Pam fod fy batri gwylio Apple yn marw mor gyflym? Dyma The Fix!Why Does My Apple Watch Battery Die Fast

Rydych chi wedi cael eich siomi gyda'ch bywyd batri Apple Watch ac rydych chi am wneud iddo bara'n hirach. Yn yr erthygl hon, Esboniaf pam mae'ch batri Apple Watch yn marw mor gyflym ac yn dangos i chi sut i wneud y gorau o'ch Apple Watch i ymestyn oes ei batri !Mae bywyd batri Apple Watch Series 3 wedi’i gynllunio i bara 18 awr ar wefr lawn, ond nid ydym yn byw mewn byd perffaith. Gall gosodiadau di-rwystr, damweiniau meddalwedd, ac apiau trwm oll achosi draen batri Apple Watch sylweddol.A yw Rhywbeth Anghywir Gyda'm Batri Gwylio Apple?

Rwyf am glirio un o'r camdybiaethau mwyaf o ran materion batri Apple Watch: bron i 100% o'r amser, mae eich batri Apple Watch yn marw'n gyflym oherwydd materion meddalwedd , nid materion caledwedd. Mae hyn yn golygu bod siawns o 99% nad oes unrhyw beth o'i le ar eich batri Apple Watch ac nid oes angen i chi gael batri newydd Apple Watch!

Yn yr erthygl hon, rwy'n canolbwyntio ar awgrymiadau batri ar gyfer watchOS 4, y fersiwn ddiweddaraf o feddalwedd Apple Watch. Fodd bynnag, gellir cymhwyso'r awgrymiadau batri hyn i Apple Watches sy'n rhedeg fersiynau cynharach o watchOS.Heb ragor o wybodaeth, gadewch inni ddechrau gyda nodwedd gyffredin nad yw’r mwyafrif o bobl yn sylweddoli ei bod yn draenio eu bywyd batri Apple Watch: Wake Screen ar Wrist Raise.

Diffoddwch Sgrin Wake Ar Godi Arddwrn

Ydy'ch arddangosfa Apple Watch yn troi ymlaen bob tro y byddwch chi'n codi'ch arddwrn? Mae hynny oherwydd nodwedd a elwir yn Sgrin Wake ar Godi arddwrn yn cael ei droi ymlaen. Gall y nodwedd hon arwain at ddraen oes batri mawr Apple Watch Series 3 gan fod yr arddangosfa'n troi ymlaen ac yn ôl i ffwrdd yn gyson.

Fel rhywun sy'n gwneud llawer o waith cyfrifiadur, fe wnes i ddiffodd y nodwedd hon ar unwaith ar ôl gweld fy arddangosfa Apple Watch yn goleuo bob tro y gwnes i addasu fy arddyrnau wrth deipio neu bori ar y rhyngrwyd.I ddiffodd Sgrin Wake ar Godi arddwrn , agorwch yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Sgrin Wake . Yn olaf, diffoddwch y switsh wrth ymyl Sgrin Wake ar Godi arddwrn . Fe wyddoch fod y gosodiad hwn i ffwrdd pan fydd y switsh yn llwyd ac wedi'i leoli i'r chwith.

Trowch y Modd Arbed Pwer Wrth Weithio Allan

Os ydych chi'n ymarfer yn aml wrth wisgo'ch Apple Watch, mae troi Modd Arbed Pwer yn ffordd hawdd o arbed bywyd batri. Trwy droi’r nodwedd hon ymlaen, bydd y synhwyrydd cyfradd curiad y galon yn cael ei ddiffodd a chyfrifiadau calorïau gall bod yn llai cywir na'r arfer.

Yn ffodus, mae gan bron pob un o'r peiriannau cardio yn eich campfa leol neu ganolfan ffitrwydd synwyryddion a monitorau cyfradd curiad y galon. Yn fy mhrofiad i, mae'r monitorau cyfradd curiad y galon ar beiriannau cardio modern bron bob amser mor gywir â'r un yn eich Apple Watch.

Rwyf wedi profi hyn ychydig o weithiau yn fy Ffitrwydd Planet lleol a darganfyddais fod cyfradd fy nghalon a draciwyd ar fy Apple Watch bob amser o fewn 1-2 BPM (curiadau y funud) o gyfradd fy nghalon a olrhainwyd ar yr eliptig.

