Ni fydd fy iPhone yn chwarae fideos YouTube! Dyma'r pam a'r ateb.Mi Iphone No Reproduce Videos De Youtube

Roeddech chi'n mynd i wylio fideo YouTube ar eich iPhone, ond ni fydd yn llwytho. Mae'n hynod rwystredig pan nad yw YouTube yn gweithio ar eich iPhone, yn enwedig os ydych chi'n ceisio dangos fideo doniol i'ch ffrind neu'n gwrando ar fideo cerddoriaeth yn y gampfa. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam na fydd eich iPhone yn chwarae fideos YouTube ac egluraf i chi sut i ddatrys y broblem am byth .YouTube ddim yn gweithio ar fy iPhone - dyma'r ateb!

 1. Ceisiwch ailgychwyn eich iPhone

  Cyn parhau, ceisiwch droi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto. Mae ailgychwyn eich iPhone yn achosi i'r holl brosesau arno stopio ac ailgychwyn, mae gan hyn y potensial i drwsio mân faterion meddalwedd, a allai fod y rheswm pam nad yw'ch iPhone yn chwarae fideos YouTube.  smotiau tywyll ar ddannedd nad ydyn nhw'n geudodau

  I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn botwm cysgu / deffro ). Bydd eicon pŵer coch a 'Slide to Power Off' yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch tua hanner munud cyn troi eich iPhone yn ôl ymlaen, dim ond i sicrhau bod ganddo gyfle i gau i lawr yn llwyr.

 2. Trwsio problemau app YouTube

  Os gwnaethoch chi ailgychwyn eich iPhone ond nid yw YouTube yn gweithio o hyd, y cam nesaf yw datrys problem bosibl a achosir gan yr ap rydych chi'n ei ddefnyddio i wylio YouTube. Mae yna lawer o apiau am dâl am ddim y gallwch eu defnyddio i wylio fideos YouTube ar eich iPhone, ac nid oes yr un ohonynt yn berffaith. Pan aiff rhywbeth o'i le, ni allwch wylio'ch hoff fideos YouTube.

  I benderfynu a yw'ch app YouTube yn achosi'r broblem, byddwn yn dechrau trwy ei gau a'i ailagor. Mae hyn yn achosi i'ch cais ddechrau eto a gall ddatrys problemau y mae wedi'u cael o'r blaen.  I gau eich app YouTube, dechreuwch pwyso'r botwm Cartref ddwywaith . Bydd hyn yn agor y Dewisydd Cais, sy'n eich galluogi i weld yr holl gymwysiadau sydd ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd.

  Sychwch eich app YouTube i fyny oddi ar y sgrin i'w gau. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, peidiwch â phoeni! Gallwch barhau i gael mynediad at Ddetholwr y Cais. Agorwch yr app YouTube (neu unrhyw ap arall). Unwaith y bydd ar agor, swipe i fyny o waelod y sgrin ac yn barod! Dylech allu toglo a chau eich apiau yr un ffordd ag y byddech chi ar iPhone hŷn.

 3. Gwiriwch am ddiweddariadau: A oes diweddariad ar gael ar gyfer yr app YouTube?

  Os nad yw YouTube yn gweithio ar ôl cau'r app, gwiriwch eich bod wedi diweddaru'ch app YouTube i'w fersiwn ddiweddaraf. Mae datblygwyr yn diweddaru eu apps trwy'r amser i ychwanegu nodweddion newydd a thrwsio chwilod meddalwedd.  I weld a oes diweddariad ar gael ar gyfer eich app YouTube, agorwch yr App Store. Yna tap y eicon eich Cyfrif a sgroliwch i lawr i'r adran Uwchraddio . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch y botwm glas I ddiweddaru wrth ymyl yr app.

 4. Dadosod ac ailosod eich app YouTube

  Os oes problem feddalwedd fwy cymhleth gyda'ch cymhwysiad YouTube a ffefrir, efallai y bydd angen i chi dynnu ac ailosod y rhaglen. Pan fyddwch yn dadosod yr app, bydd yr holl feddalwedd a gosodiadau ar gyfer yr app honno'n cael eu dileu o'ch iPhone. Pan fydd y cais yn cael ei ailosod, bydd fel petaech wedi ei lawrlwytho am y tro cyntaf.

  Peidiwch â phoeni - ni fydd eich cyfrif YouTube yn cael ei ddileu pan fyddwch yn dadosod yr app. Os ydych chi'n defnyddio ap YouTube taledig fel ProTube, gallwch ei ailosod am ddim cyhyd â'ch bod wedi mewngofnodi gyda'r un ID Apple ag y gwnaethoch chi ei ddefnyddio pan wnaethoch chi brynu'r app yn wreiddiol.

