Sut I Gyflymu neu Arafu Fideos YouTubeHow Speed Up Slow Down Youtube Videos

Rydych chi'n gwylio fideo ar YouTube, ond mae'r siaradwr yn siarad yn rhy gyflym neu ddim yn ddigon cyflym. Yn ffodus, mae ffordd hawdd o newid cyflymder fideos ar YouTube. Yn yr erthygl hon, byddaf esbonio sut i gyflymu neu arafu fideos YouTube !Os yw'n well gennych wylio na darllen, edrychwch ar y tiwtorial a wnaethom ynghylch cyflymu ac arafu fideos YouTube. Tra'ch bod chi yno, peidiwch ag anghofio tanysgrifiwch i'n sianel !Sut I Gyflymu Fideos YouTube

Mae cyflymu fideo YouTube mor syml â chynyddu'r cyflymder chwarae i 1.25x neu fwy. Mae'r ffordd i wneud hyn yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi'n gwylio'r fideo.Ap YouTube

Oedwch y fideo rydych chi'n ei wylio a tapiwch y tri dot fertigol yng nghornel dde uchaf y sgrin. Yna, tap Cyflymder chwarae . Dewiswch eich cyflymder dymunol, yna ailddechrau gwylio'r fideo.

Porwr Gwe Symudol

Oedwch y fideo YouTube a tapiwch yr eicon gêr yng nghornel dde uchaf y ffenestr fideo. Tap y blwch o dan Cyflymder a dewiswch eich cyflymder chwarae dymunol.Porwr Gwe Pen-desg

Cliciwch yr eicon gêr yng nghornel dde isaf y ffenestr fideo. Yna, cliciwch Cyflymder chwarae . Dewiswch eich cyflymder chwarae dymunol o 1.25x neu fwy i gyflymu'r fideo!

Sut I Arafu Fideos YouTube

Weithiau mae'n well gennych arafu fideo. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan ydych chi'n gwylio tiwtorial cam wrth gam ac nad ydych chi eisiau colli unrhyw wybodaeth.

Gallwch ddilyn yr un camau a amlinellir uchod i arafu fideos YouTube hefyd. Pan fyddwch chi'n dewis cyflymder chwarae, dewiswch .75x neu'n is i arafu'r fideo.

Fideos YouTube: Esboniwyd!

Rydych chi wedi newid cyflymder y fideo YouTube a gallwch chi eu gwylio o'r diwedd ar gyflymder rydych chi'n gyffyrddus ag ef. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr sut i gyflymu ac arafu fideos YouTube. Gadewch sylw isod gydag unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych chi!