I droi ymlaen Modd Arbed Pwer ar gyfer yr app Workout, ewch i'r Ap gosodiadau ar eich Apple Watch, tap Cyffredinol -> Workout , a throwch y switsh wrth ymyl Modd Arbed Pwer . Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.

Gwiriwch Am Weithgaredd Yn Eich Ap Workout

Os ydych chi wedi gweithio allan yn ddiweddar, mae'n syniad da gwirio'r app Workout neu'ch ap ffitrwydd trydydd parti i weld a yw'n dal i redeg neu a yw wedi oedi gweithgaredd. Mae siawns bod eich ap ffitrwydd yn dal i redeg ar eich Apple Watch, a allai fod yn draenio'i fatri oherwydd bod y synhwyrydd cyfradd curiad y galon a'r traciwr calorïau yn ddau o'r hogs batri mwyaf.

Os ydych chi'n defnyddio'r ap Workout fel rydw i'n ei wneud pan rydw i yn y gampfa, cofiwch dapio bob amser Diwedd ar ôl cwblhau ymarfer corff. Dim ond ychydig o brofiad sydd gen i gydag apiau ffitrwydd trydydd parti, ond mae gan y rhai rydw i wedi'u defnyddio ryngwyneb tebyg i'r app Workout adeiledig. Byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi yn yr adran sylwadau isod am ap ffitrwydd rydych chi'n ei ddefnyddio!

Diffoddwch App Cefndir Adnewyddu Ar Gyfer Rhai o'ch Apiau

Pan fydd Background App Refresh yn cael ei droi ymlaen ar gyfer ap, gall yr ap hwnnw lawrlwytho cyfryngau a chynnwys newydd gan ddefnyddio data cellog (os oes gan eich Apple Watch gellog) neu Wi-Fi hyd yn oed pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio. Dros amser, gall yr holl lawrlwythiadau bach hynny ddechrau draenio'ch bywyd batri Cyfres 3 Apple Watch.

Ewch i'r app Gwylio ar eich iPhone, yna tapiwch Cyffredinol -> Adnewyddu Ap Cefndir . Yma fe welwch restr o'r holl apiau sydd wedi'u gosod ar eich Apple Watch.

Fesul un, ewch i lawr y rhestr a phenderfynu a ydych chi am i bob ap allu lawrlwytho cyfryngau a chynnwys newydd pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio. Peidiwch â phoeni - nid oes atebion cywir nac anghywir. Gwnewch yr hyn sydd orau i chi.

I droi Adnewyddu Cefndir Adnewyddu ar gyfer app, tapiwch y switsh ar y dde. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh i ffwrdd pan fydd wedi'i leoli i'r chwith.

Diweddarwch watchOS

Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau ar gyfer watchOS, system weithredu meddalwedd eich Apple Watch. Weithiau bydd diweddariadau WatchOS yn trwsio mân chwilod meddalwedd a allai fod yn draenio bywyd batri eich Apple Watch.

Cyn diweddaru, gwnewch yn siŵr bod eich Apple Watch wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi a bod ganddo o leiaf 50% o oes y batri. Os oes gan eich Apple Watch lai na 50% o fywyd batri, gallwch ei roi ar ei wefrydd wrth berfformio'r diweddariad.

I wirio am ddiweddariad watchOS, agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Bydd eich Apple Watch yn lawrlwytho'r diweddariad, yn gosod y diweddariad, yna'n ailgychwyn.

Trowch ymlaen Lleihau Cynnig

Mae'r tric arbed batri hwn yn gweithio i'ch Apple Watch yn ogystal â'ch iPhone, iPad, ac iPod. Trwy droi ymlaen Lleihau Cynnig, bydd rhai o’r animeiddiadau ar y sgrin a welwch fel arfer wrth lywio o amgylch eich arddangosfa Apple Watch yn cael eu diffodd. Mae'r animeiddiadau hyn yn eithaf cynnil, felly efallai na fyddwch chi hyd yn oed yn sylwi ar y gwahaniaeth!

I droi ymlaen Lleihau Cynnig, agorwch y Ap gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Hygyrchedd -> Lleihau Cynnig a throwch y switsh nesaf at Reduce Motion. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Lleihau Cynnig ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.

