Mae Sgrin fy iPhone Yn Fflachio! Dyma The Real Fix.My Iphone Screen Is Flickering

Mae arddangosfa eich iPhone yn dal i fflachio ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Mae'r sgrin yn fflachio, yn newid lliwiau, neu'n tynnu allan, ond nid ydych chi'n siŵr pam. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae sgrin eich iPhone yn gwibio a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Ailosod Caled Eich iPhone

Weithiau mae meddalwedd iPhone yn damweiniau, a all beri i'r sgrin fflachio. Bydd ailosod eich iPhone yn galed yn ei orfodi i ddiffodd ac yn ôl yn sydyn, a all weithiau ddatrys y broblem.Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i berfformio ailosodiad caled, yn dibynnu ar ba iPhone sydd gennych chi:

  • iPhone 8 a modelau mwy newydd : Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 7 a 7 Plus : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cyfrol i Lawr ar yr un pryd nes bod logo Apple yn fflachio i'r arddangosfa.
  • iPhone SE, 6s, a modelau cynharach : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.

Gallwch chi ryddhau'r botymau rydych chi'n eu dal cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos. Os yw sgrin eich iPhone yn parhau i fflachio ar ôl troi yn ôl ymlaen, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!A yw'r Fflachiad Sgrin Pan Agorwch Ap Penodol?

Os yw sgrin eich iPhone yn gwibio dim ond pan fyddwch chi'n defnyddio ap penodol, mae'n debyg bod problem gyda'r app hwnnw, nid eich iPhone. Yn gyntaf, rwy'n argymell cau'r app i weld a allwn drwsio problem meddalwedd fach.

Bydd yn rhaid i chi agor switcher yr ap i gau ap ar eich iPhone. Mae'r iPhone 8 ac yn gynharach, yn pwyso ddwywaith ar y botwm Cartref. Ar yr iPhone X ac yn ddiweddarach, swipe i fyny o'r gwaelod i ganol y sgrin. Nawr eich bod wedi agor switcher yr ap, caewch eich app trwy ei droi i fyny ac oddi ar ben y sgrin.Os yw sgrin eich iPhone yn dal i fflachio pan fyddwch chi'n agor yr ap, efallai y bydd yn rhaid i chi ddileu'r app a'i ailosod neu ddod o hyd i ddewis arall. I ddileu app iPhone, pwyswch yn ysgafn a'i ddal ar ei eicon ar sgrin Cartref eich iPhone. Yna, tapiwch yr X bach sy'n ymddangos. Cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Dileu !

Diffodd Auto-Disgleirdeb

Mae llawer o ddefnyddwyr iPhone wedi cael llwyddiant yn trwsio eu sgrin iPhone fflachlyd trwy ddiffodd Auto-Brightness. I ddiffodd Auto-Brightness, agor Gosodiadau a thapio Hygyrchedd -> Arddangos a Maint Testun . Yn olaf, diffoddwch y switsh wrth ymyl Auto-Brightness!

DFU Adfer Eich iPhone

Ni allwn ddiystyru problem meddalwedd hyd yn oed os yw arddangosfa eich iPhone yn dal i fflachio. I geisio trwsio problem feddalwedd ddyfnach, rhowch eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer.

Mae adfer DFU yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god sy'n rheoli'ch iPhone. Cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU, rydym yn argymell yn gryf arbed copi wrth gefn o'r wybodaeth ar eich iPhone.

Ar ôl i chi ategu eich data, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU .

Opsiynau Atgyweirio Sgrin

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPhone os yw'r sgrin yn dal i fflachio ar ôl i chi ei rhoi yn y modd DFU. Mae'n bosibl bod cysylltydd mewnol wedi'i ddadleoli neu ei ddifrodi.

Wrth ddelio â chydrannau mewnol mewnol mor fach, cymhleth, rydym yn argymell mynd â'ch iPhone at arbenigwr a all ddatrys y broblem. Os oes gennych gynllun amddiffyn AppleCare +, sefydlu apwyntiad yn eich Genius Bar lleol Apple Store a gweld beth allan nhw ei wneud i chi.

Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw sy'n anfon technegydd yn uniongyrchol atoch chi. Gall y technegydd fod yno mewn cyn lleied ag awr ac mae'r atgyweiriad yn dod o dan warant oes!

Sgrin fflachio: Wedi'i Sefydlog!

Nid yw sgrin eich iPhone yn fflachio mwyach! Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd â sgrin iPhone sy'n crynu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda nhw. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich iPhone isod yn yr adran sylwadau!

Diolch am ddarllen,
David L.