Ni fydd fy Apple Pencil yn Pâr I Fy iPad! Dyma The Fix.My Apple Pencil Won T Pair My Ipad

Mae’r Apple Pencil wedi ehangu galluoedd yr iPad mewn sawl ffordd. Mae'n haws nag erioed i ysgrifennu llawysgrifen neu dynnu gwaith celf syfrdanol. Pan na fydd eich Apple Pencil yn paru â'ch iPad, gallwch golli cymaint o'r hyn sy'n gwneud yr iPad yn wych. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw'ch Apple Pencil yn paru â'ch iPad !Sut I Baru Eich Pensil Afal I'ch iPad

Os ydych chi'n ddefnyddiwr Apple Pencil am y tro cyntaf, efallai na fyddwch chi'n gwybod sut i baru'ch Apple Pencil â'ch iPad. Mae'r ffordd i'w wneud yn amrywio yn dibynnu ar ba genhedlaeth sydd gennych Apple Pencil.iphone 5s yn chwilio am broblem gwasanaeth

Pâr Pensil Afal y Genhedlaeth 1af I'ch iPad

  1. Tynnwch y cap ar eich Apple Pencil.
  2. Plygiwch gysylltydd Mellt eich Apple Pencil i mewn i borthladd gwefru eich iPad.

Pâr Pensil Afal Ail Genhedlaeth i'ch iPad

Atodwch eich Apple Pencil i'r cysylltydd magnetig ar ochr eich iPad o dan y botymau cyfaint.

Gwnewch yn siŵr bod eich dyfeisiau'n gydnaws

Mae dwy genhedlaeth o Apple Pencil, ac nid yw'r ddwy yn gydnaws â phob model iPad. Sicrhewch fod eich Apple Pencil yn gydnaws â'ch iPad.iPads Cydnaws â Pensil Afal y Genhedlaeth 1af

  • iPad Pro (9.7 a 10.5 modfedd)
  • iPad Pro 12.9-modfedd (Cenhedlaeth 1af ac 2il)
  • iPad (6ed, 7fed, a'r 8fed Genhedlaeth)
  • iPad Mini (5ed genhedlaeth)
  • Awyr iPad (3edd genhedlaeth)

iPads Cydnaws â'r Pensil Afal Ail Genhedlaeth

  • iPad Pro 11-modfedd (Cenhedlaeth 1af a mwy newydd)
  • iPad Pro 12.9-modfedd (3edd Genhedlaeth a mwy newydd)
  • Awyr iPad (4edd Genhedlaeth a mwy newydd)

Trowch Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae eich iPad yn defnyddio Bluetooth i baru â'ch Apple Pencil. Weithiau, gall materion cysylltedd bach atal eich Apple Pencil a'ch iPad rhag paru. Weithiau gall troi Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys y broblem.

Agor Gosodiadau a thapio Bluetooth . Tapiwch y switsh wrth ymyl Bluetooth i'w ddiffodd. Arhoswch ychydig eiliadau, yna tapiwch y switsh eto i droi Bluetooth yn ôl. Fe wyddoch fod Bluetooth ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.Ailgychwyn Eich iPad

Yn debyg i droi Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, gall ailgychwyn eich iPad ddatrys mân broblem feddalwedd y gallai fod yn ei phrofi. Bydd yr holl raglenni sy'n rhedeg ar eich iPad yn cau i lawr yn naturiol ac yn cael cychwyn newydd.

larwm ddim yn gweithio ios 10

Ailgychwyn iPad Gyda Botwm Cartref

Pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin. Sychwch yr eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i gau eich iPad. Arhoswch ychydig eiliadau i adael i'ch iPad ddiffodd yn llwyr. Yna, pwyswch a dal y botwm pŵer eto i ailgychwyn eich iPad. Gadewch i ni fynd o'r botwm pŵer pan fydd logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin.

Ailgychwyn iPad Heb Botwm Cartref

Pwyswch a dal y botwm Top a'r botwm cyfaint naill ai ar yr un pryd llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPad. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm Top eto nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Codwch Eich Pensil Afal

Mae'n bosibl na fydd eich Apple Pencil yn paru â'ch iPad oherwydd nid oes ganddo oes batri. Ceisiwch godi tâl ar eich Apple Pencil i weld a yw hynny'n datrys y broblem.

Sut i Godi Pensil Afal y Genhedlaeth 1af

Tynnwch y cap ar eich Apple Pencil i ddatgelu'r cysylltydd Mellt. Plygiwch y cysylltydd Mellt i'r porthladd gwefru ar eich iPad i wefru'ch Apple Pencil.

Sut i Godi Pensil Afal Ail Genhedlaeth

Atodwch eich Apple Pencil i'r cysylltydd magnetig ar ochr eich iPad o dan y botymau cyfaint.

all t diweddaru gwylio afal

Caewch yr App rydych chi'n ei Ddefnyddio

Nid yw apiau iPad yn berffaith. Weithiau maen nhw'n chwalu, a all achosi amrywiaeth o broblemau ar eich iPad. Efallai bod damwain app yn atal eich Apple Pencil rhag paru â'ch iPad, yn enwedig os gwnaethoch geisio paru'ch dyfeisiau ar ôl agor yr app.

iPads Gyda Botwm Cartref

Dwbl-wasgu'r botwm Cartref i agor switcher yr app. Sychwch yr ap i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau. Ni fyddai’n brifo cau’r apiau eraill ar eich iPad hefyd, rhag ofn bod un ohonynt wedi damwain.

iPads Heb Botwm Cartref

Swipe i fyny o'r gwaelod i ganol y sgrin a dal eich bys yno am eiliad. Pan fydd y switcher app yn agor, swipe yr app i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

Anghofiwch Eich Pensil Afal Fel Dyfais Bluetooth

Mae eich iPad yn arbed gwybodaeth ar sut i baru â'ch Apple Pencil pan fyddwch chi'n cysylltu'ch dyfeisiau am y tro cyntaf. Os yw unrhyw ran o'r broses honno wedi newid, gallai fod yn atal eich Apple Pencil rhag paru â'ch iPad. Bydd anghofio eich Apple Pencil fel dyfais Bluetooth yn rhoi cychwyn newydd iddo a'ch iPad pan fyddwch chi'n eu hailgysylltu eto.

Agorwch Gosodiadau ar eich iPad a thapio Bluetooth. Tapiwch y botwm Gwybodaeth (edrychwch am y glas i) i'r dde o'ch Apple Pencil, yna tapiwch Anghofiwch y Dyfais hon . Tap Anghofiwch Ddychymyg i gadarnhau eich penderfyniad. Wedi hynny, ceisiwch baru'ch Apple Pencil â'ch iPad eto.

sut mae gwneud i'm iphone gylchdroi ei sgrin

Glanhewch y Porthladd Codi Tâl iPad

Mae'r atgyweiriad hwn ar gyfer defnyddwyr Apple Pencil y Genhedlaeth Gyntaf yn unig. Os oes gennych Bensil Afal 2il Genhedlaeth, sgipiwch i lawr i'r cam nesaf.

Mae angen i'ch Apple Pencil a'ch iPad allu gwneud cysylltiad glân pan ewch i'w paru trwy'r porthladd Mellt. Gallai porthladd Mellt budr neu rwystredig fod yn atal eich Apple Pencil rhag paru â'ch iPad. Fe fyddwch chi'n synnu pa mor hawdd y gall lint, baw a malurion eraill fynd yn sownd mewn porthladd gwefru!

Gafaelwch mewn brwsh gwrth-sefydlog neu frws dannedd newydd sbon a chrafwch unrhyw falurion a gyflwynwyd ym mhorthladd Mellt eich iPad. Yna, ceisiwch baru'ch dyfeisiau eto.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith Ar Eich iPad

Mae ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPad yn adfer yr holl leoliadau Bluetooth, Wi-Fi, Cellog a VPN i ddiffygion ffatri. Mae gan y cam hwn y potensial i drwsio problem Bluetooth ddyfnach y mae eich iPad yn ei phrofi. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu'ch holl ddyfeisiau Bluetooth, ail-gysylltu'ch cyfrineiriau Wi-Fi (felly ysgrifennwch nhw i lawr!), Ac ail-gyflunio unrhyw rwydweithiau preifat rhithwir sydd gennych chi.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eto i gadarnhau eich penderfyniad.

Bydd eich iPad yn cau, yn cwblhau'r ailosod, ac yn troi yn ôl ymlaen. Ceisiwch baru'ch Apple Pencil â'ch iPad eto.

anifeiliaid yn siarad yn y Beibl

Cysylltwch â Apple Support

Os nad yw'r un o'r camau uchod wedi datrys y broblem, mae'n bryd gwneud hynny cysylltwch â chefnogaeth Apple . Mae Apple yn cynnig cefnogaeth ar-lein, dros y ffôn, trwy'r post, ac yn bersonol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trefnu apwyntiad os ydych chi'n bwriadu mynd i mewn i'ch Apple Store lleol!

Yn Barod, Set, Pâr!

Rydych chi wedi datrys y broblem gyda'ch Apple Pencil ac mae'n cysylltu â'ch iPad eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr beth i'w wneud pan na fydd eu Apple Pencil yn paru â'u iPad. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich Apple Pencil neu iPad yn yr adran sylwadau isod!