Feirws a Ganfyddir Ar iPhone? A yw'n Legit? Dyma’r Gwirionedd!

Virus Detected IphoneRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Rydych chi newydd dderbyn pop-up brawychus sy'n dweud rhywbeth tebyg i, “Virus wedi'i ganfod ar iPhone. Byddwch chi'n colli'ch holl ddata os na fyddwch chi'n gweithredu ar unwaith! ” Peidiwch â chwympo am y sgam hwn! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fyddwch chi'n derbyn pop-up sy'n dweud bod gan eich iPhone firws a sut y gallwch chi osgoi'r sgamwyr pesky hyn.

Hoffwn sôn bod y cwestiwn hwn wedi dod Grŵp Facebook Payette Forward , lle mae miloedd o bobl yn cael help gyda'u iPhones gan ein harbenigwr, Heather Jordan.“Feirws a Ganfyddir Ar iPhone” - A yw Rhybuddion Fel Y Legit hwn?

Yr ateb, plaen a syml, yw ddim . Mae sgamwyr yn creu pop-ups fel y rhain trwy'r amser. Eu prif nod yw cael eich cyfrif iCloud neu wybodaeth cerdyn credyd trwy eich dychryn i feddwl bod rhywbeth difrifol o'i le ar eich iPhone.

A all iPhone Hyd yn oed Gael Firws?

Mae'r cwestiwn hwn ychydig yn fwy cymhleth. Yn dechnegol, gall iPhones gael eu heintio â drwgwedd , math o feddalwedd sy'n cael ei greu i niweidio'ch iPhone neu analluogi ei swyddogaeth graidd. Gall meddalwedd faleisus beri i'ch apiau roi'r gorau i weithio, eich olrhain gan ddefnyddio GPS eich iPhone, a hyd yn oed gasglu gwybodaeth bersonol.

Er ei fod yn brin, gall iPhones gael meddalwedd faleisus o apiau gwael a gwefannau ansicr. Mae eich iPhone mewn perygl arbennig os yw ei jailbroken oherwydd bod gennych fynediad i apiau Cydia, y mae rhai ohonynt yn enwog am heintio'ch iPhone â meddalwedd faleisus.

I ddysgu mwy am firysau iPhone a'r hyn y gallwch ei wneud i'w hatal, edrychwch ar ein herthygl A all iPhone gael firws? Dyma’r Gwirionedd!

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n derbyn pop-up “Virus Detected On iPhone”?

Yn gyffredinol, mae'r pop-ups “firws hyn a ganfyddir ar iPhone” yn ymddangos wrth i chi bori'r we yn yr app Safari. Y peth cyntaf y byddwch chi am ei wneud yw cau allan o'r ap roeddech chi'n ei ddefnyddio pan wnaethoch chi dderbyn y naidlen hon - peidiwch â thapio OK na rhyngweithio â'r pop-up o gwbl.

Sut i gau allan o'r ap

I gau allan o'r app, pwyswch ddwywaith y botwm Cartref crwn, sy'n actifadu'r switcher app. Fe welwch ddewislen sy'n arddangos pob un o'r apiau sydd ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd.

cau allan o saffari mewn switcher app

Unwaith y byddwch chi yn y switcher app, swipe i fyny ar yr app rydych chi am gau allan ohono. Fe wyddoch fod yr ap ar gau pan na fydd yn ymddangos mwyach yn y switcher app.

Clirio Hanes Porwr Safari

Y cam nesaf i'w gymryd yw clirio hanes a data gwefan yr app Safari, a fydd yn dileu unrhyw gwcis y gellid eu cadw pan ymddangosodd y naidlen ar eich iPhone. I glirio hanes Safari a data gwefan, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Safari -> Hanes Clir a Data Gwefan . Pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone, tapiwch Hanes a Data Clir .

Riportiwch y Sgam Hwn I Afal

Yn olaf, mae gennych yr opsiwn i riportiwch y naidlen a gawsoch i dîm cymorth Apple . Mae'r cam hwn yn bwysig am ddau reswm:

  1. Bydd yn helpu i'ch amddiffyn rhag ofn i'ch gwybodaeth gael ei dwyn.
  2. Bydd yn helpu i amddiffyn defnyddwyr eraill yr iPhone rhag gorfod delio â'r un naidlen ddi-ffael.

Ei lapio i fyny

Gall fod yn eithaf brawychus pan gewch naidlen sy’n dweud “firws wedi’i ganfod ar iPhone”. Mae'n bwysig cofio nad yw'r rhybuddion hyn byth yn real, ond yn hytrach ymgais wael i gasglu eich gwybodaeth bersonol. Rhowch wybod i'ch ffrindiau a'ch teulu trwy rannu'r post hwn ar gyfryngau cymdeithasol, neu gadewch sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill!

Pob hwyl,
David L.