Pam mae Facebook yn dal i ddamwain ar fy iPhone / iPad? Dyma'r ateb!

Por Qu Facebook Sigue Fallando En Mi Iphone Ipad

Pan fyddwch chi'n pwyso amagorwch y rhaglen Facebook ar eich iPhone, mae'n cau ar unwaith. Neu efallai eich bod chi'n sgrolio trwy'r adran newyddion yn yr app Facebok, yna mae eich sgrin iPhone yn fflachio ac yn sydyn fe welwch eich hun yn edrych ar bob un o'ch apiau ar y sgrin gartref. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam mae app Facebook yn damweiniau ar eich iPhone neu iPad Y. sut i atal y broblem rhag digwydd eto .

Fel unrhyw raglen arall, mae'r cymhwysiad Facebook yn agored i wallau neu ddiffygion. Cystal ag y mae, gall y feddalwedd ar eich iPhone chwalu, a all arwain at broblemau mor ddifrifol â'ch iPhone mynd yn rhy boeth, beth draeniau batri yn rhy gyflym , yn ogystal â phroblemau llai difrifol, ond annifyr o hyd fel yr un hon.Cwestiwn pam Mae app Facebook nad yw'n gweithio'n iawn ar eich iPhone yn llai pwysig na sut i'w drwsio, felly byddwn yn canolbwyntio ar yr ateb yn yr erthygl hon. Ydw ti eisiau rhowch eich hun yn rôl technegydd a gweld y logiau gwall, ewch i Gosodiadau> Preifatrwydd> Dadansoddiad a gwelliannau> Data dadansoddi a chwiliwch am wallau Facebook yn y rhestr.gwirio data dadansoddi iphoneni enillodd ipad gysylltu â'r rhyngrwyd

Sut i atal y cais Facebook rhag damwain ar eich iPhone neu iPad

Yr holl atebion y byddwn yn siarad am waith ar gyfer iPhone ac iPad, oherwydd mae'r broblem sylfaenol rhwng yr app Facebook ac iOS, y system weithredu sy'n rhedeg ar y ddau ddyfais. Byddaf yn defnyddio iPhone yn yr erthygl hon, ond os bydd yr app Facebook yn damweiniau ar eich iPad, bydd y canllaw hwn yn eich helpu chi hefyd.

1. Diweddarwch eich meddalwedd iPhone

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae'r app Facebook yn damweiniau yw bod meddalwedd yr iPhone wedi dyddio. Nid ydym yn siarad am y cymhwysiad Facebook yma - rydym yn siarad am y system weithredu.

I sicrhau bod eich meddalwedd iPhone yn gyfredol, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, ei osod. Mae diweddariadau IOS bob amser yn cynnwys atebion byg, felly heb lawer o eithriadau, mae bob amser yn syniad da diweddaru eich meddalwedd. Os yw'ch meddalwedd eisoes yn gyfredol, ewch ymlaen i'r cam nesaf.2. Diweddarwch y cais Facebook

Y peth nesaf y byddwn yn ei wneud yw sicrhau bod yr app Facebook yn gyfredol. Agorwch y Siop app , cyffwrdd Uwchraddio yn y gornel dde isaf, yna tap Diweddarwch y cyfan yn y gornel dde uchaf.

Chi gallwch Sgroliwch trwy'r rhestr o apiau, dewch o hyd i'r app Facebook, a'u diweddaru â llaw, ond diweddaru'ch holl apiau ar unwaith yw'r ffordd hawsaf i'w wneud.

pam mae fy iphone yn cynhesu

Os gwelwch y botwm I agor wrth ymyl y cais Facebook, mae'n golygu ei fod eisoes yn gyfredol. Os ydych chi'n gweld botwm I ddiweddaru , tap arno ac aros i'r diweddariad lawrlwytho a gosod, a gwirio a yw'r broblem wedi'i datrys.

3. Dileu'r cymhwysiad Facebook a'i ailosod

Os yw'r app Facebook yn dal i chwalu, mae'n bryd rhoi'r hen athroniaeth 'unplug and plug back in' ar waith. Lawer gwaith, gallwch drwsio'r app Facebook trwy ei ddileu o'ch iPhone a'i lawrlwytho eto o'r App Store.

I gael gwared ar yr app Facebook o'ch iPhone, pwyswch a dal yr app Facebook nes iddo ddechrau symud. Yna tap ar yr X llwyd yng nghornel chwith uchaf eicon yr app a thapio Cael gwared .

Yna agorwch y Siop app , cyffwrdd Edrych am ar waelod y sgrin, a theipiwch “Facebook” yn y blwch chwilio, yna tapiwch Cael i ail-lawrlwytho'r rhaglen Facebook.

4. Ailosod holl leoliadau eich iPhone

Nid oes bwled hud sy'n trwsio'r holl broblemau meddalwedd ar iPhones, ond y gorau yw ailosod pob gosodiad . Mae ailosod pob lleoliad yn adfer eich gosodiadau iPhone i ddiffygion ffatri, ond nid yw'n dileu unrhyw un o'ch apiau na gwybodaeth bersonol.

I ailosod yr holl leoliadau ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod> Ailosod gosodiadau , nodwch eich cyfrinair a thapio helo .

mae fy iphone wedi'i blygio i mewn ond nid yw'n codi tâl

5. Adfer eich iPhone

Os yw'r cais Facebook ewch ymlaen yn chwilfriwio ar eich iPhone, mae'n debyg bod gennych broblem feddalwedd na ellir ond ei thrwsio trwy adfer eich iPhone. Yn wahanol Ailosod gosodiadau , mae iPhone yn adfer dileu popeth beth sydd ar eich iPhone. Mae'r broses yn rhywbeth fel hyn:

Yn gyntaf, gwnewch copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud neu iTunes. Mae'n well gen i ddefnyddio iCloud, ac os nad oes gennych chi le storio yn iCloud, edrychwch ar fy erthygl sy'n esbonio sut i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone heb orfod talu am storio iCloud eto .

Fe wnes i ddileu fy siop app

Ar ôl gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone, bydd angen i chi gysylltu eich iPhone â chyfrifiadur i'w adfer. Rwy'n argymell math o adferiad o'r enw adferiad DFU sy'n mynd yn ddwfn ac sy'n gallu datrys mwy o broblemau nag adferiad nodweddiadol. Os nad ydych erioed wedi'i wneud o'r blaen, edrychwch ar fy erthygl sy'n esbonio sut i wneud adferiad DFU i'ch iPhone .

Pan fydd yr adferiad wedi'i gwblhau, defnyddiwch eich copi wrth gefn iCloud neu iTunes i roi eich gwybodaeth bersonol yn ôl ar eich iPhone. Pan fydd eich apiau'n gorffen lawrlwytho, mae mater app Facebook yn cael ei ddatrys.

Ap Facebook: sefydlog

Fe wnaethoch chi osod yr app Facebook ac nid yw bellach yn damweiniau ar eich iPhone neu iPad. Rydych chi'n gwybod ei bod hi'n bwysig cadw'ch meddalwedd iPhone a'ch app Facebook yn gyfredol, ac mae'n debyg y bydd y broblem yn sefydlog am byth. Hoffwn wybod am eich profiadau yn trwsio'r app Facebook yn yr adran sylwadau isod, ac os byddwch chi'n rhedeg i mewn i unrhyw faterion ar hyd y ffordd, byddaf ar gael i helpu.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ddychwelyd y ffafr,
David P.