Problemau gyda'ch batri iPad? Dyma beth i'w wneud pan fydd drosodd yn gyflym!

Problemas Con La Bater De Tu Ipad

Mae batri eich iPad yn draenio'n gyflym ac nid ydych chi'n siŵr pam. Fe wnaethoch chi dalu llawer am eich iPad, felly gall fod yn rhwystredig pan fydd perfformiad batri yn llai nag ysblennydd. Yn yr erthygl hon, egluraf Sut I Atgyweirio Problemau Batri iPad Gyda Chynghorau Profedig !

Pam mae fy batri iPad yn draenio'n gyflym?

Y rhan fwyaf o'r amser pan fydd eich batri iPad yn draenio'n gyflym, mae'r broblem fel arfer yn gysylltiedig â meddalwedd . Bydd llawer o bobl yn dweud wrthych fod angen i chi newid y batri, ond nid yw hynny bron byth yn wir. Bydd yr erthygl hon yn dangos i chi sut i optimeiddio gosodiadau i drwsio problemau batri iPad!Trowch ymlaen 'Lleihau symudiad'

Mae troi 'Lleihau Cynnig' ymlaen yn lleihau'r animeiddiadau sy'n digwydd ar y sgrin pan fyddwch chi'n defnyddio'ch iPad. Dyma'r animeiddiadau sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cau ac yn agor cymwysiadau, neu pan fydd ffenestri naid yn ymddangos ar y sgrin.Mae gen i'r nodwedd 'Lleihau Cynnig' wedi'i alluogi ar fy iPhone a iPad. Gallaf eich sicrhau na fyddwch hyd yn oed yn sylwi ar y gwahaniaeth.I actifadu Lleihau Symud, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Hygyrchedd> 'Lleihau symudiad' a throwch y switsh nesaf at Reduce Motion. Byddwch yn gwybod bod Lleihau Cynnig ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.

Ysgogi clo awtomatig

Lock Awtomatig yw'r gosodiad sy'n diffodd sgrin eich iPad yn awtomatig ar ôl nifer penodol o funudau. Os yw'r clo awtomatig wedi'i osod i byth , gall batri eich iPad ddraenio'n llawer cyflymach oherwydd bydd y sgrin ymlaen bob amser oni bai eich bod chi'n ei chloi.cwestiynau dinasyddiaeth America

I actifadu'r clo awtomatig, ewch i Gosodiadau> Arddangos a disgleirdeb> Clo awto Yna dewiswch unrhyw opsiwn heblaw 'byth.' Mae gen i fy iPad wedi'i osod i gloi yn awtomatig ar ôl pum munud oherwydd yn y ffordd honno mae yn y canol, nid yn cloi yn rhy gyflym, nid yn rhy araf.

Nodyn: Os ydych chi'n defnyddio ap chwaraewr fideo fel Netflix, Hulu, neu YouTube, ni fydd eich iPad yn cloi ei hun, hyd yn oed os yw auto-gloi yn cael ei droi ymlaen.

Caewch yr apiau ar eich iPad

Mae cau cymwysiadau yn bwnc cymharol ddadleuol ym myd cynhyrchion Apple. Fe wnaethon ni brofi effeithiau cau apiau ar iPhones a gwnaethom ddarganfod y gall eich helpu i arbed batri!

I gau'r cymwysiadau ar eich iPad, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref. Bydd hyn yn agor dewisydd yr ap. I gau app, trowch ef i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

cau apiau ar ipad

Diffoddwch ddadansoddeg Rhannu ar iPad

Pan wnaethoch chi sefydlu'ch iPad gyntaf, gofynnir i chi a ydych chi eisiau rhannu data dadansoddeg ag Apple ai peidio. Efallai eich bod wedi cytuno i rannu'r wybodaeth hon gydag Apple tra'ch bod chi'n gyffrous yn sefydlu'ch iPad newydd am y tro cyntaf.

Pan alluogir nodwedd “Dadansoddiad Rhannu” eich iPad, rhennir peth o'r wybodaeth ddiagnostig a defnydd sy'n cael ei storio ar eich iPad ag Apple, gan eu helpu i wella eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Gall rhannu data dadansoddeg o'ch iPad ddraenio bywyd batri oherwydd bod y nodwedd hon yn rhedeg yn y cefndir yn gyson ac yn defnyddio pŵer CPU wrth anfon y wybodaeth i Apple.

Pan fyddwch yn analluogi rhannu data dadansoddeg, nid ydych yn helpu Apple i wella ei gynhyrchion, ond rydych yn arbed pŵer batri.

