Oni fydd AirPods yn Cysylltu ag Apple Watch? Dyma The Real Fix!Airpods Won T Connect Apple Watch

Nid yw'ch AirPods yn cysylltu â'ch Apple Watch ac nid ydych yn gwybod pam. Mae AirPods wedi'u cynllunio i gysylltu'n ddi-dor â dyfeisiau Apple cyn gynted ag y byddwch chi'n eu tynnu allan o'r achos gwefru, felly gall fod yn rhwystredig iawn pan aiff rhywbeth o'i le. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'ch AirPods yn cysylltu â'ch Apple Watch a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem !Sut I Baru Eich AirPods I'w Apple Watch

Hoffwn ddechrau trwy egluro sut i baru eich AirPods â'ch Apple Watch. Mae dau beth y bydd yn rhaid i chi eu gwneud cyn y gallwch baru'ch AirPods â'ch Apple Watch:  1. Sicrhewch fod eich AirPods wedi'u paru â'ch iPhone
  2. Sicrhewch fod eich iPhone wedi'i baru â'ch Apple Watch

Fel rheol, bydd eich AirPods yn paru yn ddi-dor â phob un o'r dyfeisiau Apple sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif iCloud. Os ydych chi newydd gael eich AirPods ac nad ydych yn siŵr sut i'w cysylltu â'ch iPhone, edrychwch ar fy erthygl ar paru eich AirPods i'ch iPhone .

Ar ôl i'ch AirPods gael eu paru â'ch iPhone, gallwch fynd i Gosodiadau -> Bluetooth ar eich Apple Watch a gweld bod eich AirPods wedi'u rhestru.pam mae fy ffôn yn parhau i ailgychwyn ar ei ben ei hun

Unwaith y bydd eich AirPods yn ymddangos mewn Gosodiadau -> Bluetooth, agorwch yr achos gwefru a thapio ar eich AirPods mewn Gosodiadau -> Bluetooth ar eich Apple Watch. Fe fyddwch chi'n gwybod bod eich AirPods wedi'u cysylltu â'ch Apple Watch pan welwch chi Cysylltiedig islaw enw eich Apple Watch.Ar y pwynt hwn, gallwch chi dynnu'ch AirPods allan o'r cas gwefru, eu rhoi yn eich clustiau, a mwynhau'ch hoff ganeuon neu lyfrau sain! Os ydych chi eisoes wedi sefydlu'ch AirPods i baru â'ch iPhone ac Apple Watch, ond nid ydyn nhw'n cysylltu ar hyn o bryd, dilynwch y canllaw datrys problemau cam wrth gam isod i ddatrys y broblem!

Ailgychwyn Eich Gwyliad Apple

Efallai na fydd eich AirPods yn cysylltu â'ch Apple Watch oherwydd mân broblem feddalwedd neu wall technegol. Os yw hyn yn wir, gallai ailgychwyn eich Apple Watch ddatrys y broblem.

Yn gyntaf, trowch eich Apple Watch i ffwrdd trwy wasgu a dal y botwm Ochr nes bod y llithrydd Power Off yn ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch y llithrydd o'r chwith i'r dde i gau eich Apple Watch.

t diweddaru cludwr symudol iphone

Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm Ochr i lawr eto nes i chi weld logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Bydd eich Apple Watch yn troi yn ôl ymlaen ar ôl ychydig eiliadau.

Diffodd Modd Awyren Ar Eich Apple Watch

Yn ddiofyn, caiff Bluetooth ei ddiffodd yn awtomatig pan fydd Modd Awyren yn cael ei actifadu ar eich Apple Watch. I wirio a yw Modd Awyren wedi'i droi ymlaen, trowch i fyny o waelod wyneb yr oriawr a chymerwch gip ar yr eicon Awyren.

Os yw'r eicon Awyren yn oren, yna mae eich Apple Watch yn y modd Awyren. Tap ar yr eicon i droi Modd Awyren i ffwrdd. Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod i ffwrdd pan fydd yr eicon yn llwyd.