Cyfyngu ar Amser Deffro Arddangos Apple Watch

Bob tro y byddwch chi'n tapio i ddeffro arddangosfa eich Apple Watch, mae'r arddangosfa'n aros ymlaen am gyfnod rhagosodedig - naill ai 15 eiliad neu 70 eiliad. Fel y gwnaethoch ddyfalu efallai, gall gosod eich Apple Watch i Wake am 15 eiliad yn lle 70 eiliad arbed llawer o fywyd batri i chi yn y tymor hir a gall gadw'ch batri Apple Watch rhag marw'n gyflym.

Ewch i app Settings ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Sgrin Wake . Yna, sgroliwch yr holl ffordd i lawr i'r Ar Tap submenu a sicrhau bod marc gwirio wrth ymyl Deffro am 15 eiliad .

Drychwch Gosodiadau Ap Post eich iPhone

Os ydych chi wedi darllen ein herthygl ar ymestyn oes batri iPhone , byddwch chi'n gwybod y gall yr app Mail fod yn un o'r draeniau mwyaf ar ei batri. Er nad yw adran gosodiadau ap Custom Mail yr app Watch yn drylwyr iawn, mae eich Apple Watch yn ei gwneud hi'n hawdd adlewyrchu gosodiadau'r app Mail o'ch iPhone.

Yn gyntaf, edrychwch ar ein herthygl batri iPhone a gwneud y gorau o'r gosodiadau app Mail ar eich iPhone. Yna, agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio Post . Sicrhewch fod marc gwirio bach wrth ymyl Drych fy iPhone .

gosodiadau ap post drych o iphone

Caewch Apps nad ydych yn eu Defnyddio

Gall y cam hwn fod ychydig yn ddadleuol oherwydd nid yw llawer o bobl yn credu mewn gwirionedd bod cau allan o apiau nad ydyn nhw'n eu defnyddio yn arbed bywyd batri. Fodd bynnag, os ydych chi'n darllen ein herthygl ar pam y dylech chi gau allan o apiau , fe welwch hynny mewn gwirionedd can arbed bywyd batri ar eich Apple Watch, iPhone, a dyfeisiau Apple eraill!

I gau allan o apiau ar eich Apple Watch, pwyswch y botwm Ochr unwaith i weld pob un o'r apiau sydd ar agor ar hyn o bryd. Swipe dde i'r chwith ar yr app rydych chi am gau allan ohono, yna tapio Tynnu pan fydd yr opsiwn yn ymddangos ar arddangosfa eich Apple Watch.

sut i gau apiau ar wylio afal

Diffoddwch Hysbysiadau Gwthio diangen

Cam pwysig arall yn ein herthygl batri iPhone yw diffodd Push Notifications ar gyfer apiau pan nad oes eu hangen arnoch chi. Pan fydd Hysbysiadau Gwthio yn cael eu troi ymlaen am ap, bydd yr ap hwnnw'n rhedeg yn gyson yn y cefndir fel y gall anfon hysbysiadau atoch ar unwaith. Fodd bynnag, gan fod yr app bob amser yn rhedeg yn y cefndir, gall ddraenio bywyd batri eich Apple Watch yn sylweddol.

Ewch i app Watch ar eich iPhone, tapiwch y tab My Watch ar waelod yr arddangosfa, a tapiwch Hysbysiadau . Yma fe welwch restr o'r holl apiau ar eich Apple Watch. I ddiffodd Push Notifications ar gyfer ap penodol, tap arno yn y ddewislen hon a diffodd unrhyw switshis perthnasol.

Llawer o'r amser, bydd eich apiau'n cael eu gosod yn awtomatig i adlewyrchu'r gosodiadau ar eich iPhone. Os ydych chi am gadw'r Hysbysiadau Gwthio ar eich iPhone, ond eu diffodd ar eich Apple Watch, gwnewch yn siŵr bod y Custom dewisir yr opsiwn yn Ap gwylio -> Hysbysiadau -> Enw'r App .

Ychwanegu Caneuon i'ch Llyfrgell Apple Watch Yn lle Ffrydio

Ffrydio cerddoriaeth ar eich Apple Watch yw un o'r draenwyr batri mwyaf a mwyaf cyffredin. Yn lle ffrydio, rwy'n argymell ychwanegu caneuon sydd eisoes ar eich iPhone i'ch Apple Watch. I wneud hyn, agor yr app Gwylio ar eich iPhone, tapiwch y Fy tab Gwylio , yna tap Cerddoriaeth .