I ddadactifadu'r swyddogaeth 'Data Dadansoddi Rhannu', ewch i Gosodiadau> Preifatrwydd> Dadansoddiad a dad-diciwch y switsh nesaf at Share iPad Analytics. Tra'ch bod chi yma, trowch y switsh nesaf at iCloud Analytics Share hefyd. Mae'n debyg i'r Adolygiadau iPad, ond fe'i defnyddir yn unig fel y gall datblygwyr gael gwybodaeth am iCloud.

ni fydd ipad mini yn codi tâl

Diffoddwch hysbysiadau diangen

Hysbysiadau yw'r rhybuddion sy'n ymddangos ar sgrin gartref eich iPad bob tro mae'r cais eisiau anfon neges atoch. Er enghraifft, mae'r app Negeseuon yn anfon hysbysiad atoch pan fyddwch chi'n derbyn testun neu iMessage newydd.

Fodd bynnag, mae'n debyg na fydd angen i chi dderbyn hysbysiadau gan bob ap, oherwydd er enghraifft efallai na fydd angen i chi gael hysbysiadau gan apiau nad ydych chi'n eu defnyddio'n aml iawn. Ar yr un pryd, nid ydych am ddiffodd hysbysiadau o eich holl geisiadau , oherwydd mae'n debyg eich bod chi eisiau gwybod pan fydd gennych chi neges neu e-bost newydd.

Yn ffodus, gallwch ddewis pa gymwysiadau all anfon hysbysiadau atoch, ewch i Gosodiadau> Hysbysiadau. Yma fe welwch restr o'r holl apiau ar eich iPad a all anfon hysbysiadau atoch.

Adolygwch y rhestr a gofynnwch i'ch hun: 'A oes angen i mi dderbyn hysbysiadau o'r cais hwn?' Os na yw'r ateb, tapiwch yr app a diffoddwch y switsh wrth ymyl Caniatáu hysbysiadau.

Diffoddwch wasanaethau lleoliad diangen

Mae gwasanaethau lleoliad yn wych ar gyfer rhai apiau, fel yr ap Tywydd, er enghraifft. Pan fyddwch chi'n agor yr app hon, rydych chi am i'r app hon wybod ble rydych chi, felly gall ddod o hyd i wybodaeth am y tywydd ar gyfer eich lleoliad. Fodd bynnag, mae yna rai apiau nad ydyn nhw wir angen Gwasanaethau Lleoliad, a gallwch chi arbed pŵer batri trwy ei ddiffodd.

mynd i Gosodiadau> Preifatrwydd> Gwasanaethau Lleoliad> Gwasanaethau lleoliad i weld rhestr o'r holl gymwysiadau sy'n cefnogi Gwasanaethau Lleoliad. Nid wyf yn argymell defnyddio'r prif switsh ar frig y sgrin oherwydd mae'n debyg y byddwch am adael Gwasanaethau Lleoliad yn rhai o'ch apiau.

Yn lle, ewch trwy'r rhestr o'ch apiau fesul un a phenderfynu a ydych chi am adael iddo ddefnyddio Gwasanaethau Lleoliad ai peidio. I ddiffodd gwasanaethau lleoliad, tapiwch yr ap a thapio Peidiwch byth .

Os nad ydych chi am analluogi Gwasanaethau Lleoliad mewn ap yn llwyr, ond eisiau arbed rhywfaint o fatri, tapiwch Wrth ddefnyddio'r app , sy'n golygu mai dim ond pan fyddwch chi'n defnyddio'r ap yn lle'r amser trwy'r amser y bydd Gwasanaethau Lleoliad yn cael eu galluogi.

Analluogi gwasanaethau system penodol

Tra yn y Gwasanaethau Lleoliad, tapiwch Gwasanaethau System ar waelod y sgrin Diffoddwch bopeth yma ac eithrio'r cwmpawd, galwad frys a SOS , Dewch o hyd i'm gosodiadau iPad a pharth amser.

pam na fydd itunes yn cysylltu â fy iphone

addasu gosodiadau gwasanaethau system ar ipad

Yna tap ar Leoedd Pwysig. Mae'r lleoliad hwn yn storio gwybodaeth am y lleoedd rydych chi amlaf. Mae'n ddraen batri iPad cwbl ddiangen, felly fflipiwch y switsh a'i ddiffodd.

Newid yr e-bost Push i gael

Os anfonwch lawer o negeseuon e-bost ar eich iPad, gallai eich gosodiadau e-bost fod y draen mwyaf ym mywyd y batri. Gall materion batri IPad ddigwydd pan fydd eich iPad wedi'i osod i Gwthio yn lle Cael.

Pan fydd Push Mail yn cael ei actifadu, bydd eich iPad yn anfon hysbysiad atoch cyn gynted ag y bydd e-bost newydd yn cyrraedd eich blwch derbyn. Mae'n swnio'n wych iawn? Mae yna un broblem yn unig: pan fydd e-bost yn cael ei osod i Gwthio, mae eich iPad yn gyson gwirio'ch blwch derbyn e-bost. Gall y prosesau gwirio cyson hynny ddraenio bywyd batri eich iPad yn ddifrifol.

Yr ateb yw newid yr e-bost o Push to Get. Yn lle gwirio'ch blwch derbyn yn gyson, dim ond unwaith bob ychydig funudau y bydd eich iPad yn gwirio am bost! Ni fyddwch yn derbyn eich e-byst cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd, ond bydd eich batri iPad yn diolch. Bydd eich iPad hefyd yn gwirio am e-byst newydd yn awtomatig bob tro y byddwch chi'n agor yr ap e-bost sydd orau gennych!

I newid yr e-bost o Push to Get ar eich iPad, agorwch Gosodiadau> Cyfrifon a chyfrineiriau> Cael data. Yn gyntaf, diffoddwch y switsh ar frig y sgrin wrth ymyl Push

Yna dewiswch raglen adfer ar waelod y sgrin. Rwy'n argymell 15 munud oherwydd mae'n gydbwysedd da o gael eich e-bost yn gyflym heb ddraenio'ch bywyd batri.

Analluogi diweddariad apiau cefndir

Adnewyddu ap cefndirol yw'r nodwedd sy'n lawrlwytho data newydd yn y cefndir hyd yn oed pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio. Y ffordd honno, pan fyddwch chi'n agor yr ap eto, bydd eich holl wybodaeth yn gyfredol! Yn anffodus, gall hyn fod yn achosi draen mawr ar eich batri iPad oherwydd bod eich apiau'n rhedeg yn y cefndir yn gyson ac yn lawrlwytho gwybodaeth newydd.

Mae anablu adnewyddiad ap cefndir ar gyfer apiau nad oes eu hangen arnoch yn ffordd hawdd o arbed llawer o'ch batri iPad. mynd i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad cefndir . Fel yn y camau blaenorol, nid wyf yn argymell defnyddio'r switsh meistr oherwydd mae rhai cymwysiadau lle gall fod yn ddefnyddiol defnyddio diweddariad cefndir.

Ewch trwy'r rhestr o'ch ceisiadau a gofynnwch i'ch hun: 'Ydw i am i'r rhaglen hon redeg yn gyson yn y cefndir a lawrlwytho cynnwys newydd?' Os na yw'r ateb, tapiwch y switsh i'r dde o'r app i ddiffodd diweddariad app cefndirol.

pam nad yw fy app yn lawrlwytho

Dileu teclynnau nad ydych yn eu defnyddio

Mae teclynnau yn “apiau bach” a welwch ar ochr chwith bellaf sgrin gartref eich iPad sy'n rhoi darnau bach o wybodaeth i chi am yr hyn sy'n digwydd o fewn ap. Mae widgets yn wych ar gyfer darllen y penawdau newyddion diweddaraf, gwirio'r tywydd, neu wylio bywyd batri eich dyfeisiau Apple.

Fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwirio eu teclynnau yn rheolaidd nac yn defnyddio'r rhai sy'n cael eu ffurfweddu'n awtomatig ar eu iPad. Mae'r teclynnau hyn yn rhedeg yn gyson yng nghefndir eich iPhone fel bod y wybodaeth maen nhw'n ei dangos yn gyfredol pan rydych chi am gael mynediad at un. Trwy ddiffodd teclynnau nas defnyddiwyd, gallwch arbed eich batri iPad!

Yn gyntaf, swipiwch eich bys o'r chwith i'r dde ar sgrin gartref eich iPad i gael mynediad i'r dudalen teclyn. Sgroliwch i lawr a tapio'r botwm crwn Golygu .

Nawr fe welwch restr o'r holl widgets y gallwch eu hychwanegu neu eu tynnu oddi ar sgrin gartref eich iPad. I gael gwared ar widget, tapiwch y botwm coch gyda symbol minws ar ei chwith, yna tapiwch Cael gwared .

Diffoddwch eich iPad o leiaf unwaith yr wythnos

Mae diffodd eich iPad o leiaf unwaith yr wythnos yn ffordd hawdd o ymestyn oes y batri. Os ydych chi wedi bod yn cael trafferth gyda batri eich iPad, efallai mai mater meddalwedd cudd yw prif achos draen eich batri.

