Pam fod fy iPhone yn dweud dim cerdyn SIM? Dyma The Real Fix!Why Does My Iphone Say No Sim Card

Mae'r haul yn tywynnu, yr adar yn chirping, ac yn cyd-fynd yn dda â'r byd, nes i chi sylwi ar hynny Mae “Dim SIM” wedi disodli enw eich cludwr symudol yng nghornel chwith uchaf arddangosfa eich iPhone. Ni wnaethoch chi gymryd y cerdyn SIM allan o'ch iPhone, a nawr chi ni allaf wneud galwadau ffôn, anfon na derbyn negeseuon testun, na defnyddio data symudol.Os ydych chi'n pendroni, “Pam mae fy iPhone yn dweud dim cerdyn SIM?”, Neu os nad oes gennych chi syniad beth yw cerdyn SIM, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Yn gyffredinol, mae'r mater hwn yn eithaf hawdd ei ddiagnosio, a Byddaf yn eich cerdded trwy'r broses gam wrth gam er mwyn i chi allu trwsio'r gwall “Dim SIM” am byth.Beth Yw Cerdyn SIM A Beth Mae'n Ei Wneud?

Os nad ydych erioed wedi clywed am gerdyn SIM, nid ydych chi ar eich pen eich hun: Yn ddelfrydol, ni ddylech fyth orfod poeni amdano. Pan fyddwch chi'n profi problemau gyda'ch cerdyn SIM, bydd bod ag ychydig o wybodaeth am yr hyn y mae cerdyn SIM eich iPhone yn ei wneud yn eich helpu i ddeall y broses o wneud diagnosis a thrwsio'r gwall “Dim SIM”.

Os ydych chi erioed eisiau stympio'ch ffrindiau techie gyda dibwys ffôn symudol, mae SIM yn sefyll am “Modiwl Hunaniaeth Tanysgrifiwr”. Mae cerdyn SIM eich iPhone yn storio'r darnau bach o ddata sy'n eich gwahaniaethu chi oddi wrth holl ddefnyddwyr eraill yr iPhone dros y rhwydwaith cellog, ac mae'n cynnwys yr allweddi awdurdodi sy'n caniatáu i'ch iPhone gael mynediad i'r gwasanaethau llais, testun a data rydych chi'n talu amdanynt ar eich cell. bil ffôn. Y cerdyn SIM yw'r rhan o'ch iPhone sy'n storio'ch rhif ffôn ac sy'n caniatáu ichi gyrchu'r rhwydwaith cellog.Mae'n bwysig nodi bod rôl cardiau SIM wedi newid dros y blynyddoedd, ac roedd llawer o ffonau hŷn yn arfer defnyddio cardiau SIM i storio'r rhestr o gysylltiadau. Mae'r iPhone yn wahanol oherwydd ei fod yn storio'ch cysylltiadau ar iCloud, eich gweinydd e-bost, neu yng nghof mewnol eich iPhone, ond byth ar eich cerdyn SIM.

Daeth yr esblygiad nodedig arall mewn cardiau SIM gyda chyflwyniad 4G LTE. Cyn yr iPhone 5, roedd cludwyr fel Verizon a Sprint sy'n defnyddio technoleg CDMA yn defnyddio'r iPhone ei hun i gysylltu rhif ffôn person â'r rhwydwaith data cellog, nid cerdyn SIM ar wahân a fyddai'n cael ei roi y tu mewn. Y dyddiau hyn, mae pob rhwydwaith yn defnyddio cardiau SIM i storio rhifau ffôn eu tanysgrifwyr.

Pam Ydyn Ni Angen Cardiau SIM Beth bynnag? Beth yw'r Mantais?

