Pam Mae Fy iPhone Yn Gwneud Sŵn Statig? Dyma The Fix!

Why Does My Iphone Make Static Noise

Rydych chi'n gwneud galwad ffôn neu'n gwrando ar gerddoriaeth, ac mae'ch iPhone yn dechrau gwneud synau statig. Efallai bod y statig yn uchel ac yn gyson, neu efallai mai dim ond unwaith mewn ychydig y mae'n digwydd, ond un peth yn sicr: Mae'n annifyr. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch iPhone yn gwneud synau statig a sut i ddatrys y broblem er daioni.

O ble mae'r statig yn dod?

Gall synau statig ddod o'r naill neu'r llall clust neu y siaradwr ar waelod eich iPhone . Mor ddatblygedig ag y maent, nid yw'r dechnoleg sylfaenol y tu ôl i siaradwyr eich iPhone wedi newid llawer ers dyfeisio siaradwyr: Mae cerrynt trydan yn llifo i mewn i ddeunydd tenau (o'r enw a diaffram neu bilen ) mae hynny'n dirgrynu i greu tonnau sain. Er mwyn gallu dirgrynu, mae'n rhaid i'r deunydd fod yn denau iawn, iawn - ac mae hynny'n ei gwneud hi'n arbennig o agored i ddifrod.Pam fod fy iPhone yn Gwneud Sŵn Statig?

Y cwestiwn cyntaf y mae'n rhaid i ni ei ateb yw hwn: A yw fy iPhone yn gwneud synau statig oherwydd problem caledwedd (mae'r siaradwr wedi'i ddifrodi'n gorfforol) neu broblem feddalwedd?Wnes i ddim ennill cot siwgr: Y rhan fwyaf o'r amser, pan mae iPhone yn gwneud synau statig, mae'n golygu bod y siaradwr wedi'i ddifrodi. Yn anffodus, nid yw siaradwr sydd wedi'i ddifrodi fel arfer yn broblem y gellir ei hatgyweirio gartref - ond peidiwch â rhedeg i ffwrdd i'r Apple Store eto.ystyr breuddwydiwr

Mae yna adegau prin lle gall problem feddalwedd ddifrifol achosi i iPhone wneud synau statig . Mae meddalwedd eich iPhone yn rheoli pob sain sy'n chwarae ar eich iPhone, felly pan fydd meddalwedd iPhone yn camweithio, gall y siaradwr hefyd.

Os dechreuodd eich iPhone wneud synau statig ar ôl i chi ei ollwng neu fynd ag ef i nofio, mae siawns dda iawn bod y siaradwr wedi cael ei ddifrodi’n gorfforol ac mae angen atgyweirio eich iPhone. Os dechreuodd eich iPhone wneud synau statig ac nad yw wedi'i ddifrodi, gallai fod ganddo broblem feddalwedd y gallwch ei thrwsio gartref.

Pam fod fy Llefarydd iPhone 8 yn Gwneud Sŵn Statig?

Mae llawer o bobl a brynodd iPhone 8 neu 8 Plus wedi nodi eu bod wedi clywed sŵn statig yn dod o glust eu iPhones yn ystod galwadau ffôn. Mae yna lawer o electroneg fach wedi'i orchuddio i ben yr iPhone 8 ger y bwrdd rhesymeg.Mae llawer o electroneg yn creu meysydd electronig a all ymyrryd â chydrannau sain eich iPhone 8, fel siaradwyr. Er nad yw wedi’i gadarnhau, gall Apple ryddhau diweddariad meddalwedd newydd sy’n trwsio mater sŵn statig iPhone 8.

Sut I Atgyweirio Problemau Meddalwedd sy'n Arwain at Noisau Statig iPhone

Y ffordd sicr o benderfynu a yw problem caledwedd neu feddalwedd yn achosi i'ch iPhone wneud synau statig yw adfer eich iPhone . Os ewch chi i Apple Store, bydd technegydd bob amser yn ceisio trwsio'r feddalwedd cyn atgyweirio neu ailosod eich iPhone. IPhone Adfer yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl feddalwedd ar eich iPhone, felly mae'r feddalwedd mor newydd â phan ddaeth allan o'r blwch.

I adfer eich iPhone, bydd angen i chi ei gysylltu â chyfrifiadur gydag iTunes. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone cyn i chi ddechrau, oherwydd mae'r broses adfer yn dileu popeth ar eich iPhone, gan gynnwys eich data personol. Gallwch adfer eich data o gefn wrth gefn pan fyddwch chi'n ei sefydlu eto.

Mae yna dri math o adferiad, ac rwy'n argymell gwneud adferiad DFU i geisio datrys y mater hwn. Dyma'r math dyfnaf o adfer, ac os yw hon yn broblem hynny can cael ei ddatrys, adfer DFU ewyllys ei ddatrys. Fy erthygl am sut i DFU adfer iPhone yn esbonio sut. Dewch yn ôl yma ar ôl i chi roi cynnig arni.

Ar ôl i'ch iPhone orffen adfer, mae'n hawdd dweud a yw'r broblem wedi'i datrys, yn enwedig os oedd y synau statig yn dod gan y siaradwr ar waelod eich iPhone.

Tynnwch switsh distaw iPhone ymlaenYn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod y switsh cylch / distaw ar ochr eich iPhone yn cael ei dynnu i'r safle ymlaen “ymlaen”. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â Wi-Fi wrth i chi ddechrau'r broses sefydlu. Dylech glywed clicio synau wrth i chi deipio'ch cyfrinair. Os yw popeth yn swnio'n iawn, mae siawns dda na fydd y siaradwr ar waelod eich iPhone wedi'i ddifrodi.

Os oeddech chi'n clywed yn statig o glust glust eich iPhone, bydd angen i chi gerdded trwy'r broses setup gyfan a gwneud galwad ffôn i benderfynu a yw'r broblem wedi'i datrys ai peidio. Os ydych chi'n dal i glywed yn statig ar ôl i chi adfer, mae'n debyg bod angen atgyweirio'ch iPhone.

Os Oes Angen Atgyweirio Eich iPhone

Yn anffodus, pan fydd clust neu siaradwr eich iPhone wedi'i ddifrodi, fel rheol nid yw'n broblem y gellir ei hatgyweirio gartref. Mae Apple yn disodli siaradwyr iPhone yn y Genius Bar, felly does dim rhaid i chi ailosod eich iPhone cyfan os yw'r siaradwr wedi'i ddifrodi oni bai bod difrod arall hefyd.

Opsiwn arall yw Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a ddaw i chi ac atgyweirio eich iPhone mewn cyn lleied ag awr. Mae atgyweiriadau pwls yn cael eu cyflawni gan dechnegydd ardystiedig ac yn cael eu gwarchod gan warant oes.

delwedd siaradwr iphone

Gall iPhone Chwarae'n glir Nawr, Mae'r Statig wedi mynd

Yn yr erthygl hon, gwnaethom benderfynu a oedd problem caledwedd neu feddalwedd yn achosi i'ch iPhone wneud synau statig uchel, ac os nad oeddech yn gallu ei drwsio gartref, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud nesaf. Hoffwn glywed am eich profiad yn trwsio'r broblem hon yn yr adran sylwadau isod.

pam mae fy iphone yn sownd ar logo afal

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.