Sut Ydw i'n Cofnodi Llais Ar iPhone? Dyma The Solution!How Do I Record Voice An Iphone

Rydych chi am arbed meddwl pasio, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Mae'r ap adeiledig Voice Memos yn caniatáu ichi recordio'ch llais ac arbed eich syniadau yn nes ymlaen. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i recordio llais ar iPhone gan ddefnyddio'r app Voice Memos !Sut I Recordio Llais Ar iPhone

I recordio llais ar eich iPhone, dechreuwch trwy agor y Memos Llais ap. I ddechrau recordio'ch llais, tapiwch y botwm recordio, sy'n edrych fel cylch coch.Ar ôl tapio'r botwm recordio, siaradwch i mewn i feicroffon eich iPhone. Meddyliwch amdano fel gwneud galwad ffôn, heblaw nad oes unrhyw un yn y pen arall!Pan fyddwch wedi gorffen, tapiwch y botwm recordio eto i atal y recordiad. I chwarae eich recordiad llais yn ôl, tapiwch y botwm chwarae i'r chwith o'r botwm recordio.

Os ydych chi'n fodlon â'ch recordiad, tapiwch Wedi'i wneud i'r dde o'r botwm recordio. Teipiwch enw ar gyfer y recordiad a'r tap Arbedwch .Sut I Drimio Memo Llais Ar iPhone

Os ydych chi eisiau trimio rhan o'ch recordiad llais, tapiwch y botwm sgwâr glas ar ochr dde'r sgrin. Llusgwch y llinell goch fertigol bob ochr i'r recordiad llais i'w docio.

beth mae cosi llaw chwith yn ei olygu

Unwaith y byddwch chi'n fodlon â'r trim, tapiwch Trimio ar ochr dde'r arddangosfa. Gallwch hefyd ddileu'r trim neu ei ganslo'n gyfan gwbl. Ar ôl tocio'ch memo llais, tapiwch Wedi'i wneud a rhoi enw i'r memo.

aeth fy sgrin ipad yn ddu

Sut i Ddileu Memo Llais

I ddileu Memo Llais ar eich iPhone, agorwch yr app Voice Memos a swipe i'r dde i'r chwith ar eich iPhone. Yna, tapiwch y coch Dileu botwm sy'n ymddangos. Fe wyddoch fod y Memo Llais wedi'i ddileu pan nad yw'n ymddangos yn yr ap mwyach.

Sut I Rhannu'ch Memo Llais

Os ydych chi am rannu eich recordiad llais iPhone gyda rhywun, tapiwch y memo yn yr app Voice Memos, yna tapiwch y botwm rhannu glas sy'n ymddangos ychydig yn is na'r botwm chwarae. O'r fan hon, gallwch ddewis rhannu eich memo trwy Negeseuon, Post, ac ychydig o apiau eraill!

Nodyn I Hunan: Mae Memos Llais Yn Awesome!

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i ddysgu sut i recordio llais ar iPhone. Os gwnaeth, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod, neu rhannwch yr erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda theulu a ffrindiau!

Diolch am ddarllen,
David L.