Mae Sgrin fy iPad Wedi'i Rewi! Dyma The Real Fix.My Ipad Screen Is Frozen

Rhewodd eich iPad ac nid ydych yn siŵr beth i'w wneud. Rydych chi'n tapio'r arddangosfa ac yn pwyso'r botwm Cartref, ond does dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i drwsio'r broblem pan fydd eich sgrin iPad wedi'i rhewi !Ailosod Caled Eich iPad

Y peth cyntaf i'w wneud pan fydd eich sgrin iPad wedi'i rewi yw ei ailosod yn galed. Mae hyn yn gorfodi eich iPad i ddiffodd ac yn ôl ymlaen ar unwaith ac yn sydyn, a ddylai ei ddadrewi.Os oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a dal y botwm pŵer a’r botwm Cartref ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPad.

Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm Top nes bod y sgrin yn mynd yn ddu a bod logo Apple yn ymddangos.Yn ôl i fyny Eich iPad

Cyn mynd ymhellach, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud copi wrth gefn o'ch iPad. Fel hynny, ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data personol, rhag ofn ein bod yn delio â mater meddalwedd mwy cymhleth.

I ategu eich iPad i iCloud, ewch i Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, tap iCloud -> copi wrth gefn iCloud -> Back Up Now .beth mae pry cop gwyn yn ei olygu

Gallwch hefyd ategu eich iPad yn iTunes, os oes gennych gyfrifiadur personol neu Mac yn rhedeg macOS 10.14 neu'n hŷn. Cysylltwch eich iPad â chyfrifiadur ac agor iTunes. Yna, cliciwch y botwm iPad ger cornel chwith uchaf y sgrin a chlicio Yn ôl i fyny nawr .

I ategu eich iPad i Finder, dilynwch y camau hyn:

Byddwch chi i fyny'ch iPad gan ddefnyddio darganfyddwr os ydych chi'n berchen ar Mac sy'n rhedeg macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd. Cysylltwch eich iPad â'ch Mac gan ddefnyddio cebl gwefru ac agor Finder. Cliciwch ar eich iPad o dan Lleoliadau , yna cliciwch y cylch wrth ymyl Cefnwch yr holl ddata ar eich iPad i'r Mac hwn .

Rydym yn argymell amgryptio'r copi wrth gefn hefyd trwy wirio oddi ar y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn lleol . Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

A yw ap yn achosi i'ch iPad rewi?

Llawer o'r amser, gall ap gwael fod y rheswm pam mae sgrin eich iPad yn rhewi. Efallai y bydd yr app yn chwalu pan fyddwch chi'n ei agor neu'n ei ddefnyddio, gan rewi'ch iPad.

Ni all gysylltu â siop afal

Un ffordd gyflym o weld a ydych chi'n cael problemau gydag ap penodol yw mynd at iPad Analytics. Ar agor Gosodiadau a thapio Preifatrwydd -> Dadansoddeg a Gwelliannau -> Data Dadansoddeg .

Os gwelwch enw un o'ch apiau a restrir yma lawer gwaith yn olynol, mae'n debyg bod problem gyda'r app hwnnw. Rwy'n argymell dadosod yr app a'i ailosod eto.

I wneud hyn, pwyswch a dal eicon yr ap yr ydych am ei ddileu. Tap Dileu Ap pan fydd y ddewislen yn agor. Yn olaf, tap Dileu i ddadosod yr app ar eich iPad.

Os yw'r ap yn parhau i rewi sgrin eich iPad, mae'n debyg mai'r peth gorau yw dileu'r app yn llwyr a dod o hyd i ddewis arall.

Ailosod Pob un o Gosodiadau Eich iPad

Rydym yn aml yn cyfeirio at Ailosod Pob Gosodiad fel “bwled hud” ar gyfer materion meddalwedd trafferthus. Mae'n anodd iawn olrhain problemau meddalwedd, ond fel rheol gallwn ddatrys y broblem trwy ailosod popeth yn yr app Gosodiadau.

Mae popeth yn yr app Gosodiadau wedi'i adfer i ddiffygion ffatri pan fyddwch chi'n Ailosod Pob Gosodiad. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu dyfeisiau Bluetooth, ac ail-ffurfweddu'r gosodiadau sy'n eich helpu gwella bywyd batri iPad .

I ailosod pob gosodiad ar eich iPad, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Rhowch eich cod post a tap iPad Ailosod Pob Gosodiad i gadarnhau.

ailosod pob gosodiad ar ipad

Rhowch Eich iPad Yn y Modd DFU

Adferiad DFU yw'r math dyfnaf o adfer iPad. Mae'n dileu ac yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPad, gan roi cychwyn cwbl ffres iddo. Sicrhewch fod gennych gefn o'ch iPad cyn ei roi yn y modd DFU. Unwaith y byddwch chi'n barod, edrychwch ar ein Taith gerdded modd iPad DFU !

Opsiynau Atgyweirio iPad

Os yw'ch iPad yn dal i rewi, neu os nad yw iTunes yn cydnabod eich iPad o gwbl, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei atgyweirio. Gallai difrod hylif neu gydrannau mewnol wedi torri fod yn achosi'r naill neu'r llall o'r problemau hyn! Sefydlu apwyntiad yn eich bar Genius Apple Store lleol os yw'ch iPad wedi'i amddiffyn gan gynllun AppleCare +.

methu gosod diweddariad gwylio afal

Mae'n Dechrau Cynhesu!

Rydych chi wedi gosod eich iPad wedi'i rewi! Fe fyddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem y tro nesaf y bydd sgrin eich iPad yn rhewi. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill os oes gennych chi am eich iPad yn yr adran sylwadau isod!