Sticeri Yn iOS 10: Canllaw Sticer Ultimate iPhoneStickers Ios 10 Ultimate Iphone Sticker Guide

Os yw llun werth 1,000 o eiriau, yna faint o eiriau sy'n werth sticer? Dwi ddim yn hollol siŵr. Ond dwi yn yn sicr bod sticeri yn iOS 10 yn un o rannau mwyaf cyffrous diweddariad meddalwedd iOS 10 ar gyfer eich iPhone.P'un a ydych chi bob amser wedi breuddwydio am anfon sticeri Kitty kitschy, pixelated i'ch ffrindiau, neu a ydych chi eisiau ffordd hynod o hawdd i rannu sticeri o'ch hoff gêm â'ch ffrindiau o'r un anian, sticeri ar iPhone ydych chi wedi'u cynnwys.Bydd y canllaw defnyddiol hwn yn trafod chi cyrchu'r siop sticeri (bonws: mae'n hawdd iawn!), gosod pecynnau sticeri , a gwneud y gorau o'r rhain yn felys graffeg ac animeiddiadau yn eich app Negeseuon. Mae'n bryd cyffroi am sticeri mewn negeseuon iPhone!Sut Ydw i'n Cael Sticeri Yn iOS 10?

Sticeri a nodweddion hwyliog eraill bellach ar gael yn yr App Store a'r siop app Messages newydd. I gyrchu'r siop app Messages: Agor App Store o Negeseuon

  1. Agor sgwrs yn y Negeseuon ap.
  2. Tap y Eicon wedi'i siapio wrth ymyl y maes testun.
  3. Dewiswch yr eicon yng nghornel chwith isaf y sgrin sy'n edrych pedwar dot wedi'u sefydlu mewn sgwâr.
  4. Tapiwch yr arwydd glas plws sy'n dweud Storfa .

Nawr, rydych chi yn y siop app Messages. Y siop hon yw lle gallwch chi lawrlwytho pecynnau hwyl o sticeri i'w defnyddio yn eich negeseuon. Dyma hefyd lle gallwch chi lawrlwytho apiau, gemau a phethau hwyl eraill i'w defnyddio mewn Negeseuon. Ond am y tro, rydyn ni jyst yn mynd i ganolbwyntio ar sticeri.

cusanu ar y pen ystyr

Cymerwch funud ac edrych o gwmpas. Mae yna dunelli o wahanol opsiynau sticeri ar gyfer yr app Negeseuon. Gallwch bori trwy'r dudalen flaen i weld opsiynau newydd a phoblogaidd, neu ewch i Categorïau a dewis Sticeri i weld opsiynau sticer yn unig.Fy ychwanegiad pecyn sticer cyntaf oedd y pecyn sticeri Pixel Cat classy iawn. Mae rhai sticeri am ddim, tra bod eraill yn costio ychydig. Felly byddwch yn ofalus wrth i chi bori.

Pan ddewch o hyd i set sticeri sy'n edrych yn ddiddorol, byddwch chi'n ei gosod yn union fel y byddech chi'n ap newydd ar gyfer eich iPhone. Cyffyrddwch â'r eicon app sticer , dewis Cael neu'r pris , a dilynwch yr awgrymiadau. Yna, tap y Wedi'i wneud opsiwn i fynd yn ôl i'ch sgwrs testun.

Pro tip : Os bydd rhywun yn anfon sticer atoch yr ydych yn ei garu, mae'n hawdd darganfod o ba sticer a osododd. Cyffyrddwch â'r sticer yn y sgwrs Negeseuon a daliwch eich bys arno am ychydig eiliadau. Gadewch i ni fynd pan fydd mwy o opsiynau yn ymddangos ar y sgrin. Dylai gwaelod y sgrin ddweud “O [Mewnosod Enw’r Sticer App Here]” - tapiwch yr opsiwn hwnnw, a bydd yn mynd â chi at y sticer a osodir yn yr App Store. Dadlwythwch y set, a'i gwneud yn un eich hun!

Anfon sticeri yn iOS 10

Felly rydych chi wedi dod o hyd i set (neu gobeithio, llawer o setiau!) O sticeri sydd wir yn siarad â chi. Mae'n bryd rhoi'r sticeri hynny i weithio, gan syfrdanu eich sgyrsiau Negeseuon a gwneud eich testunau'n fwy hyfryd yn gyffredinol.

I ddefnyddio sticer mewn sgwrs:

  1. Agor sgwrs yn y Negeseuon ap.
  2. Tap y Siop app eicon.
  3. Sgroliwch trwy'ch pecynnau sticeri nes i chi ddod o hyd i sticer sy'n cyd-fynd â'r sgwrs.
  4. Tap y sticer i'w anfon fel neges llun.
  5. Tap a dal eich bys ar y sticer ar gyfer opsiynau eraill, megis ei lusgo i fyny a'i roi yn uniongyrchol yn y sgwrs, neu ei ychwanegu at sticer arall a anfonwyd neu a dderbyniwyd eisoes.

Nawr Rydych chi'n Defnyddio Sticeri Mewn Negeseuon!

Bydd sticeri a anfonwch yn mynd at ddefnyddwyr iPhone eraill a byddant hefyd yn ymddangos mewn sgyrsiau ar ffonau Android, hefyd. Cer ymlaen. Cofleidiwch eich ochr hwyliog, sticer. Efallai na fydd eich sgyrsiau Negeseuon iPhone byth yr un peth eto. Eisoes mae yna ddwsinau o opsiynau ar gyfer apiau sticeri ac mae mwy yn cael eu hychwanegu trwy'r amser.

Yn dal i chwilio am yr ap sticeri perffaith hwnnw? Edrychwch ar y sticer Payette Forward newydd sydd wedi'i osod yn yr App Store!