  I ddadosod yr app, dechreuwch trwy dapio a dal eicon eich app YouTube. Daliwch i wasgu nes bod dewislen fach yn ymddangos ynghlwm wrth eicon y cais. O'r fan honno, cyffwrdd Tynnu app , yna cadarnhewch y weithred trwy dapio Cael gwared .

  I ailosod yr ap, ewch draw i'r App Store. Tapiwch y tab Chwilio ar waelod sgrin eich iPhone a theipiwch enw'r app YouTube sydd orau gennych. Cyffwrdd Cael , yn fuan Gosod wrth ymyl eich hoff app YouTube i'w ailosod ar eich iPhone.

  Os ydych chi'n ailosod yr ap ac nad yw YouTube yn gweithio o hyd, darllenwch ymlaen am ragor o awgrymiadau!

 5. Trwsiwch faterion Wi-Fi sy'n achosi i YouTube beidio â llwytho

  Mae llawer o bobl yn defnyddio Wi-Fi i wylio fideos YouTube ar eu iPhone, ac nid yw'n anghyffredin i faterion cysylltedd fod y rheswm pam na fydd fideos YouTube yn chwarae ar eich iPhone. Os yw'r broblem oherwydd cysylltiad eich iPhone â Wi-Fi, mae'n rhaid i ni ddarganfod a yw'n broblem meddalwedd neu galedwedd.

  Gadewch i ni fynd i'r afael â'r caledwedd yn gyflym: antena fach yw cydran caledwedd eich iPhone sy'n gyfrifol am gysylltu â Wi-Fi. Mae'r antena hon hefyd yn helpu'ch iPhone i gysylltu â dyfeisiau Bluetooth, felly os yw'ch iPhone wedi cael materion Wi-Fi a Bluetooth ar yr un pryd, efallai y bydd problem gyda'r antena. Fodd bynnag, ni allwn fod yn sicr ar hyn o bryd os yw'ch problem yn broblem caledwedd, felly dilynwch y camau datrys problemau meddalwedd isod.

 6. Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac ymlaen eto

  Yn gyntaf, byddwn yn ceisio troi Wi-Fi ymlaen ac i ffwrdd. Yn union fel troi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen, gall troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys byg bach meddalwedd a allai fod yn achosi cysylltiad Wi-Fi gwael.

  I droi Wi-Fi ymlaen ac i ffwrdd, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Wi-Fi. Yna tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi i'w ddiffodd. Byddwch yn gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd y switsh wedi'i lwydo. Arhoswch ychydig eiliadau cyn tapio'r switsh eto i droi Wi-Fi yn ôl.

  ni fydd iphone yn diweddaru nac yn adfer

  Os nad yw'ch iPhone yn chwarae fideos YouTube o hyd, ceisiwch gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi gwahanol. Os yw YouTube un yn gweithio gyda'ch rhwydwaith Wi-Fi, ond os yw'n gweithio gydag un arall, mae'n debyg mai'r broblem yw'r rhwydwaith Wi-Fi, nid eich iPhone. Edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi am fwy o awgrymiadau!

 7. Gwiriwch statws gweinydd YouTube

  Cyn symud ymlaen at y datrys problemau olaf, edrychwch yn gyflym ar statws gweinyddwyr YouTube. Weithiau bydd eu gweinyddwyr yn chwalu neu'n cael eu cynnal a'u cadw'n rheolaidd, a all eich atal rhag gwylio fideos. Gwiriwch y Statws gweinyddwyr YouTube a gwirio a ydyn nhw'n gweithio. Os yw llawer o bobl eraill yn riportio problemau, mae'n debyg bod y gweinyddwyr i lawr!

 8. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

  Pan fyddwch yn ailosod gosodiadau'r rhwydwaith, bydd yr holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, a VPN (rhwydwaith preifat rhithwir) yn cael eu dileu a'u hailosod. Gall fod yn anodd olrhain union achos problem meddalwedd, felly yn lle olrhain y broblem, rydym yn dileu ac yn ailosod holl osodiadau rhwydwaith eich iPhone.

  Cofiwch: cyn ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'ch holl gyfrineiriau Wi-Fi. Bydd angen i chi eu hail-nodi unwaith y bydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

  I ailosod eich gosodiadau rhwydwaith, dechreuwch trwy agor yr app Gosodiadau. Cyffwrdd Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith. Gofynnir i chi nodi'ch cyfrinair, yna cadarnhau eich bod am ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone. Bydd eich iPhone yn ailosod unwaith y bydd yr ailgychwyn wedi'i gwblhau.

Mae YouTube yn gweithio ar eich iPhone!

Mae YouTube yn gweithio ar eich iPhone a gallwch wylio'ch hoff fideos eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich ffrindiau a'ch teulu'n gwybod beth i'w wneud pan nad yw'ch iPhone yn chwarae fideos YouTube. Diolch am ddarllen yr erthygl hon a gadewch sylw isod os ydych chi am ofyn unrhyw gwestiynau eraill i ni am eich iPhone!