Sut Ydw i'n Canslo Tanysgrifiadau Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!How Do I Cancel Subscriptions Iphone

Rydych chi newydd wirio'ch cyfrif banc a sylweddoli eich bod chi'n dal i dalu am danysgrifiadau iPhone nad ydych chi'n eu defnyddio. Gall tanysgrifiadau misol nas defnyddiwyd ddirwyn i ben gan gostio llawer o arian ichi dros gyfnodau estynedig o amser! Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ganslo tanysgrifiadau ar iPhone .Sut I Ganslo Tanysgrifiadau Ar iPhone

I ganslo tanysgrifiad ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau ar eich iPhone a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, tap Tanysgrifiadau i weld y rhestr o danysgrifiadau gweithredol ar eich iPhone.Tap ar y tanysgrifiad yr hoffech ei ganslo, yna tapiwch Canslo Tanysgrifiad . Yn olaf, tap Cadarnhau i ganslo'r tanysgrifiad.methu cysylltu â wifi ar iphone

Ond Mi Wnes i Dalu Am Y Mis!

Un pryder sydd gan lawer o bobl yw eu bod newydd dalu am fis llawn ac nad ydyn nhw am i'w harian fynd yn wastraff. Os yw hyn yn eich disgrifio chi, mae gen i newyddion da!

Er eich bod yn canslo'ch tanysgrifiad, gallwch gael mynediad i'r tanysgrifiad hwnnw am weddill y mis rydych chi eisoes wedi talu amdano. Felly, os adnewyddodd eich tanysgrifiad ar ddiwrnod cyntaf Awst, a'ch bod wedi canslo ar y trydydd diwrnod o Awst, byddwch yn dal i allu cyrchu'r tanysgrifiad hwnnw tan ddiwrnod cyntaf mis Medi!sut alla i drwsio fy batri iphone

Dwi Ddim yn Gweld Tanysgrifiadau Yn Yr Ap Gosodiadau!

Os gwnaethoch ddilyn y camau yn yr erthygl hon ac nad oedd gennych yr opsiwn i dapio Tanysgrifiadau , mae hynny'n normal! Yn syml, mae hyn yn golygu nad ydych wedi cofrestru ar gyfer unrhyw danysgrifiadau ar eich iPhone, felly does dim rhaid i chi boeni am eu canslo.

Tanysgrifiadau iPhone: Wedi'i Ganslo!

Mae'r tanysgrifiad iPhone cylchol hwnnw wedi'i ganslo ac ni fydd yn rhaid i chi dalu mwy o ffioedd misol. Nawr eich bod chi'n gwybod sut i ganslo tanysgrifiadau ar iPhone, gobeithio y byddwch chi'n ystyried tanysgrifio i'n sianel YouTube , sy'n llawn o awgrymiadau a thriciau anhygoel iPhone. Yn wahanol i'r mwyafrif o danysgrifiadau iPhone, mae tanysgrifio i'n sianel YouTube yn hollol rhad ac am ddim!