I ychwanegu cerddoriaeth at eich Apple Watch, mae'r Ychwanegu Cerddoriaeth… o dan Rhestri Chwarae ac Albymau. Pan ddewch o hyd i gân rydych chi am ei hychwanegu, tapiwch arni a bydd yn cael ei hychwanegu at eich Apple Watch. Os yw'ch batri Apple Watch yn marw'n gyflym, dylai hyn allu helpu.

breuddwydion am chwilod mewn gwallt

Defnyddiwch Power Reserve Pan fydd Bywyd Batri Apple Watch yn Isel

Os yw'ch Apple Watch yn rhedeg yn isel ar fywyd batri ac nad oes gennych fynediad ar unwaith i wefrydd, gallwch droi Power Reserve ymlaen i warchod bywyd batri Apple Watch nes eich bod yn cael cyfle i'w wefru eto.

Mae'n bwysig nodi, pan fydd Power Reserve yn cael ei droi ymlaen, na fydd eich Apple Watch yn cyfathrebu â'ch iPhone a byddwch yn colli mynediad at rai o nodweddion eich Apple Watch.

I droi Power Reserve ymlaen, swipe i fyny o waelod eich arddangosfa Apple Watch a tap ar y botwm canran batri yn y gornel chwith uchaf. Nesaf, swipiwch y llithrydd Power Reserve o'r chwith i'r dde a tapio'r grîn Ewch ymlaen botwm.

Diffoddwch eich Apple Watch Unwaith Bob Wythnos

Bydd diffodd eich Apple Watch o leiaf unwaith bob wythnos yn caniatáu i'r holl raglenni sy'n rhedeg ar eich Apple Watch gau i lawr yn normal. Mae gan hyn y potensial i ddatrys mân faterion meddalwedd sy'n digwydd yn y cefndir a allai fod yn effeithio ar eich bywyd batri Cyfres 3 Apple Watch heb i chi sylweddoli hynny.

I ddiffodd eich Apple Watch, pwyswch a dal y botwm Ochr nes i chi weld y Pwer i ffwrdd llithrydd yn ymddangos yr arddangosfa. Defnyddiwch eich bys i lithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich Apple Watch. Arhoswch tua 15-30 eiliad cyn troi eich Apple Watch yn ôl.

Nodyn Ar Gyfer Defnyddwyr Cellog GPS + Cyfres 3 Apple Watch

Os oes gennych Apple Watch gyda GPS + Cellular, bydd eich bywyd batri Cyfres 3 Apple Watch effeithio'n sylweddol ar ba mor aml rydych chi'n defnyddio ei gysylltiad cellog . Mae gan Apple Watches gyda Cellular antena ychwanegol sy'n ei gysylltu â thyrau celloedd. Gall cysylltu'n gyson â'r tyrau celloedd hynny arwain at ddraen batri trwm.

Os ydych chi'n poeni am warchod bywyd batri a thorri'n ôl ar eich cynllun data, defnyddiwch ddata dim ond pan fydd yn rhaid i chi a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diffodd Llais a Data Cellog ar eich Apple Watch pan fydd eich iPhone gyda chi. Mae gwneud galwadau ffôn gyda oriawr yn gamp cŵl i'w dangos i'ch ffrindiau, ond nid yw bob amser yn ymarferol nac yn gost-effeithiol.

Datgysylltwch a Pârwch Eich Gwyliad Afal I'ch iPhone Unwaith eto

Bydd datgysylltu a pharu eich Apple Watch â'ch iPhone eto yn rhoi cyfle i'r ddau ddyfais baru eto fel newydd. Weithiau gall y broses hon drwsio materion meddalwedd sylfaenol a allai fod yn draenio eich bywyd batri Apple Watch Series 3.

Nodyn: Dim ond ar ôl i chi roi'r awgrymiadau uchod ar waith y byddaf yn argymell cyflawni'r cam hwn. Os yw'ch batri Apple Watch yn dal i farw'n gyflym ar ôl dilyn yr awgrymiadau uchod, efallai yr hoffech chi ddatgysylltu ac ailgysylltu'ch Apple Watch â'ch iPhone.

