Nid yw fy iPhone yn canu! Yma rydym yn esbonio'r gwir reswm pam mae hyn yn digwydd.Mi Iphone No Suena Aqu Te Explicamos La Verdadera Raz N La Que Sucede Esto

Dychmygwch hyn: Rydych chi'n aros am alwad bwysig. Rydych chi wedi gwirio'ch iPhone sawl gwaith i sicrhau bod y ringer ymlaen a bod y cyfaint ar y mwyaf. Rydych chi'n gwneud popeth fel pan fydd yr iPhone yn canu gallwch ei glywed. 5 munud yn ddiweddarach, rydych chi'n edrych ar eich iPhone yn unig i ddarganfod hynny gwnaethoch chi golli'r alwad bwysig honno! Peidiwch â thaflu'ch iPhone yn y sbwriel. Yn yr erthygl hon, egluraf oherwydd ni fydd eich iPhone yn canu a byddaf yn dangos i chi yn union sut i'w atgyweirio.Uwchraddio: Os oes gennych iPhone 7, bydd yr erthygl hon yn eich helpu chi - ond efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darllen ein herthygl o'r enw Nid yw fy iPhone 7 yn canu, tiwtorial penodol ar gyfer iPhone 7. Fel arall, darllenwch ymlaen!Fe wnaeth Martha Aron fy ysbrydoli i ysgrifennu'r erthygl hon pan ofynnodd, “Nid yw fy iPhone yn canu ar bob galwad, felly rwy'n colli llawer o alwadau a thestunau. Allwch chi fy helpu? ' Martha, rwyf yma i'ch helpu chi a phawb a fethodd alwadau a thestunau sy'n dod i mewn oherwydd nad yw eu iPhone yn canu.

Mae'n debyg eich bod chi'n gwybod, ond gwiriwch hyn beth bynnag ...

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod, er mwyn i'ch iPhone ganu, bod yn rhaid gosod y switsh tôn / mud ar ochr eich iPhone i ganu.Mae tynnu'r switsh tuag at y sgrin yn actifadu ringer eich iPhone. Os yw'r switsh yn cael ei wthio tuag at gefn yr iPhone, bydd eich iPhone yn ddistaw ac fe welwch streipen oren fach wrth ymyl y switsh. Fe welwch hefyd yr eicon siaradwr ar sgrin yr iPhone pan fyddwch chi'n fflipio'r switsh.

sut i wneud sgrin iphone yn fwy disglair

Unwaith y byddwch yn siŵr bod y switsh tôn / mud wedi ei osod i ganu, gwnewch yn siŵr bod tôn ffôn eich iPhone ymlaen fel y gallwch glywed y sain o'ch iPhone pan fyddwch chi'n derbyn galwad. Gallwch chi gynyddu'r cyfaint sain trwy wasgu'r botwm cyfaint i fyny ar ochr eich iPhone.

Gallwch hefyd gynyddu cyfaint y ringer trwy agor Gosodiadau> Swnio . Llusgwch y llithrydd oddi tano Tonau a Rhybuddion clocwedd i gynyddu'r cyfaint ringer ar eich iPhone. Po bellaf y llusgwch y llithrydd i'r dde, po uchaf fydd y tôn.llithrydd cyfaint tôn ffôn iphone

Os nad yw'r iPhone yn gwneud unrhyw sain hollol , darllenwch fy erthygl am beth i'w wneud pan fydd fy siaradwr iPhone yn stopio gweithio lle byddwch chi'n dysgu sut i ddatrys y broblem. Os ydych chi eisoes wedi gwneud pob un o'r uchod a bod y broblem gyda'r sain yn parhau, dyma esbonio pam nad yw'ch iPhone yn canu:

Dyma'r ateb: Diffoddwch y nodwedd 'Peidiwch â Tharfu'!

Y rhan fwyaf o'r amser, y rheswm nad yw iPhone yn ffonio wrth dderbyn galwadau sy'n dod i mewn yw bod y defnyddiwr wedi troi'r nodwedd Peidiwch â Tharfu yn Gosodiadau ar ddamwain. Mae 'Peidiwch ag aflonyddu' yn tawelu galwadau, rhybuddion a hysbysiadau ar eich iPhone.

Sut ydw i'n gwybod a yw'r swyddogaeth 'Peidiwch ag aflonyddu' yn cael ei actifadu?

Y ffordd hawsaf o ddweud a yw'r nodwedd 'Peidiwch â Tharfu' ymlaen yw edrych yng nghornel dde uchaf eich iPhone, ychydig i'r chwith o eicon y batri. Os yw 'Peidiwch ag aflonyddu' yn cael ei actifadu, fe welwch eicon bach siâp lleuad yno.

peidiwch ag aflonyddu eicon

Os ydych chi am ymchwilio i'r swyddogaeth 'Peidiwch â Tharfu' a ffurfweddu amserlen awtomatig, ewch i Gosodiadau> Peidiwch ag aflonyddu i weld yr holl opsiynau sydd ar gael.

Sut mae diffodd y swyddogaeth 'Peidiwch ag aflonyddu'?

Ers i Apple ryddhau iOS 7, mae wedi bod yn haws troi 'Peidiwch â Tharfu' ymlaen ac i ffwrdd. Swipe i fyny o waelod sgrin eich iPhone i agor Canolfan Reoli. Nesaf, tap ar yr eicon siâp lleuad i actifadu neu ddadactifadu modd 'Peidiwch ag aflonyddu'. ac yn barod!

Gall hyn amrywio ar gyfer gwahanol fersiynau o iOS. Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, agorwch y Ganolfan Reoli trwy droi i lawr o gornel dde uchaf y sgrin gartref.

Gallwch hefyd ddadactifadu'r swyddogaeth 'Peidiwch ag aflonyddu' trwy fynd i Gosodiadau> Peidiwch ag aflonyddu a diffodd y switsh wrth ymyl Peidiwch ag aflonyddu . Byddwch yn gwybod bod y swyddogaeth 'Peidiwch ag aflonyddu' yn anabl pan fydd y switsh yn wag.

sut i gael olew cnau coco allan o wallt

Deactivate 'dieithriaid distawrwydd'

Efallai mai un o'r rhesymau pam mae gennych broblem canu iPhone yw oherwydd swyddogaeth galwad dieithr yn blocio mae'n cael ei actifadu. Mae'r nodwedd hon yn wych ar gyfer atal telemarketers a robocalls yn eu traciau, ond yn anffodus mae hefyd yn hidlo rhai pobl rydych chi wir eisiau siarad â nhw.

I analluogi hyn, ewch i Gosodiadau> Ffôn ac yna analluoga Dieithriaid mud . Ar ôl i chi wneud hynny, dylai eich ffôn allu ffonio eto pan fydd rhywun nad yw wedi cofrestru yn eich llyfr cyfeiriadau yn ceisio eich ffonio.

Beth ddylwn i ei wneud os yw fy iPhone ewch ymlaen heb ganu?

Rwyf wedi cael cwpl o sylwadau gan ddarllenwyr sydd wedi cymryd yr holl awgrymiadau ac nad yw eu iPhones yn canu o hyd. Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn ac nad yw'ch iPhone yn canu, mae'n debygol iawn bod gennych chi broblem caledwedd.

Lawer gwaith pan fydd baw neu hylif yn mynd i mewn i un o'r porthladdoedd (fel y jack clustffon neu'r jac gwefru), eich iPhone meddwl bod rhywbeth yn gysylltiedig, pan nad oes mewn gwirionedd. Fy erthygl ar sut i drwsio iPhone sy'n sownd yn y modd clustffon yn esbonio pam mae hynny'n digwydd a sut i ddatrys y broblem.

canran batri arddangos iphone xr

Mae yna ergyd hir y bydd y canlynol yn gweithio i chi: gallwch fachu brwsh gwrthstatig (neu frws dannedd nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio o'r blaen) a cheisio tynnu baw o'r porthladd clustffon neu'r porthladd Mellt. Mae brwsys gwrth-statig yn ddefnyddiol ar gyfer glanhau pob math o gynhyrchion electronig, a gallant prynu pecyn 3 ar Amazon am lai na $ 5.

Os ydych chi'n llwyddiannus, dylai'r broblem ddatrys ei hun. Yn anffodus, y rhan fwyaf o'r amser mae'r difrod eisoes wedi'i wneud. Bu cylched byr y tu mewn i'ch iPhone, felly'r unig ateb yw ymweld â'ch Apple Store agosaf neu ddefnyddio'r opsiynau post i mewn Tudalen gefnogaeth Apple i atgyweirio'ch iPhone.

Gall atgyweiriadau siop afal fod yn ddrud. Os ydych chi'n chwilio am opsiwn llai costus, rwy'n argymell Pwls , cwmni atgyweirio a fydd yn anfon technegydd ardystiedig i'ch helpu chi, pwy fydd yn cwrdd â chi ac yn atgyweirio'ch iPhone mewn awr.

Gallai Nawr hefyd fod yn amser da i ddiweddaru'ch iPhone. Gall atgyweiriadau fod yn ddrud, yn enwedig os oes gan eich iPhone fwy nag un broblem. Yn lle gwario cannoedd o ddoleri ar atgyweiriad, fe allech chi ddefnyddio'r arian hwnnw i brynu ffôn newydd. Edrychwch arni offeryn cymharu ffôn symudol o UpPhone i ddod o hyd i lawer iawn ar iPhone newydd!

Yn dod i ben

Mae 'Peidiwch â Tharfu' yn un o'r nodweddion gwych hynny sy'n ddefnyddiol os ydych chi'n gwybod sut i'w ddefnyddio, ond gall fod yn rhwystredig iawn os na wnewch chi hynny. I Martha a phawb arall a fethodd alwadau pwysig neu yelled “Nid yw fy iPhone yn canu!” Rwy'n gobeithio y gall yr erthygl hon eich helpu i ddatrys problem sain eich iPhone. Os oes gennych gwestiynau dilynol neu brofiadau eraill i'w rhannu, postiwch nhw yn yr adran sylwadau isod. Hoffwn wybod beth yw eich barn a gwybod eich amheuon!

Rwy'n dymuno'r gorau i chi,
David P.