Newyddion Apple Ddim yn Llwytho? Dyma The Fix!Apple News Not Loading

Mae gan Apple News fwy na 125 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol , gan ei wneud yr ap newyddion mwyaf poblogaidd yn y byd. Gan geisio adeiladu'r sylfaen ddefnyddwyr honno, mae Apple bellach yn cynnig a Treial am ddim 1 mis i Apple News + . Pan nad yw'r ap yn gweithio, mae llawer o bobl yn cael eu gadael yn y tywyllwch ynghylch digwyddiadau cyfredol. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i ddatrys y broblem pan nad yw Apple News yn llwytho !sut i anfon neges gyda laserau

Caewch ac Ailagor Newyddion Apple

Mae cau ac ailagor ap yn ffordd gyflym o drwsio unrhyw fân chwilod meddalwedd y mae'n eu profi. Os oes botwm Cartref ar eich iPhone, pwyswch ddwywaith arno i agor switcher yr app. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, ewch i fyny o'r gwaelod iawn i ganol y sgrin.Swipe Apple News i fyny ac oddi ar ben y sgrin o'r switcher app. Ailagor yr ap i weld a oedd hynny'n datrys y broblem!Gwiriwch Dudalen Statws System Apple

Pryd bynnag y bydd digwyddiadau mawr, fel etholiadau neu bencampwriaethau chwaraeon, mae degau o filiynau o bobl yn ceisio eu defnyddio Newyddion Afal ar yr un pryd. Gall cymaint o ddefnyddwyr cydamserol chwalu gweinyddwyr Apple mewn gwirionedd.

Apple’s tudalen statws system yn darparu diweddariadau ar ddamweiniau gweinyddwyr neu unrhyw ddiffygion eraill yr adroddir amdanynt. Os yw'r dot wrth ymyl News yn wyrdd, nid gweinyddwyr Apple yw'r mater. Os yw'r dot hwnnw'n unrhyw liw arall, mae'n debyg mai'r rheswm ydyn nhw

Ailgychwyn Eich iPhone

Yn debyg i gau ac ailagor yr app, ceisiwch droi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ar iPhone. Gall ailgychwyn eich iPhone drwsio mân fylchau meddalwedd, gan fod ei holl raglenni gweithredol yn cael cyfle i gau i lawr ac ailgychwyn yn naturiol.Os oes botwm Cartref ar eich iPhone : Pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i ailgychwyn eich iPhone.

Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone : Pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint ar y pryd. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws y llithrydd. Pwyswch a dal y botwm ochr eto i droi eich iPhone yn ôl ymlaen.

diffoddwch eich iphone

rhwydwaith ddim ar gael iphone 5

Gwiriwch Eich Cysylltiad Rhyngrwyd

Mae Apple News yn diweddaru’n awtomatig, ond ni fydd yn rhoi gwybodaeth newydd i chi os nad yw eich iPhone wedi’i gysylltu â’r rhyngrwyd.

Gallwch chi brofi'ch cysylltiad rhyngrwyd yn gyflym trwy agor Safari a cheisio llwytho tudalen we. Os yw'r dudalen we yn llwytho, mae'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd. Os nad yw'r dudalen we yn llwytho, efallai y bydd problem gyda chysylltiad eich iPhone â Wi-Fi neu Ddata Cellog.

I gadarnhau eich bod wedi cysylltu â Wi-Fi, agorwch Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Wi-Fi ymlaen a bod marc gwirio wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi. Edrychwch ar ein herthygl arall os yw eich Mae iPhone yn profi mater Wi-Fi .

gwnewch yn siŵr bod wifi ymlaen

Os ydych chi'n ceisio defnyddio data cellog, agorwch Gosodiadau a thapio Cellog . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Data Cellog yn cael ei droi ymlaen a bod gan eich iPhone wasanaeth. Darllenwch ein herthygl arall i ddysgu beth i'w wneud pryd Nid yw Data Cellog yn gweithio ar eich iPhone !

gwnewch yn siŵr bod iphone cellog ymlaen

beth mae'r aderyn cardinal yn ei symboleiddio

Gwiriwch Am Ddiweddariad iOS

Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau iOS yn cyflwyno nodweddion newydd, yn gwella apiau brodorol fel Apple News, ac yn trwsio chwilod sy'n bodoli eisoes. Bydd cadw iOS yn gyfredol yn helpu i sicrhau bod Apple News yn rhedeg mor effeithlon â phosibl.

I wirio am ddiweddariad iOS, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod os oes fersiwn newydd o iOS ar gael.

ffôn yn dweud ffonau clust wedi'u cysylltu pan nad ydyn nhw

Dileu a Ailosod Newyddion Apple

Gall dileu ac ailosod app drwsio problem feddalwedd ddyfnach o fewn yr ap. Pwyswch a daliwch yr eicon Apple News nes bod y ddewislen yn ymddangos. Tap Dileu App , yna tap Dileu Ap .

Agorwch yr Apple Store a chwilio am Apple News ar ôl dileu'r app. Tapiwch y botwm ailosod wrth ymyl Apple News. Bydd yn edrych fel cwmwl gyda saeth yn pwyntio i lawr.

Cysylltwch â Apple Support

Os ydych chi wedi cwblhau'r holl gamau uchod ac nad yw Apple News yn llwytho o hyd, mae'n bryd i chi gysylltu â chymorth Apple. Gallwch gael cefnogaeth dros y ffôn neu drwy sgwrs fyw. Edrychwch ar Gwefan Apple’s i gael help gan arbenigwr heddiw!

Newyddion yn Barod

Mae Apple News yn gweithio eto a gallwch fynd yn ôl i ddarllen y pennawd diweddaraf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol pan nad yw Apple News yn llwytho. Gadewch sylw isod i roi gwybod i ni pa atgyweiriad a weithiodd i chi!