Mae fy iPhone Yn Gollwng Galwadau! Dyma The Real Fix.My Iphone Is Dropping Calls

Mae eich iPhone yn dal i ollwng galwadau ac nid ydych chi'n gwybod pam. Mae gan eich iPhone wasanaeth, ond ni all ymddangos ei fod yn aros yn gysylltiedig tra'ch bod chi'n ffonio rhywun. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae'ch iPhone yn gollwng galwadau a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Os mai dim ond ychydig o alwadau y mae eich iPhone wedi'u gollwng, efallai y bydd yna fân wall technegol y gellid ei drwsio trwy ailgychwyn eich iPhone. Pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod y llithrydd “sleid i bweru” yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone. Sychwch yr eicon pŵer bach o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer i droi eich iPhone yn ôl.Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm Ochr a'r naill botwm cyfaint i gyrraedd y llithrydd “sleid i bweru”. Ar ôl diffodd eich iPhone X trwy newid y llithrydd pŵer, trowch ef yn ôl ymlaen trwy wasgu a dal y botwm Ochr.ni fydd fy batri iphone yn codi tâl

Gwiriwch Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr

Weithiau pan fydd eich iPhone yn profi problemau cellog neu ap Ffôn, mae yna a diweddariad gosodiadau cludwr ar gael i'w osod. Mae diweddariadau gosodiadau cludwyr yn cael eu rhyddhau gan eich cludwr diwifr neu Apple sy'n gwella gallu eich iPhone i gysylltu â rhwydwaith cellog eich cludwr.

I wirio am ddiweddariad gosodiadau cludwr ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Am . Arhoswch ar y ddewislen hon am oddeutu 15 eiliad i gael naidlen sy'n dweud “Diweddariad Gosodiadau Cludwyr”. Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Diweddariad .

Diweddariad Gosodiadau Cludwyr Ar iPhoneOs na fydd y naidlen hon yn ymddangos ar ôl tua 15 eiliad, mae'n debyg nad oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael. Os nad yw diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, mae hynny'n iawn! Mae yna ychydig o gamau y gallwn roi cynnig arnyn nhw o hyd cyn y bydd yn rhaid i chi gysylltu â'ch cludwr diwifr.

Diweddarwch y Meddalwedd Ar Eich iPhone

Mae'n bosibl bod eich iPhone yn gollwng galwadau oherwydd ei fod yn rhedeg fersiwn hen ffasiwn o iOS, meddalwedd eich iPhone. I wirio am ddiweddariad iOS, agorwch yr app Gosodiadau a tapiwch arno Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod .

Nodyn: Gall y fersiwn o iOS yn y screenshot isod fod yn wahanol i'r fersiwn o iOS yn barod i'w lawrlwytho a'i osod ar eich iPhone.

Gall y broses ddiweddaru gymryd cryn amser, felly gwnewch yn siŵr bod gan eich iPhone ddigon o fywyd batri. Edrychwch ar ein herthygl os oes gennych rai materion yn diweddaru eich iPhone .

Dadfeddiannu ac Ailadrodd eich Cerdyn SIM iPhone

Eich cerdyn SIM yw’r darn o dechnoleg sy’n cysylltu eich iPhone â rhwydwaith cellog eich cludwr ac yn storio rhif ffôn eich iPhone. Weithiau gellir datrys materion sy'n ymwneud â chysylltu â rhwydwaith cellog eich cludwr trwy ddadfeddiannu ac ail-adrodd y cerdyn SIM.

Edrychwch ar dudalen gyntaf ein “Dywed iPhone Dim cerdyn SIM” erthygl i ddysgu sut i alldaflu'r cerdyn SIM ar eich iPhone. Yr hambwrdd cerdyn SIM yw bod eich iPhone yn anhygoel o fach, felly rydym yn argymell yn fawr eich bod yn darllen ein canllaw os nad ydych erioed wedi taflu cerdyn SIM o'r blaen!