Mae diffodd eich iPad yn caniatáu i'ch holl raglenni gau i lawr yn naturiol. Pan fyddwch chi'n troi'ch iPad yn ôl ymlaen, fe gewch chi gychwyn newydd sbon!

Cadwch eich iPad yn cŵl

Mae IPad wedi'i gynllunio i weithio'n fwyaf effeithiol rhwng 32 a 95 gradd Fahrenheit. Pan fydd eich iPad yn dechrau cwympo y tu allan i'r ystod honno, gall pethau fynd yn anghywir a gall eich iPad fynd yn anghywir. Yn waeth byth, os bydd eich iPad yn mynd yn rhy boeth am gyfnod estynedig, gall eich batri gael ei niweidio'n barhaol.

Os bydd eich iPad yn poethi o bryd i'w gilydd, mae'n debyg y bydd y batri yn iawn. Fodd bynnag, os byddwch chi'n gadael eich iPad yn haul yr haf neu'n cael ei gloi mewn car poeth trwy'r dydd, rydych chi'n peryglu niweidio'r batri yn barhaol.

A yw DFU yn adfer i'ch iPad

Ar ôl i chi weithredu'r holl awgrymiadau uchod, ceisiwch wythnos i weld a yw'ch materion batri iPad wedi'u datrys. Os na, efallai y bydd mater meddalwedd dyfnach y mae angen mynd i’r afael ag ef.

Os yw'ch batri iPad yn parhau i ddraenio'n gyflym ar ôl defnyddio ein cynghorion, rhowch eich iPad yn y modd DFU a'i adfer o

Os ydych chi wedi adfer eich iPad yn y modd DFU a eto mae gennych chi broblemau gyda'r batri iPad, gallwch geisio dileu eich iPad yn llwyr a'i sefydlu fel un newydd. Os byddwch chi'n dileu'ch iPad yn llwyr, bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl ac ailosod eich hoff apiau, ail-nodi'ch cyfrinair Wi-Fi, ac ail-ffurfweddu'r gosodiadau batri hyn.

Yn ffodus, mae llawer iawn o wybodaeth fel eich Cysylltiadau, Nodiadau, Calendrau wedi'u cysylltu â'ch cyfrif iCloud a'ch cyfrifon e-bost, felly ni fyddwch yn colli dim o'r wybodaeth honno. Mae'n debyg eich bod chi hefyd eisiau gwneud copi wrth gefn o'ch lluniau a'ch fideos i iCloud fel nad ydych chi'n eu colli chwaith.

sut i drwsio wifi ar ipad

I ddileu eich iPad, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Dileu'r holl gynnwys a gosodiadau. Yna tap Dileu nawr pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos. Bydd eich iPad yn diffodd, yn dileu popeth, ac yna'n ei droi ymlaen eto.

Opsiynau atgyweirio ac amnewid

Os ydych chi'n cael problemau gyda batri'r iPad, hyd yn oed ar ôl iddo gael ei roi yn y modd DFU neu ei ddileu yn llwyr, efallai y bydd problem caledwedd. Rwy'n argymell eich bod chi'n mynd â'ch iPad i'ch Apple Store lleol a gofyn iddyn nhw redeg prawf batri safonol i weld a oes angen ei ddisodli.

Os yw'ch iPad yn methu'r prawf batri a bod AppleCare + yn gorchuddio'ch iPad, gofynnwch i Apple ailosod y batri yn y fan a'r lle. Fodd bynnag, os yw'ch iPad yn pasio'r prawf batri, mae'r siawns yn uchel na fydd Apple yn disodli'r batri, hyd yn oed os oes ganddo AppleCare +.

Os nad yw'ch Apple wedi'i amddiffyn gan AppleCare +, neu os ydych chi am gael batri iPad newydd cyn gynted â phosib, rydyn ni'n argymell Pwls , cwmni atgyweirio iPad ac iPhone ar alw. Mae Puls yn anfon technegydd ardystiedig i'ch cartref, neu i'ch hoff weithle neu siop goffi. Byddant yn disodli'ch batri iPad yn y fan a'r lle ac yn rhoi gwarant oes i chi!

Materion Batri IPad: Penderfynwyd!

Rwy'n gobeithio y gallwch chi roi'r awgrymiadau hyn ar waith a llwyddo i wella bywyd batri eich iPad. Rwy'n argymell eich bod chi'n rhannu'r awgrymiadau hyn ar gyfryngau cymdeithasol i helpu'ch teulu a'ch ffrindiau i ddatrys eu problemau batri iPad. Gadewch sylw isod i adael i mi wybod pa domen oedd eich hoff un a faint y gwnaeth wella bywyd batri eich iPad.