I anobeithio'ch Apple Watch a'ch iPhone, agorwch yr app Gwylio ar eich iPhone a thapio enw eich Apple Watch ar frig y Fy Gwylfa bwydlen. Nesaf, tapiwch y botwm gwybodaeth (edrychwch am yr oren, cylchlythyr i) i'r dde o'ch Apple Watch pâr yn yr app Watch. Yn olaf, tap Aflonyddu Apple Watch i ddatgysylltu'r ddau ddyfais.

Cyn paru eich iPhone â'ch Apple Watch eto, gwnewch yn siŵr bod Bluetooth a Wi-Fi ill dau yn cael eu troi ymlaen a'ch bod chi'n dal y ddau ddyfais wrth ymyl ei gilydd.

Nesaf, ailgychwynwch eich Apple Watch ac aros am y rhybudd “Defnyddiwch yr iPhone hwn i sefydlu eich Apple Watch” i pop-up ar eich iPhone. Yna, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i orffen paru eich Apple Watch i'ch iPhone.

Adfer Eich Apple Watch

Os ydych chi wedi gweithio trwy'r holl gamau uchod, ond rydych chi wedi sylwi bod eich bywyd batri Apple Watch Series 3 yn dal i farw'n gyflym, efallai yr hoffech chi geisio ei adfer i ddiffygion ffatri. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, bydd yr holl leoliadau a chynnwys (cerddoriaeth, apiau, ac ati) yn cael eu dileu yn llwyr o'ch Apple Watch. Bydd fel petaech yn ei dynnu allan o'r bocs am y tro cyntaf.

I adfer eich Apple Watch i ddiffygion ffatri, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod a thapio Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Ar ôl tapio'r rhybudd cadarnhau, bydd eich Apple Watch yn ailosod i ddiffygion ffatri ac yn ailgychwyn.

Nodyn: Ar ôl adfer eich Apple Watch, bydd yn rhaid i chi ei baru â'ch iPhone unwaith eto.

Opsiynau Amnewid Batri

Fel y dywedais ar ddechrau hyn: 99% o'r amser pan fydd eich batri Apple Watch yn marw'n gyflym, mae'n ganlyniad i faterion meddalwedd. Fodd bynnag, os ydych chi wedi dilyn yr holl gamau uchod a'ch bod chi o hyd profi draen batri cyflym Apple Watch, yna fe gall fod yn broblem caledwedd.

Yn anffodus, dim ond un opsiwn atgyweirio Apple Watch sydd yna: Apple. Os oes gennych AppleCare +, yna efallai y bydd Apple yn talu cost ailosod y batri. Os nad ydych chi wedi'ch cynnwys gan AppleCare +, yna efallai yr hoffech chi edrych ar y Canllaw prisio Apple o'r blaen sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol .

Pam mai Apple Fy Unig Opsiwn Atgyweirio?

Os ydych chi'n darllen ein herthyglau datrys problemau iPhone yn rheolaidd, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod ein bod ni fel arfer yn argymell Puls fel opsiwn atgyweirio amgen i Apple. Fodd bynnag, ychydig iawn o gwmnïau atgyweirio technoleg sy'n barod i atgyweirio'r Apple Watch oherwydd bod y broses mor heriol.

Mae atgyweiriadau Apple Watch fel arfer yn golygu defnyddio microdon (o ddifrif) i gynhesu pad arbennig sydd yn toddi'r glud sy'n dal eich Apple Watch gyda'i gilydd .

Os ydych chi am ddod o hyd i gwmni atgyweirio Apple Watch heblaw Apple, gwnewch hynny ar eich risg eich hun. Byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi yn y sylwadau os ydych chi wedi cael unrhyw lwc yn cael cwmni atgyweirio trydydd parti yn lle eich batri Apple Watch.

Gwyliwch Fi'n Achub Bywyd Batri!

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall y gwir resymau pam mae'ch batri Apple Watch yn marw mor gyflym. Os gwnaeth, fe'ch anogaf i'w rannu gyda'ch ffrindiau a'ch teulu ar gyfryngau cymdeithasol. Mae croeso i chi adael sylw i lawr isod a gadewch imi wybod sut y gweithiodd yr awgrymiadau hyn i chi!