Pam mae fy iPhone yn parhau i ddatgysylltu oddi wrth WiFi? Dyma'r gwir!Por Qu Mi Iphone Sigue Desconect Ndose Del Wifi

Ni fydd eich iPhone yn aros yn gysylltiedig â WiFi ac nid ydych yn siŵr pam. Ni waeth beth rydych chi'n ceisio, mae'ch iPhone yn parhau i ddatgysylltu o'r rhyngrwyd. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn parhau i ddatgysylltu oddi wrth WiFi .Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac ymlaen eto

Yn gyntaf, ceisiwch droi Wi-Fi ymlaen ac i ffwrdd. Efallai bod mân glitch cysylltedd sy'n achosi i'ch iPhone ddatgysylltu o'ch WiFi.Mewngofnodi i Gosodiadau> Wi-Fi a tapiwch y switsh ar frig y sgrin i ddiffodd Wi-Fi. Tapiwch y switsh eto i ail-greu Wi-Fi.

mae fy oriawr afal wedi'i rewiDiffoddwch ac ar eich iPhone

Mae troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen yn ffordd arall y gallwn fynd ati a cheisio trwsio mân fater meddalwedd. Mae diffodd eich iPhone yn caniatáu i'ch holl raglenni gau a dechrau eto pan fyddwch chi'n troi'ch iPhone yn ôl ymlaen.

I ddiffodd model iPhone 8 neu gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone X neu'n hwyrach, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint i lawr nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos.iphone heb gysylltiad â wifi

Llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X neu'n hwyrach) nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin i droi eich iPhone yn ôl.

Ailgychwynwch eich llwybrydd WiFi neu'ch modem

Wrth ailgychwyn eich iPhone, ceisiwch ailgychwyn eich llwybrydd WiFi hefyd. Weithiau mae problemau WiFi yn gysylltiedig â'r llwybrydd, nid yr iPhone.

I ailosod eich llwybrydd, dim ond ei ddad-blygio o'r wal a'i blygio'n ôl i mewn. Mae mor hawdd â hynny! Cymerwch gip ar ein herthygl arall i wybod camau ar gyfer datrys problemau datblygedig gyda'r llwybrydd Wi-Fi.

Anghofiwch am eich rhwydwaith WiFi ac ailgysylltwch

Mae eich iPhone yn storio gwybodaeth am eich rhwydwaith WiFi a sut i ymuno â'ch rhwydwaith WiFi pan fyddwch chi'n cysylltu ag ef am y tro cyntaf. Pan fyddwch chi'n newid y ffordd y mae eich iPhone yn cysylltu â'ch rhwydwaith WiFi, gall achosi amrywiaeth o broblemau.

Yn gyntaf, anghofiwch eich rhwydwaith WiFi, bydd hyn yn ei ddileu yn llwyr o'ch iPhone. Pan fyddwch chi'n ailgysylltu'ch iPhone â'ch rhwydwaith WiFi, bydd fel petaech chi'n ei gysylltu am y tro cyntaf.

I anghofio'ch rhwydwaith WiFi ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau> Wi-Fi a chyffyrddwch â'r botwm gwybodaeth (edrychwch am y glas i) wrth ymyl enw eich rhwydwaith WiFi. Yna tap Anghofiwch y rhwydwaith hwn .

anghofio gwybodaeth y rhwydwaith wifi hwn ar iphone

Nawr eich bod wedi anghofio'ch rhwydwaith Wi-Fi, ewch yn ôl i Gosodiadau> Wi-Fi ac edrychwch am enw eich rhwydwaith yn Dewiswch rwydwaith . Cyffyrddwch â'ch enw rhwydwaith, yna nodwch eich cyfrinair WiFi i ailgysylltu â'ch rhwydwaith WiFi.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Mae ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone yn dileu eich holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, Data Symudol a VPN ac yn eu hadfer i ddiffygion ffatri. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi ail-nodi cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, ac ail-gyflunio'ch VPN os oes gennych chi un.

Os oes problem meddalwedd yn gysylltiedig â gosodiadau Wi-Fi eich iPhone, bydd ailosod gosodiadau'r rhwydwaith fel arfer yn trwsio'r mater. Mewngofnodi i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod a chyffwrdd Ailosod gosodiadau rhwydwaith . Yna tap Ailosod gosodiadau rhwydwaith eto i gadarnhau. Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailosod eich gosodiadau rhwydwaith, ac yna'n troi yn ôl ymlaen.

iphone yn sownd ar logo afal heb ei adfer

DFU adfer eich iPhone

Os yw'ch iPhone yn dal i ddatgysylltu o WiFi, mae'n bryd ei roi yn y modd DFU a'i adfer. Mae DFU yn adfer dileu ac yna'n ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, sy'n sicr o drwsio unrhyw faterion meddalwedd datblygedig. Edrychwch ar ein canllaw adfer DFU manwl i ddysgu sut i roi unrhyw iPhone yn y modd DFU !

ni fydd fy gwefrydd iphone yn codi tâl

Archwilio Opsiynau Atgyweirio

Mae'n bryd dechrau archwilio opsiynau atgyweirio os yw'ch iPhone yn dal i ddatgysylltu o'ch rhwydwaith WiFi. Efallai bod yr antena sy'n cysylltu eich iPhone â WiFi wedi'i ddifrodi, gan ei gwneud hi'n anodd i'ch iPhone gysylltu ac aros yn gysylltiedig â WiFi.

Gwnewch apwyntiad yn eich Apple Store agosaf os ydych chi'n bwriadu cael technegwyr Apple, edrychwch ar eich iPhone. Rydym hefyd yn argymell a cwmni atgyweirio ar alw o'r enw Puls, y gall technegydd ardystiedig eich anfon cyn lleied ag awr.

Efallai yr hoffech geisio cysylltu â gwneuthurwr eich llwybrydd WiFi os ydych chi'n credu bod problem ag ef. Google enw gwneuthurwr eich llwybrydd ac edrychwch am rif cymorth i gwsmeriaid i ddechrau arno.

Cysylltedd WiFi: Wedi'i Sefydlog!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem gyda'ch iPhone ac erbyn hyn mae'n parhau i fod yn gysylltiedig â WiFi. Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn parhau i ddatgysylltu oddi wrth WiFi, byddwch chi'n gwybod sut i ddatrys y broblem! Gadewch unrhyw gwestiynau neu sylwadau eraill sydd gennych yn yr adran sylwadau isod.

Diolch,
David L.