Hanes Porwr Clir Ar iPhone & iPad: The Fix For Safari & Chrome!Clear Browser History Iphone Ipad

Rydych chi am ddileu hanes y porwr ar eich iPhone neu iPad, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Gall unrhyw un sydd â mynediad i'ch iPhone neu iPad wirio'ch hanes pori a gweld rhestr o'r holl wefannau rydych chi wedi ymweld â nhw! Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i glirio hanes porwr ar eich iPhone a'ch iPad yn Chrome a Safari .Gan fod mwyafrif perchnogion iPhone ac iPad yn defnyddio Safari wrth bori ar y we, byddaf yn cychwyn yno. Os ydych chi'n defnyddio Chrome ar eich iPhone neu iPad, sgroliwch tua hanner ffordd i lawr y dudalen!Sut I Glirio Hanes Porwr Safari Ar iPhone & iPad

Yn gyntaf, agorwch yr app Gosodiadau ar eich iPhone neu iPad. Sgroliwch i lawr a thapio ymlaen Saffari . Yna, sgroliwch i lawr a thapio ymlaen Hanes Clir a Data Gwefan . Yn olaf, cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Hanes a Data Clir .Dwi Dim ond Am Glirio Data Gwefan Safari, Ddim Hanes Fy Porwr!

Os nad ydych chi am glirio hanes Safari ar eich iPhone neu iPad, ond rydych chi am gael gwared ar holl ddata gwefan Safari, mae hynny'n bosibl hefyd. Agorwch y Gosodiadau ap a thapio Safari -> Uwch -> Data Gwefan . Nesaf, tap Dileu'r Holl Ddata Gwefan a Tynnu pan fydd y naidlen gadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

Beth Sy'n Cael ei ddileu pan fyddaf yn clirio Hanes Safari a Data Gwefan?

Pan fyddwch yn Clirio Hanes a Data Gwefan ar iPhone neu iPad, bydd eich hanes pori, cwcis (ffeiliau bach a arbedir i'ch porwr gwe sy'n cynnwys gwybodaeth am eich ymweliad â gwefan benodol), a'r holl ddata pori gwe eraill a arbedwyd yn cael eu dileu o'ch iPad .

Sut I Glirio Hanes Porwr Chrome Ar iPhone & iPad

Dechreuwch trwy agor yr app Chrome ar eich iPhone neu iPad a thapio'r tri dot fertigol i'r dde o'r bar cyfeiriad.Nesaf, tap Hanes -> Data Pori Clir ...

Yna, tap Data Pori Clir ... yng nghornel chwith isaf y ddewislen sy'n ymddangos. Nawr, fe welwch bum math o ddata pori y gallwch eu dileu:

 1. Pori Hanes : Hanes yr holl wefannau rydych chi wedi ymweld â nhw ar eich iPhone neu iPad.
 2. Cwcis, Data Safle : Ffeiliau bach y mae gwefannau yn eu storio yn eich porwr
 3. Delweddau a Ffeiliau wedi'u Cache : Delweddau a ffeiliau y mae eich gwefan yn cadw fersiwn statig ohonynt felly bydd tudalen yn llwytho'n gyflymach y tro nesaf y byddwch yn ymweld â hi
 4. Cyfrineiriau wedi'u Cadw : Cyfrinair eich cyfrif sy’n cael ei gadw ym mhorwr Chrome eich iPhone neu iPad
 5. Data Autofill : Gwybodaeth sy'n cael ei llenwi'n awtomatig i ffurflenni ar-lein (Enw, cyfeiriad e-bost, ac ati)

I ddileu hanes Chrome ar eich iPhone neu iPad, gwnewch yn siŵr bod marc gwirio bach i'r dde o Pori Hanes .

ipad enillodd t diweddaru apiau

Os ydych chi am ddechrau cwbl ffres ar eich porwr Chrome (efallai eich bod chi'n rhoi eich iPhone neu iPad i rywun), mae'n debyg eich bod chi am edrych ar yr holl opsiynau. I wirio opsiwn, tapiwch arno.

Yn olaf, tap Data Pori Clir i glirio hanes pori ar eich iPhone neu iPad. Bydd pop-up yn ymddangos ac yn gofyn i chi gadarnhau eich penderfyniad trwy dapio Data Pori Clir .

Bydd pop-up yn ymddangos i adael i chi wybod bod y porwr wedi'i glirio. Cliciwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin i gau allan o'r ddewislen.

A fydd Hanes Porwr yn cael ei arbed os byddaf yn defnyddio ffenestr bori breifat?

Na, os ydych chi'n defnyddio ffenestr bori breifat, ni fydd hanes y gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw a data gwefannau eraill yn cael eu cadw ar eich iPhone neu iPad. Felly, os nad ydych chi am fynd i'r drafferth o glirio hanes eich porwr iPhone neu iPad yn rheolaidd, defnyddiwch y rhyngrwyd mewn porwr preifat.

Sut I Agor Ffenestr Pori Preifat Mewn Saffari Ar iPhone & iPad

 1. Agorwch yr app Safari ar eich iPhone neu iPad.
 2. Tapiwch y botwm switcher tab yng nghornel dde isaf y sgrin.
 3. Tap Preifat yng nghornel chwith isaf y sgrin. Rydych chi nawr yn y Modd Pori Preifat!
 4. Tapiwch y botwm plws yng nghanol gwaelod y sgrin i ddechrau syrffio'r we.

Sut I Agor Ffenestr Pori Preifat Yn Chrome Ar iPhone & iPad

 1. Agorwch yr app Chrome ar eich iPhone neu iPad.
 2. Tapiwch y tri dot fertigol yng nghornel dde uchaf y sgrin.
 3. Tap Tab Incognito Newydd . Rydych chi nawr mewn ffenestr bori breifat a gallwch chi ddechrau syrffio'r we!

Hanes Porwr: Wedi'i glirio!

Rydych chi wedi clirio hanes y porwr yn llwyddiannus ar eich iPhone neu iPad! Nawr ni fydd unrhyw un sy'n benthyca'ch iPad byth yn gwybod beth oeddech chi'n ei wneud. A yw'n well gennych Safari neu Chrome? Gadewch sylw i mi isod.

Diolch am ddarllen,
David L.