Mae cardiau SIM yn ei gwneud hi'n hawdd i chi drosglwyddo'ch rhif ffôn o un ffôn i'r llall, ac maen nhw'n tueddu i fod yn wydn iawn. Rwyf wedi tynnu cardiau SIM allan o lawer o iPhones a oedd wedi'u ffrio gan ddifrod dŵr, wedi rhoi'r cerdyn SIM yn yr iPhone newydd, ac wedi actifadu'r iPhone newydd heb broblem.Mae cardiau SIM hefyd yn ei gwneud hi'n hawdd i chi newid cludwyr wrth deithio, ar yr amod bod eich iPhone wedi'i “ddatgloi”. Os ydych chi'n teithio i Ewrop, er enghraifft, gallwch osgoi taliadau crwydro rhyngwladol afresymol trwy ymuno'n fyr â chludwr lleol (sy'n gyffredin yn Ewrop) a rhoi eu cerdyn SIM yn eich iPhone. Rhowch eich cerdyn SIM gwreiddiol yn ôl yn eich iPhone pan gyrhaeddwch yn ôl i'r taleithiau, ac mae'n dda ichi fynd.

Ble Mae'r Cerdyn SIM Ar Fy iPhone A Sut Alla i Ei Dynnu?

Mae pob iPhones yn defnyddio hambwrdd bach o'r enw hambwrdd SIM i ddal eich cerdyn SIM yn ei le yn ddiogel. I gael mynediad i'ch cerdyn SIM, y cam cyntaf yw dadfeddiannu'r hambwrdd SIM trwy fewnosod clip papur yn y twll bach yn yr hambwrdd SIM y tu allan i'ch iPhone. Mae gan Apple dudalen wych sy'n dangos y union leoliad yr hambwrdd SIM ar bob model iPhone , a bydd yn hawsaf ichi edrych yn gyflym ar eu gwefan i ddod o hyd i'w leoliad ac yna dod yn ôl yn ôl yma. Rydyn ni ar fin gwneud diagnosis a thrwsio'r gwall “Dim SIM” am byth.

Os nad ydych chi eisiau Defnyddio Papur Papur ...

Os nad ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn glynu paperclip y tu mewn i'ch iPhone, gallwch chi godi a pecyn addasydd cerdyn SIM defnyddiol o Amazon.com sy'n cynnwys teclyn ejector cerdyn sim proffesiynol ac addasydd sy'n eich galluogi i ddefnyddio'r cerdyn nano SIM o iPhone 5 neu 6 mewn iPhones model hŷn neu ffonau symudol eraill. Os yw'ch iPhone erioed wedi'i ddifrodi, gallwch ddefnyddio'r pecyn hwn i popio'r cerdyn SIM allan a'i lynu yn eich hen iPhone (neu ffôn symudol arall sy'n cymryd cerdyn SIM), a bod yn gwneud galwadau ffôn gyda'ch rhif ffôn ar unwaith.

Sut Ydw i'n Trwsio Gwall “Dim SIM” yr iPhone?

Mae Apple wedi creu a tudalen gefnogaeth mae hynny'n mynd i'r afael â'r mater hwn, ond nid wyf o reidrwydd yn cytuno â threfn eu camau datrys problemau ac nid oes unrhyw esboniad o'r rhesymeg y tu ôl i'w hawgrymiadau. Os ydych chi eisoes wedi darllen eu herthygl neu eraill ac rydych chi'n dal i brofi'r mater “Dim SIM” gyda'ch iPhone, rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon yn rhoi esboniad cadarn i chi o'r broblem a'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i'w thrwsio.

Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond mae'n ddefnyddiol ailddatgan y broblem yma: Dywed eich iPhone “Dim SIM” oherwydd nid yw bellach yn canfod y cerdyn SIM sydd wedi'i fewnosod yn yr hambwrdd SIM, er ei fod yno mewn gwirionedd.

Fel llawer o faterion ar yr iPhone, gall y gwall “Dim SIM” fod naill ai'n broblem caledwedd neu'n feddalwedd. Ar y tudalen nesaf , byddwn yn dechrau trwy fynd i'r afael â'r materion caledwedd posib oherwydd eu bod fel arfer yn hawdd eu gweld gydag archwiliad gweledol. Os nad yw hynny'n ei drwsio, byddaf yn eich cerdded trwy'r camau datrys problemau meddalwedd a fydd yn eich helpu diagnosio a datrys eich problem .

Tudalennau (1 o 2):