh yn wyrdd.

Yna ewch yn ôl i Gosodiadau a thapio Bluetooth . Fel o'r blaen, tapiwch y switsh ar frig y sgrin wrth ymyl Bluetooth i'w ddiffodd. Yna, tapiwch y switsh yr eildro i droi Bluetooth ymlaen eto.

Mae'n debyg mai'ch cysylltiad rhyngrwyd yw'r tramgwyddwr os ydych chi'n dal i gael trafferth cysylltu eich iPhone (neu ddyfeisiau eraill) â'ch rhwydwaith Wi-Fi. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddarganfod! beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi !

Diweddarwch eich iPhone (a'ch argraffydd os yn bosibl)

Mae'n bwysig sicrhau eich bod bob amser yn cadw'ch iPhone a'ch argraffydd yn gyfredol â'r fersiynau diweddaraf o'u meddalwedd. Gall defnyddio dyfeisiau gyda meddalwedd sydd wedi dyddio achosi amrywiaeth o broblemau!

Yn gyntaf, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad Meddalwedd ar eich iPhone i weld a oes fersiwn newydd o iOS ar gael. Cyffwrdd Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad iOS newydd.

mae app store store ar goll

diweddaru iphone i ios 12

Edrychwch ar wefan gwneuthurwr eich argraffydd i weld a oes diweddariad ar gael neu a ellir diweddaru'ch argraffydd hyd yn oed. Nid oes gan bob argraffydd feddalwedd y gellir ei diweddaru.

Anghofiwch eich Argraffydd fel dyfais Bluetooth

Pan fydd eich iPhone yn cysylltu â dyfais Bluetooth am y tro cyntaf, mae'n arbed data am y ddyfais a sut i gysylltu â'r ddyfais . Os yw'r broses gysylltu honno wedi newid, gallai hyn atal eich iPhone rhag cysylltu â'ch argraffydd trwy Bluetooth. Trwy anghofio'ch argraffydd fel dyfais Bluetooth, gallwn ei ail-baru â'ch iPhone fel pe bai'r tro cyntaf.

Agor Gosodiadau a thapio Bluetooth . Dewch o hyd i'ch argraffydd yn y rhestr o'r enw Fy nyfeisiau a tapiwch y botwm gwybodaeth (y glas i) i'r dde o enw eich argraffydd. Yn olaf, cyffwrdd Anghofiwch am y Dyfais hon i anghofio'ch argraffydd ar eich iPhone.

Ewch yn ôl i Gosodiadau> Bluetooth i ddechrau ailgysylltu'ch iPhone â'ch argraffydd. Bydd enw eich argraffydd yn ymddangos yn y rhestr isod Dyfeisiau eraill . Tap ar enw eich argraffydd i'w baru â'ch iPhone!

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Mae ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone yn dileu'r holl leoliadau Bluetooth, Wi-Fi, VPN, a Data Symudol ar eich iPhone ac yn eu hadfer i ddiffygion ffatri. Yn lle olrhain mater Bluetooth neu Wi-Fi penodol ar eich iPhone, byddwn yn ceisio ei ddileu yn gyfan gwbl. Ar ôl perfformio'r ailosodiad hwn, bydd angen i chi ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi ac ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth.

I ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod a chyffwrdd Ailosod gosodiadau rhwydwaith . Yna tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eto i gadarnhau'r ailosod. Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailosod eich gosodiadau rhwydwaith, ac yna'n troi yn ôl ymlaen.

ni fydd fy iphone yn chwarae fideos youtube

Cysylltwch â Apple Support

Os na all eich iPhone ddod o hyd i'ch argraffydd o hyd, mae'n bryd cysylltu â chymorth Apple. Bydd cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid yn gallu mynd i'r afael â phroblem meddalwedd neu broblem caledwedd fwy cymhleth. Ymweld Gwefan gymorth Apple i drefnu galwad ffôn, sgwrs ar-lein, neu apwyntiad yn eich Apple Store lleol.

Cysylltwch â'ch Gwneuthurwr Argraffu

Gallwch hefyd ystyried galw rhif gwasanaeth cwsmeriaid y cwmni a wnaeth eich argraffydd. Gallai fod problem caledwedd gyda'ch argraffydd mai dim ond y gwneuthurwr all eich helpu chi. I ddod o hyd i'r rhif gwasanaeth cwsmer ar gyfer gwneuthurwr eich argraffydd, Google 'cymorth i gwsmeriaid' ac enw'r gwneuthurwr.

Argraffwch ef i mi!

Mae eich iPhone wedi dod o hyd i'ch argraffydd a'i gysylltu! Nawr rydych chi'n gwybod yn union beth i'w wneud y tro nesaf na all eich iPhone ddod o hyd i'ch argraffydd. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych ar gyfer Payette Forward yn yr adran sylwadau isod.

Diolch,
David L.