Galw Wi-Fi Ddim yn Gweithio ar iPhone? Dyma'r ateb!Las Llamadas Wi Fi No Funcionan En Iphone

Rydych chi'n ceisio gwneud galwad ffôn, ond nid oes gennych unrhyw wasanaeth. Byddai nawr yn amser da i ddefnyddio galw Wi-Fi, ond nid yw hynny'n gweithio chwaith. Yn yr erthygl hon, byddaf yn esbonio'r Camau i'w Cymryd Pan nad yw Galw Wi-Fi yn Gweithio ar Eich iPhone .Galw Wi-Fi, Esboniad.

Galwadau Wi-Fi maent yn gefn wrth gefn rhagorol pan fyddwch mewn ardal heb fawr o signal symudol, os o gwbl. Gyda galwadau Wi-Fi, gallwch wneud a derbyn galwadau ffôn gan ddefnyddio'ch cysylltiad â rhwydwaith Wi-Fi gerllaw. Yn dal i fod, efallai y bydd problemau yn atal hyn rhag gweithio'n iawn ar eich iPhone.ffôn yn gweithio ar siaradwr yn unig

Beth Gallwch Chi Ei Wneud i'w Atgyweirio

Mae yna sawl rheswm pam na fyddai galw Wi-Fi yn gweithio ar eich iPhone. Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i geisio datrys y broblem.

ni fydd iphone 7 yn cysylltu â wifi
  1. Ailgychwyn eich iPhone. Weithiau, y cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddatrys y broblem yw ailgychwyn eich ffôn. Pwyswch a dal y botwm pŵer, yna llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Os oes gennych iPhone X neu fersiwn mwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr ac unrhyw un o'r botymau cyfaint, yna llithro'r eicon pŵer ar draws y sgrin.
  2. Gwiriwch fod eich iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi. Os nad ydych wedi'ch cysylltu, ni fyddwch yn gallu defnyddio galwadau Wi-Fi. Ewch i'r Gosodiadau -> Wi-Fi a gwnewch yn siŵr bod marc gwirio yn ymddangos wrth ymyl enw rhwydwaith Wi-Fi.
  3. Sicrhewch fod galwadau Wi-Fi yn cael eu troi ymlaen . I wneud hyn ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Data Symudol -> Galw Wi-Fi a'i droi ymlaen. Os na welwch yr opsiwn hwn, nid yw eich cynllun ffôn symudol yn cynnwys galw Wi-Fi. Gwiriwch y Offeryn cymharu UpPhone i ddod o hyd i gynllun newydd sy'n gwneud hynny.
  4. Dadfeddiwch ac ail-adroddwch y cerdyn SIM. Fel ailgychwyn eich iPhone, efallai mai ailosod eich cerdyn SIM yw'r cyfan sydd ei angen i ddatrys y broblem. Ymgynghoriad ein herthygl arall i ddarganfod ble mae'r hambwrdd cerdyn SIM ar eich iPhone. Ar ôl i chi ddod o hyd iddo, defnyddiwch offeryn dileu cerdyn SIM neu glip papur wedi'i sythu i ddadfeddio'r cerdyn SIM. Gwthiwch yr hambwrdd i mewn i ailosod eich cerdyn SIM.
  5. Ailosod gosodiadau rhwydwaith . I wneud hyn, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Ailosod gosodiadau rhwydwaith . Mae hyn yn clirio'ch gosodiadau Wi-Fi, felly bydd yn rhaid i chi ail-nodi'ch cyfrineiriau ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau. Sylwch y bydd hyn hefyd yn ailosod y gosodiadau Data Symudol, Bluetooth, VPN, ac APN ar eich iPhone. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu mwy am y gwahanol fathau o ailgychwyniadau iPhone .
  6. Cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth diwifr . Os nad oes unrhyw beth arall wedi gweithio, gallai fod yn werth chweil cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth symudol . Gallai fod problem gyda'ch cyfrif mai dim ond cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid all ei datrys.