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Os yw'ch iPhone yn dal i ollwng galwadau, ceisiwch ailosod ei osodiadau rhwydwaith. Pan fyddwch yn ailosod gosodiadau rhwydwaith, bydd pob un o gelloedd cellog, Wi-Fi, Bluetooth a Rhwydwaith Preifat Rhithwir bydd gosodiadau'n cael eu hadfer i ddiffygion ffatri.

Nodyn: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ysgrifennu'ch holl gyfrineiriau Wi-Fi i lawr cyn ailosod gosodiadau'r rhwydwaith. Bydd yn rhaid i chi eu nodi eto ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau.

I ailosod gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Gofynnir i chi nodi cod post eich iPhone, yna cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Unwaith y bydd yr ailosod wedi'i gwblhau, bydd eich iPhone yn ailgychwyn.

sut i ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar iphone

sut i ddod o hyd i'm iphone o fy nghyfrifiadur

Dal i ollwng galwadau? Rhowch gynnig ar Galw Wi-Fi!

Os yw'ch iPhone yn gollwng galwadau, efallai y gallwch weithio o amgylch y broblem dros dro trwy ddefnyddio galwadau Wi-Fi. Pan fydd galwadau Wi-Fi yn cael eu troi ymlaen, bydd eich iPhone yn gallu gwneud galwadau ffôn gan ddefnyddio'ch cysylltiad Wi-Fi yn lle eich cysylltiad cellog.

I droi galw Wi-Fi ymlaen, agorwch yr app Gosodiadau ar eich iPhone a thapio Cellog -> Galw Wi-Fi . Yna trowch y switsh wrth ymyl Wi-Fi Yn Galw ar yr iPhone hwn . Gallwch hefyd droi galwadau Wi-Fi ymlaen trwy fynd i Gosodiadau -> Ffôn -> Wi-Fi yn galw.

Yn anffodus, nid yw pob cludwr diwifr yn cefnogi galw Wi-Fi, felly efallai na fydd y nodwedd hon gennych ar eich iPhone. Edrychwch ar ein herthygl i dysgu mwy am alw Wi-Fi .

Cysylltwch â'ch Cludwr Di-wifr

Os ydych chi wedi gweithio trwy'r camau uchod, ond bod eich iPhone yn dal i ollwng galwadau, mae'n debyg ei bod hi'n bryd cysylltu â chludwr diwifr. Bydd cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid yn gallu eich helpu i fynd i'r afael â materion penodol gyda'ch cludwr diwifr.

Ffoniwch y rhif ffôn isod i gysylltu â staff cymorth eich cludwr diwifr:

  • AT&T: 1- (800) -331-0500
  • T-Symudol: 1- (877) -453-1304
  • Verizon: 1- (800) -922-0204

Os yw'ch iPhone wedi bod yn gollwng galwadau am dro nawr, efallai ei bod hi'n bryd newid cludwyr diwifr. Mae'n bosibl nad oes gan eich cludwr sylw gwych lle rydych chi'n byw, a gallai ansawdd eich galwad wella trwy newid. Edrychwch ar UpPhone’s mapiau sylw di-wifr i weld pa gludwyr sydd â'r sylw gorau yn eich ardal chi, yna defnyddiwch y offeryn cymharu cynllun ffôn symudol i ddod o hyd i gynllun newydd gwych.

Atgyweirio Eich iPhone

Mae siawns bod eich iPhone yn gollwng galwadau oherwydd problem caledwedd. Sefydlu apwyntiad a chymryd eich iPhone i'ch Apple Store lleol. Os yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare, chi gallai gallu ei atgyweirio yn rhad ac am ddim.

Codwch y Galwadau hynny!

Mae eich iPhone yn ôl i wneud galwadau heb eu gollwng! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i helpu'ch teulu a'ch ffrindiau pan fydd eu iPhone yn gollwng galwadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod.