Mae Sgrin fy iPhone Yn Rhy Dywyll! Dyma The Brightness Fix.

My Iphone Screen Is Too Dark

Rydych chi'n edrych i lawr ar eich iPhone ac mae hi mor dywyll fel mai prin y gallwch chi weld y sgrin. A yw'r disgleirdeb yn rhy isel? Efallai - ond efallai ddim.

Yn iOS 14, mae dau osodiad ar eich iPhone a all beri i'r sgrin fynd bron yn hollol dywyll, nid dim ond y gosodiad disgleirdeb rydyn ni wedi bod yn ei ddefnyddio ers blynyddoedd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud os yw sgrin eich iPhone yn rhy dywyll i'w gweld a sut i wneud eich iPhone yn fwy disglair, hyd yn oed os yw'r lefel disgleirdeb yr holl ffordd i fyny.Help! Mae Sgrin fy iPhone Yn Rhy Dywyll!

Cyn iOS 10, dim ond un gosodiad Disgleirdeb oedd ar eich iPhone. Nawr mae dau Gosodiad a all achosi i sgrin eich iPhone fod yn rhy dywyll: Disgleirdeb a Phwynt Gwyn. Byddaf yn eich tywys trwy'r ddau ac yn dangos i chi sut i newid y ddau osodiad isod.Nodyn: Os na allwch weld unrhyw beth ar arddangosfa eich iPhone, edrychwch ar ein herthygl o'r enw Mae Sgrin fy iPhone Yn Ddu! i ddysgu sut i'w drwsio. Os yw'n wirioneddol, dim ond lleihau, darllenwch ymlaen.tocynnau traffig yn yr Unol Daleithiau

1. Gwiriwch Lefel Disgleirdeb Eich iPhone

Gallwch chi addasu disgleirdeb eich iPhone yn y Ganolfan Reoli. Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, ewch i lawr o gornel dde uchaf y sgrin. Os oes gennych iPhone 8 neu'n hŷn, ewch i fyny o waelod y sgrin. Chwiliwch am y llithrydd disgleirdeb fertigol a llithro un bys i fyny i gynyddu disgleirdeb eich iPhone.

defnyddio llithrydd disgleirdeb yn y ganolfan reoli iphone

Gallwch hefyd addasu disgleirdeb arddangos mewn Gosodiadau. Ar agor Gosodiadau a thapio Arddangos a Disgleirdeb . Llusgwch y llithrydd oddi tano Disgleirdeb i'r dde i gynyddu disgleirdeb eich iPhone.Os yw'ch iPhone o hyd yn rhy dywyll, mae'n bryd edrych ar osodiad newydd a gyflwynodd Apple gydag iOS 10: Lleihau Pwynt Gwyn.

meicroffon blaen iphone ddim yn gweithio

2. Gwiriwch Gosodiadau Pwynt Gwyn Eich iPhone

Mae Lleihau White Point yn osodiad Hygyrchedd ar iPhones sy'n lleihau lliwiau llym ac yn gwneud eich sgrin yn amlwg yn pylu. Mae gosodiadau hygyrchedd wedi'u cynllunio i'w gwneud hi'n haws i rywun ag anabledd ddefnyddio eu iPhone. Mae problemau'n codi pan fydd lleoliadau Hygyrchedd yn cael eu troi ymlaen yn ddamweiniol neu gan ffrind direidus.

Mae fy iPhone Yn Rhy Dywyll Ond Mae Disgleirdeb Yr Holl Ffordd i Fyny! Dyma The Fix:

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap Hygyrchedd .
  3. Tap y Maint Arddangos a Thestun .
  4. Edrychwch ar waelod eich sgrin a dewch o hyd i'r opsiwn wedi'i labelu Lleihau Pwynt Gwyn . Os yw'r gosodiad wedi'i droi ymlaen (mae'r llithrydd yn wyrdd), trowch ef i ffwrdd trwy dapio'r llithrydd i'r dde o'r opsiwn. Yna dylai lefel disgleirdeb eich sgrin ddychwelyd i normal.

Mwy o Datrys Problemau ar gyfer Arddangosfeydd Tywyll iPhone

1. Rhowch gynnig ar Diffodd Auto-Disgleirdeb

Mae gan eich iPhone osodiad Auto-Brightness yn addasu disgleirdeb y sgrin yn awtomatig i roi'r lefel fwyaf delfrydol i chi yn seiliedig ar olau o'i amgylch. Weithiau gall y gosodiad hwn fod ychydig yn ddi-fudd gan y bydd yn addasu'r disgleirdeb i lefel sy'n rhy llachar neu'n rhy dywyll.

I ddiffodd Auto-Brightness, agored Gosodiadau a thapio Hygyrchedd -> Arddangos a Maint Testun a diffodd y switsh wrth ymyl Auto-Brightness.

pam na fydd fy ngwaith sgrin gyffwrdd yn gweithio

Cadwch mewn cof y gall diffodd Auto-Brightness wneud i batri eich iPhone ddraenio'n gyflymach. Os ydych chi'n bwriadu diffodd Auto-Brightness beth bynnag, edrychwch ar ein herthygl arall am sawl un Awgrymiadau arbed batri iPhone .

2. Gwnewch Sure Zoom Isn’t On

Os gwnaethoch chi ddefnyddio'r nodwedd Zoom yn ddiweddar Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Chwyddo a'i adael ymlaen yn ddamweiniol, efallai mai dyna'r rheswm pam mae sgrin eich iPhone yn rhy dywyll! Gan ddefnyddio'r gosodiad Zoom, gallwch chi mewn gwirionedd gwneud arddangosfa'r iPhone yn dywyllach nag y gallwch chi gyda'r llithrydd Disgleirdeb.

3. Ailosod Pob Gosodiad

Os yw sgrin eich iPhone yn dal i fod yn rhy pylu, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad i ddileu’r posibilrwydd bod rhywbeth yn yr app Gosodiadau yn achosi i sgrin eich iPhone fod yn rhy dywyll.

Mae'r ailosodiad hwn yn adfer popeth yn yr app Gosodiadau i ddiffygion y ffatri. Bydd fel petaech yn agor yr ap am y tro cyntaf. Bydd yn rhaid i chi sefydlu'ch papur wal eto, ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi, a mwy.

4. DFU Adfer Eich iPhone

Adferiad DFU yw'r math dyfnaf o adfer y gallwch ei wneud ar iPhone. Os yw sgrin eich iPhone yn dal i fod yn rhy dywyll, adferiad DFU yw'r cam datrys problemau olaf y gallwch ei gymryd cyn archwilio opsiynau atgyweirio. Mae'r math arbennig hwn o adfer yn sychu gosodiadau meddalwedd a chaledwedd, felly gwnewch yn siŵr wrth gefn eich iPhone , ac yna dilynwch ein canllaw adfer DFU i roi cynnig arni.

4. Atgyweirio Eich iPhone

Ar ôl dilyn pob un o'r camau hyn fe welwch fod sgrin eich iPhone yn dal i fod yn dywyll, efallai ei bod hi'n bryd atgyweirio'ch iPhone. Edrychwch ar fy erthygl am y lleoedd gorau i atgyweirio eich iPhone am restr o'r ffynonellau atgyweirio mwyaf dibynadwy.

iphone 6 yn dweud dim gwasanaeth

Disgleirdeb iPhone, Wedi'i adfer!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac mae'ch iPhone yn ddigon disglair i'w weld eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr. Gadewch sylw isod ynglŷn â pha ddatrysiad a weithiodd i chi!