Diffoddwch y Gronfa Wrth Gefn

Mae Bluetooth hefyd yn anabl ar eich Apple Watch tra bod Power Reserve yn cael ei droi ymlaen. Os gwnaethoch chi droi Power Reserve ymlaen i arbed bywyd batri - mae hynny'n iawn!

Codwch eich Apple Watch, yna diffoddwch Power Reserve trwy wasgu a dal y botwm Ochr nes bod yr arddangosfa'n diffodd a bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Ni fydd eich Apple Watch yn y modd Power Reserve pan fydd yn troi yn ôl ymlaen.

Diweddarwch Eich Apple Watch

Os nad yw'ch AirPods yn dal i gysylltu â'ch Apple Watch, efallai ei fod yn rhedeg fersiwn hen ffasiwn o watchOS. Mae AirPods ond yn gydnaws ag Apple Watches sy'n rhedeg watchOS 3 neu'n fwy newydd.

difrod dwr iphone beth i'w wneud

I ddiweddaru'ch Apple Watch, agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad meddalwedd ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod .

Nodyn: Dim ond os yw'ch Apple Watch wedi'i gysylltu â Wi-Fi a bod ganddo fwy na 50% o fywyd batri y gallwch chi ddiweddaru watchOS.

Gwnewch yn siŵr bod AirPods Cadarn Yn Ystod Gwylio Apple

Er mwyn paru eich AirPods â'ch Apple Watch, mae'n rhaid i'r ddau ddyfais fod mewn ystod ei gilydd. Mae gan eich AirPods a'ch Apple Watch ystod Bluetooth drawiadol, ond rwy'n argymell eu dal reit wrth ymyl ei gilydd pan geisiwch eu cysylltu.

Codwch Eich AirPods a'r Achos Codi Tâl

Un o’r rhesymau mwyaf cyffredin pam nad yw AirPods yn cysylltu ag Apple Watch yw bod yr AirPods allan o fywyd batri. Nid yw bob amser yn hawdd cadw llygad ar eich bywyd batri AirPods oherwydd nid oes ganddynt ddangosydd batri adeiledig.

Yn ffodus, gallwch wirio bywyd batri eich AirPods yn uniongyrchol ar eich Apple Watch. Sychwch i fyny o waelod wyneb yr oriawr i agor y Ganolfan Reoli, yna tapiwch ar ganran y batri yn y gornel chwith uchaf. Os yw'ch AirPods wedi'u cysylltu â'ch Apple Watch, bydd eu bywyd batri yn ymddangos yn y ddewislen hon.

Gallwch hefyd wirio bywyd batri eich AirPods gan ddefnyddio'r teclyn Batris ar eich iPhone. I ychwanegu'r batris i'ch iPhone, trowch o'r chwith i'r dde ar sgrin Cartref eich iPhone, yna sgroliwch i lawr a thapio Golygu . Nesaf, tapiwch y botwm gwyrdd plws i'r chwith o'r Batris .

Nawr pan fydd eich AirPods wedi'u cysylltu â'ch iPhone, byddwch chi'n gallu gweld faint o fywyd batri sydd ganddyn nhw ar ôl.

Os yw'ch AirPods allan o fywyd batri, rhowch nhw yn eu hachos codi tâl am ychydig. Os nad yw'ch AirPods yn codi tâl hyd yn oed ar ôl i chi eu rhoi yn yr achos codi tâl, yna gall yr achos codi tâl fod allan o fywyd batri. Os yw'ch achos gwefru AirPods allan o fywyd batri, codwch ef trwy ei gysylltu â ffynhonnell bŵer gan ddefnyddio cebl Mellt.

methu cael fitbit i gysoni

Pro-tip: Gallwch chi godi tâl ar eich AirPods yn eu hachos codi tâl tra bod yr achos codi tâl yn codi tâl. Rwy'n gwybod bod hynny'n llond ceg, ond bydd o gymorth mawr i chi symleiddio'r broses codi tâl!

