A yw'r iPhone XS yn dal dŵr neu'n gwrthsefyll dŵr? Dyma’r Gwirionedd!Is Iphone Xs Waterproof

Rydych chi'n ystyried prynu'r iPhone XS, ond rydych chi eisiau gwybod a yw'n ddiddos yn gyntaf. Gall iPhones a gwrthsefyll dŵr fod ychydig yn gymhleth, ond byddaf yn helpu i'w gwneud yn glir i chi. Yn yr erthygl hon, byddaf yn ateb y cwestiwn ar eich meddwl - ydy'r iPhone XS yn dal dŵr neu'n gwrthsefyll dŵr ?ystyr ysbrydol rhif 47

A yw'r iPhone XS yn dal dŵr neu'n gwrthsefyll dŵr?

Gyda sgôr IP o IP68, mae'r iPhone XS wedi'i gynllunio i fod yn ddiddos pan fydd o dan y dŵr heb fod yn ddyfnach na 2 fetr (tua 6 troedfedd) mewn dŵr am 30 munud neu lai. Fodd bynnag, nid yw Apple yn gwarantu y bydd yr iPhone XS yn goroesi mewn dŵr, a dyna pam Nid yw AppleCare + yn cynnwys difrod hylifol .Mae hyn i gyd hefyd yn wir am y iPhone XS Max , fersiwn fwy yr iPhone hwn.

Os ydych chi'n mynd â'ch iPhone XS allan wrth y pwll neu i'r traeth, rydym yn argymell yn gryf ei gadw'n ddiogel mewn a achos gwrth-ddŵr . Gall yr achosion Lifeproof hyn wrthsefyll diferion o dros 6.5 troedfedd ac maent yn eira, rhew, baw, ac yn gwrthsefyll popeth arall fwy neu lai.Gan na fyddwch yn gallu atgyweirio neu ddisodli'ch iPhone XS sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr gan ddefnyddio'ch cynllun AppleCare +, rydym yn argymell yn gryf na ddylech fynd o gwmpas gollwng eich iPhone newydd mewn dŵr i greu argraff ar eich holl ffrindiau.

Beth Mae IP68 yn ei olygu mewn gwirionedd?

Mae IP yn sefyll am amddiffyniad rhag dod i mewn a gall y graddfeydd hyn gael ychydig yn dechnegol. Mae'r digid cyntaf yn y sgôr yn nodi gwrthiant llwch dyfais. 6 yw'r sgôr uchaf y gall dyfais ei dderbyn am wrthsefyll llwch ac mae'n golygu bod eich dyfais wedi'i diogelu'n llwyr wrth ddod i gysylltiad â llwch.

Mae'r ail ddigid yn y sgôr IP yn nodi pa mor gwrthsefyll dŵr yw dyfais. 8 yw'r sgôr uchaf posibl y gall dyfais ei dderbyn am wrthsefyll dŵr, ond nid yw hynny'n golygu bod eich iPhone XS yn hollol ddiddos! Fel y soniais yn gynharach, nid yw Apple wedi talu cost atgyweirio am ddifrod hylif, felly byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio'ch iPhone XS o amgylch dŵr.anfonodd eich sim destun

Yr iPhone XS yw'r iPhone cyntaf erioed i dderbyn sgôr IP68! IPhones blaenorol sy'n gwrthsefyll dŵr, fel y iPhone X. , cafodd pob un sgôr o IP67.

Buddion Gwrthiant Dŵr IP68

Er na fydd yr iPhone XS yn hollol ddiogel yn y dŵr, mae yna ychydig o fuddion i'r gwrthiant dŵr hwn o hyd:

1. Mae'n anniogel rhag ofn i chi hopian yn y pwll ar ddamwain gyda'ch ffôn yn eich poced.
2. Gallwch chi ddefnyddio'ch (iPhone newydd) fel arfer pan fyddwch chi allan yn y glaw.

A yw'r iPhone XS yn dal dŵr? Esboniad!

Rydych chi'n gwybod nawr a yw'ch iPhone XS yn ddiddos neu'n gwrthsefyll dŵr! Cadwch mewn cof nad yw Apple yn gorchuddio difrod hylifol, felly rydym yn argymell prynu cwdyn gwrth-ddŵr os nad ydych chi eisoes. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am yr iPhone XS, croeso i chi adael sylw i lawr isod!

Diolch am ddarllen,
David L.

gweddi am adfer priodas ar ôl godinebu