Ffôn Llefarydd Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Real Fix!Speakerphone Not Working Iphone

Nid yw Speakerphone yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Fe wnaethoch chi dapio'r siaradwr botwm yn ystod eich galwad ffôn, ond aeth rhywbeth o'i le. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw siaradwr ffôn yn gweithio ar eich iPhone a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Pan fydd defnyddwyr iPhone yn cael trafferth gyda ffôn siaradwr, yn gyffredinol gellir rhannu'r broblem yn ddau gategori:  1. Pan bwyswch y botwm siaradwr yn ystod galwad ffôn, nid yw eich iPhone yn newid i siaradwr.
  2. Mae Speakerphone yn gweithio ar eich iPhone, ond ni all y person ar y pen arall eich clywed.

Bydd y camau isod yn dangos i chi sut i wneud diagnosis a thrwsio'r ddwy broblem!

Nid yw fy iPhone yn Newid i Speakerphone!

Yn gyntaf, gofynnwch hyn i'ch hun: Pan fyddaf yn tapio siaradwr ar fy iPhone, a yw'r sain yn dal i chwarae trwy'r glust, neu a yw'n diflannu'n llwyr?Os yw'r sain yn diflannu'n llwyr, mae hynny'n golygu mae'n debyg bod problem gyda siaradwr eich iPhone a dylech edrych ar ein herthygl ar sut i drwsio materion siaradwr iPhone .

methu diweddaru gwylio afal

Os yw sain yn dal i chwarae trwy'r glust ar ôl i chi dapio siaradwr , yna mae'n debyg bod problem feddalwedd yn achosi'r broblem. Bydd y camau isod yn eich helpu i ddatrys problem meddalwedd ar eich iPhone.

Ailgychwyn Eich iPhone

Llawer o'r amser, mân wall meddalwedd yw'r rheswm pam nad yw ffôn siaradwr yn gweithio ar eich iPhone. Bydd ailgychwyn eich iPhone yn cau ei holl raglenni a'i swyddogaethau fel arfer, a all fel rheol ddatrys mân broblemau meddalwedd.I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod sleid i bweru yn ymddangos ar yr arddangosfa. Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm Ochr a'r naill botwm cyfaint nes bod yr un llithrydd yn ymddangos. Yna swipe y llithrydd o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (botwm Ochr ar iPhone X) nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPhone.

Caewch ac Ailagor yr Ap Ffôn

Mae cau ac ailagor yr ap Ffôn ar eich iPhone yn caniatáu iddo gau i lawr, yna dechrau eto'n ffres pan fyddwch chi'n ei ailagor. Meddyliwch amdano fel ailgychwyn eich iPhone, ond ar gyfer yr app Ffôn.

I gau'r app Ffôn, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i actifadu'r switcher app. Os oes gennych iPhone X, agorwch y switcher app trwy droi i fyny o waelod y sgrin ac oedi yn y canol nes bod y rhestr o'r apiau sydd ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd yn ymddangos.

I gau allan o'r app Ffôn, trowch ef i fyny ac oddi ar y sgrin. Fe wyddoch fod yr ap Ffôn ar gau pan na fydd yn ymddangos mwyach yn y switcher app.

arwyddocâd y rhif 4

cau siop apiau ar iphone

Diweddarwch Eich iPhone

Mae'n bosibl nad yw ffôn siaradwr yn gweithio ar eich iPhone oherwydd bod ei feddalwedd wedi dyddio. Er enghraifft, cafodd llawer o ddefnyddwyr iPhone drafferth gyda ffôn siaradwr yn fuan ar ôl diweddaru i iOS 11. Byddent yn tapio'r botwm siaradwr yn ystod galwad ffôn, ond ni fyddai unrhyw beth yn digwydd! Yn ffodus, roedd y nam hwn yn sefydlog pan ryddhaodd Apple iOS 11.0.1.

I wirio am ddiweddariad, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad iOS ar gael.

Nodyn: Efallai y bydd y diweddariad meddalwedd sydd ar gael ar eich iPhone yn edrych ychydig yn wahanol na'r screenshot isod .

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Bydd ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone yn dileu'r holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, VPN, a Cellog ar eich iPhone a'u hadfer i ddiffygion ffatri. Weithiau, gall ailosod gosodiadau'r rhwydwaith ddatrys problemau gyda'r app Ffôn, yn enwedig os yw ffeil feddalwedd yn camweithio neu wedi mynd yn llygredig.

Nodyn: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi cyn ailosod y rhwydwaith gosodiadau. Bydd yn rhaid i chi eu hail-ymddangos ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau.

Agorwch yr app Gosodiadau Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Gofynnir i chi nodi'ch cod post, yna cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith unwaith eto.

pam na fydd fy iphone yn anfon lluniau at fy e-bost?

Mae Speakerphone yn Gweithio, Ond Ni all y Person Ar Y Pen Eraill Glywed Fi!

Os nad yw'r siaradwr yn gweithio ar eich iPhone oherwydd na all y person rydych chi'n siarad â nhw eich clywed chi, fe allai fod problem gyda meicroffon eich iPhone. Cyn i ni drafod atebion meicroffon iPhone, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone - gall glitch meddalwedd achosi'r broblem hon hefyd!

Ble Mae'r Meicroffonau Ar Fy iPhone?

Mae gan eich iPhone dri meicroffon: un ar ben eich iPhone wrth ymyl y camera blaen (meicroffon blaen), un ar waelod eich iPhone wrth ymyl y porthladd gwefru (meicroffon gwaelod), ac un ar gefn eich iPhone wrth ymyl y camera cefn (meicroffon cefn).

Os yw unrhyw un o'r meicroffonau hyn yn cael ei rwystro neu ei ddifrodi, gallai fod y rheswm pam na all y person rydych chi'n ei alw ar ffôn siaradwr eich clywed chi.

Glanhewch Feicroffonau Eich iPhone

Gallai sothach, lint, a malurion eraill fod yn sownd ym meicroffonau eich iPhone, a allai fod yn mygu'ch llais. Defnyddiwch flashlight i archwilio'r meicroffonau ar frig, gwaelod a chefn eich iPhone. Os gwelwch unrhyw beth yn rhwystro'r meicroffonau hynny, sychwch ef gyda brwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd.

Tynnu oddi ar Achos Eich iPhone

Weithiau bydd achosion ac amddiffynwyr sgrin yn ymdrin â meicroffonau ac yn mygu'ch llais pan fyddwch chi'n ceisio siarad â rhywun sy'n defnyddio ffôn siaradwr. Os yw'r person rydych chi'n ei alw yn cael anhawster eich clywed, ceisiwch gael gwared ar achos eich iPhone i weld a yw hynny'n gwneud gwahaniaeth.

Tra'ch bod chi, gwiriwch ddwywaith i sicrhau na wnaethoch chi roi'r achos wyneb i waered! Gallai achos wyneb i waered fod yn gorchuddio'r meicroffon gwaelod a chefn ar eich iPhone.

Os na wnaeth y camau hyn weithio, edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud pan nad yw lluniau iPhone yn gweithio am gymorth ychwanegol.

Llefarydd y Tŷ

Mae gennych ffôn siaradwr sefydlog ar eich iPhone ac yn awr does dim rhaid i chi ei ddal hyd at eich clust wrth wneud galwadau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu beth i'w wneud pan nad yw ffôn siaradwr yn gweithio ar eu iPhones! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gollwng isod yn yr adran sylwadau.