Beth yw 'diweddariad gosodiadau cludwr' ar iPhone? Dyma'r gwir!

Qu Es Una Actualizaci N De La Configuraci N Del Operador En Un Iphone

Rydych chi'n troi ar eich iPhone ac yn gweld ffenestr naid ar unwaith sy'n dweud 'Diweddariad Gosodiadau Cludwyr.' Iawn, mae diweddariadau ar gael, ond beth mae'r neges hon yn ei olygu? A ddylwn i ei ddiweddaru? Yn yr erthygl hon, egluraf pam mae'n dweud 'Diweddariad Gosodiadau Cludwr' ar eich iPhone, beth mae diweddariad gosodiadau cludwr yn ei wneud ar eich iPhone , a byddaf yn dangos i chi sut i wirio am ddiweddariadau cyfluniad cludwr yn y dyfodol.

Beth yw 'diweddariad gosodiadau cludwr'?

Pan welwch rybudd sy’n dweud “Carrier Settings Update” ar eich iPhone, mae’n golygu bod Apple neu eich darparwr gwasanaeth diwifr (Verizon, T-Mobile, AT&T, ac ati) wedi rhyddhau diweddariad gyda’r gosodiadau cludwyr newydd a fydd yn helpu i wella. gallu eich iPhone i gysylltu â rhwydwaith eich darparwr gwasanaeth diwifr.Er enghraifft, os oes gennych wasanaeth AT&T, efallai y byddwch yn gweld neges sy'n dweud 'Diweddariad Cludwyr AT&T' neu 'Diweddariad Cludwyr ATT.'A yw'n bwysig diweddaru'r gosodiadau cludwr ar fy iPhone?

Pan fydd eich darparwr gwasanaeth ffôn yn diweddaru ei dechnoleg, rhaid diweddaru eich iPhone hefyd i gysylltu â'r dechnoleg newydd honno. Os na fyddwch yn diweddaru eich gosodiadau cludwr, efallai na fydd eich iPhone yn gallu cysylltu â phopeth y mae eich cludwr diwifr yn ei gynnig. Felly mae'n bwysig iawn sicrhau eich bod chi'n gwneud diweddariad gosodiadau cludwr ar gyfer eich iPhone yn 2020 ac yn gosod y gosodiadau cludwr newydd hynny.Yn ogystal, gall diweddariad i'r gosodiadau cludwr ar eich iPhone hefyd gyflwyno nodweddion newydd fel galw Wi-Fi neu lais dros LTE, neu drwsio chwilod meddalwedd a glitches sy'n achosi problemau i lawer o ddefnyddwyr yr iPhone.

Sut ydw i'n gwybod a oes diweddariad cyfluniad cludwr ar gael?

Pan fydd diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, byddwch fel arfer yn cael pop-ups dyddiol ar eich iPhone gan ddweud: “ Diweddariad cyfluniad cludwr : mae gosodiadau newydd ar gael. Ydych chi am ei ddiweddaru nawr? '

Ond beth allwch chi ei wneud os ydych chi eisiau gwirio am ddiweddariad gosodiadau cludwr â llaw? Nid oes botwm 'Gwirio Diweddariadau Cludwyr' yn unrhyw le ar eich iPhone. Fodd bynnag, mae ffordd arall i wirio:I wirio am ddiweddariad gosodiadau cludwr ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau > Cyffredinol> Gwybodaeth. Os oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael ar eich iPhone, bydd pop-up yn ymddangos yn gofyn a ydych chi am ddiweddaru. Os bydd 15-30 eiliad yn pasio a dim popup yn ymddangos ar eich iPhone, mae hynny'n golygu mae'n debyg na fydd diweddariadau gosodiadau cludwr newydd ar gyfer eich iPhone yn 2020.

Sut mae diweddaru gosodiadau cludwyr ar fy iPhone?

I ddiweddaru gosodiadau cludwyr ar eich iPhone, tap I ddiweddaru pan fydd y rhybudd yn ymddangos ar y sgrin. Yn wahanol i ddiweddariadau neu ailgychwyniadau eraill, ni fydd eich iPhone yn ailgychwyn ar ôl diweddaru gosodiadau cludwyr.

Sut i wirio a yw gosodiadau darparwyr iPhone yn gyfredol

Os nad ydych yn siŵr a gafodd y gosodiadau cludwr eu diweddaru ai peidio, gwnewch y canlynol:

  1. Diffoddwch eich iPhone a'i droi ymlaen eto. Pwyswch y botwm pŵer nes i'r llithrydd i ddiffodd ymddangos ar sgrin eich iPhone. Yna, llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.
  2. Arhoswch tua 30 eiliad a throwch eich iPhone yn ôl ymlaen trwy wasgu a dal y botwm pŵer nes bod logo Apple yn ymddangos yn uniongyrchol yng nghanol sgrin eich iPhone.
  3. Yna agorwch yr app Gosodiadau a chyffwrdd Gwybodaeth gyffredinol> . Os na welwch rybudd ar y sgrin yn dweud bod diweddariad gosodiadau cludwr ar gael ar eich iPhone, mae hynny'n golygu bod eich gosodiadau cludwr yn gyfredol.

Gosodiadau Gweithredwr: Wedi'i ddiweddaru!

Mae eich gosodiadau cludwr yn gyfredol a'r tro nesaf y bydd eich iPhone yn eich rhybuddio gan ddweud, 'Mae diweddariad gosodiadau cludwyr ar gael' byddwch chi'n gwybod beth mae'n ei olygu. Byddwn i wrth fy modd yn clywed eich barn chi yn yr adran sylwadau isod, a pheidiwch ag anghofio dilyn Payette Forward ar gyfryngau cymdeithasol i gael y cynnwys iPhone gorau ar y we!