Anghofiwch Eich AirPods Fel Dyfais Bluetooth

Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch Apple Watch â dyfais Bluetooth am y tro cyntaf, mae eich Apple Watch yn arbed data arno Sut i gysylltu â'r ddyfais honno. Pe bai rhywbeth wedi newid yn y ffordd y mae eich AirPods neu'ch Apple Watch yn paru â dyfeisiau Bluetooth eraill, yna gallai fod y rheswm pam nad yw'ch AirPods yn cysylltu â'ch Apple Watch.

I ddatrys y broblem hon, byddwn yn anghofio eich AirPods fel dyfais Bluetooth ar eich Apple Watch. Pan fyddwch chi'n ailgysylltu'ch AirPods eto ar ôl i chi eu hanghofio ar eich Apple Watch, bydd fel petaech chi'n paru'r dyfeisiau am y tro cyntaf.

I anghofio'ch AirPods ar eich Apple Watch, agorwch y Ap gosodiadau a thapio Bluetooth . Nesaf, tapiwch y botwm i glas i'r dde o'ch AirPods. Yn olaf, tap Anghofiwch Ddychymyg i anghofio'ch AirPods.

Pan fyddwch chi'n anghofio'ch AirPods ar eich Apple Watch, byddan nhw'n cael eu hanghofio ar yr holl ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif iCloud. Bydd yn rhaid i chi eu hailgysylltu â'ch iPhone yn union fel y gwnaethoch chi pan wnaethoch chi eu sefydlu am y tro cyntaf. Os nad ydych chi'n cofio sut i gysylltu'ch AirPods â'ch iPhone, sgroliwch yn ôl i ben yr erthygl hon a dilynwch ein canllaw.

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau

Os nad yw'ch AirPods yn dal i gysylltu â'ch Apple Watch, efallai y bydd mater meddalwedd cudd yn achosi'r broblem. Trwy ddileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch, gallwn ddileu'r broblem bosibl honno trwy ei dileu yn llwyr o'ch Apple Watch.

Dim ond ar ôl i chi gwblhau'r holl gamau uchod yr wyf yn argymell dileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch. Bydd perfformio'r ailosodiad hwn ar eich Apple Watch yn dileu ei holl gynnwys (eich apiau, cerddoriaeth, ffotograffau, ac ati) ac yn adfer ei holl leoliadau yn ôl i ddiffygion ffatri.

Ar ôl i'r holl gynnwys a gosodiadau gael eu dileu, bydd yn rhaid i chi baru'ch Apple Watch yn ôl i'ch iPhone yn union fel y gwnaethoch pan wnaethoch chi ei dynnu allan o'r blwch am y tro cyntaf.

I ddileu'r holl gynnwys a gosodiadau, agorwch yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Gofynnir i chi nodi'ch cod post, yna tapio Dileu Pawb pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar yr arddangosfa. Ar ôl i chi tapio Dileu Pawb , bydd eich Apple Watch yn perfformio’r ailosod ac yn ailgychwyn yn fuan wedi hynny.

Botwm cartref iphone 6s ddim yn gweithio ar ôl ailosod y sgrin

Opsiynau Atgyweirio

Os ydych chi wedi gweithio trwy'r holl gamau datrys problemau uchod, ond nad yw'ch AirPods yn cysylltu â'ch Apple Watch, efallai y bydd problem caledwedd. Ni allwn fod yn sicr a oes problem caledwedd gyda'ch Apple Watch neu'ch AirPods, felly archebwch apwyntiad yn eich Apple Store lleol a dewch â'r ddau gyda chi.

Os oes mater caledwedd yn achosi'r broblem, rwy'n barod i betio bod ganddo rywbeth i'w wneud â'r antena sy'n cysylltu eich Apple Watch â dyfeisiau Bluetooth, yn enwedig os ydych chi wedi cael problemau yn paru eich Apple Watch â dyfeisiau Bluetooth heblaw eich AirPods.

Eich AirPods a'ch Apple Watch: Wedi'i Gysylltu O'r diwedd!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac wedi paru'ch AirPods yn llwyddiannus i'ch Apple Watch. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallwch chi helpu'ch teulu a'ch ffrindiau pan nad yw eu AirPods yn cysylltu â'u Apple Watch. Diolch am ddarllen, ac mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill am eich AirPods neu Apple Watch yn yr adran sylwadau isod!