Sut Ydw i'n Blocio Galwadau O “Sgam Tebygol”? Dyma The Real Solution!

How Do I Block Calls From Scam Likely

Rydych chi'n dal i dderbyn galwadau ffôn gan “Scam Likely” dirgel ac rydych chi am eu blocio. Mae'r nodwedd ID sgam newydd wedi creu cryn wefr ymhlith defnyddwyr ffonau symudol, sy'n gyffrous am y syniad o beidio byth â gorfod derbyn galwad ffôn arall gyda bwriad di-fusnes. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i rwystro galwadau o “Scam Likely” ar ffonau smart iPhone ac Android, felly does dim rhaid i chi ddelio â sgamiau ffôn byth eto.

Pwy Yw “Sgam yn debygol” a pham maen nhw'n fy ffonio?

Mae rhai darparwyr diwifr fel T-Mobile wedi creu technoleg adnabod sgam newydd sy'n labelu galwr a allai fod yn beryglus yn awtomatig fel “Scam Likely”. Cynorthwyodd PrivacyStar, cwmni sy'n helpu defnyddwyr ffonau symudol i osgoi galwadau ffôn diangen, i greu'r rhaglen hidlo sgam hon.mae fy iphone yn dweud chwilio

Yn dibynnu ar ba fath o ffôn sydd gennych, gall y neges a welwch ar y sgrin fod yn wahanol. Mae gan Samsung eu gwasanaeth canfod ac atal sbam eu hunain ar gyfer eu ffonau smart Android o'r enw Hiya sy'n gweithio fwy neu lai yr un ffordd.Mae'r nodweddion hyn yn newid ID galwr y galwr sgam posib i “Scam Likely”. Mae hyn yn gweithio gan ddefnyddio llawer o wahanol ddulliau, ond un ffordd y gallant ei wneud yw cymharu'r nifer yn erbyn cronfa ddata o alwyr sgam wedi'u cadarnhau. Os yw'r rhif yn cyfateb, bydd yn labelu'r rhif.

Pam fod gen i alwad ar goll gan “sgam yn debygol”?

Os ydych chi'n derbyn ond ddim yn ateb galwad ffôn gan rif sydd wedi'i nodi fel “Scam Likely”, bydd yn dal i ymddangos o dan y Yn ddiweddar tab yn yr app Ffôn ar eich iPhone. Os ydych chi am ddileu'r alwad a gollwyd, swipiwch y rhif o'r dde i'r chwith yn yr app Ffôn a tapiwch y coch Dileu botwm.Mae'r un peth yn wir am ffôn clyfar Android. Efallai y byddwch yn gweld yr alwad a gollwyd yn eich sgrin galwadau a gollwyd yn eich app ffôn. Gallwch chi eu dileu bob amser trwy eu troi i ffwrdd.

Sut Ydw i'n Blocio Galwadau O “Sgam Tebygol”?

Gall galwadau blocio ddibynnu ar eich cludwr diwifr, felly mae gennym ni rai awgrymiadau ar gyfer pob un isod. Mae gennym hefyd ychydig o wybodaeth am nodweddion y gallwch chi fanteisio arnyn nhw ar Android ac iOS cyn mynd at eich cludwr. Bydd yr opsiynau hyn yn ei wneud fel y gallwch rwystro galwadau yn hawdd rhag “sgam tebygol”.

Galwadau Blocio Ar iPhone

mae gan iOS nodwedd adeiledig sy'n eich galluogi i rwystro rhifau unigol. Ewch i'ch app Ffôn, yna tapiwch Yn ddiweddar a dewch o hyd i'r rhif rydych chi am ei rwystro, ac yna ta Blociwch y Galwr hwn.

beth yw ystyr fflam gannwyll ddawnsio

Fel arall, gallwch ddefnyddio ap o'r App Store fel Hiya neu Truecaller.

Yn blocio Galwadau “Sgam Tebygol” Ar Android

Mae gan ffonau Android yr un nodwedd fwy neu lai, yn dibynnu ar y gwneuthurwr. Mae gan ffonau Google Pixel nodweddion gwych a fydd â Chynorthwyydd Google yn ateb y ffôn i chi ac yn gofyn i'r galwr adnabod ei hun. Gelwir y nodwedd hon Sgrinio Galwadau a gall ddangos capsiynau o'r sgwrs rhwng Google Assistant a'r sgamiwr i chi fel y gallwch chi benderfynu codi'r alwad neu ei hanwybyddu.

Galwadau Bloc O “Sgam Tebygol” Ar T-Mobile

I lawer o ddefnyddwyr ffonau clyfar iPhone ac Android, nid yw gwybod bod sgamiwr yn galw yn ddigon: maen nhw am rwystro'r galwadau sgam yn gyfan gwbl. Yn ffodus, os T-Mobile yw eich darparwr diwifr , mae yna rai codau rhifol byr y gallwch chi eu deialu i'r app Ffôn ar eich ffôn symudol i rwystro galwadau o “Scam Likely” yn gyfan gwbl.

Nodyn: Nid oes gan gludwyr diwifr eraill (Verizon, AT&T, Virgin Mobile, ac ati) y codau arfer hyn eto, ond os ydynt yn creu codau tebyg, byddwn yn sicrhau eu bod yn diweddaru'r erthygl hon!

I rwystro galwadau ffôn o “Scam Likely”, nodwch # 662 # yn bysellbad ap Ffôn eich iPhone neu Android. Nesaf, tapiwch yr eicon ffôn i wneud yr alwad, yn union fel eich bod chi'n galw person go iawn.

Er mwyn sicrhau eich bod wedi rhwystro galwadau ffôn o “Scam Likely”, gallwch ddeialu # 787 # yn bysellbad eich app iPhone neu Android’s Phone. Ac, os ydych chi erioed am ddiffodd bloc sgam, dim ond deialu # 632 # yn bysellbad yr app Ffôn.

ffôn symudol enillodd t ring
Codau Bloc Sgam Ar gyfer iPhone ac Android
Trowch ar Bloc Sgam# 662 #
Gwiriwch A yw Bloc Sgam Ymlaen# 787 #
Diffodd Bloc Sgam# 632 #

Galwadau Sgam Bloc Gyda Verizon

Os oes gennych ffôn Verizon, mae Call & Message Blocking yn wasanaeth ychwanegu dros dro sy'n para 90 diwrnod. Ar ôl i'r dyddiau hynny ddod i ben, bydd yn rhaid i chi ei adnewyddu. Gallwch hefyd rwystro hyd at bum rhif yn unig.

Nid yw hyn ... yn hollol wych. Rydych chi'n well eich byd yn defnyddio swyddogaethau blocio eich iPhone neu ffôn Android.

Blocio Galwadau “Sgam Tebygol” Gydag AT&T

Mae gan AT&T rai opsiynau gwych ar gyfer atal sgamiau felly does dim rhaid i chi boeni am alwadau “Scam Likely”. Gall cwsmeriaid postpaid AT&T sy’n berchen ar y pecyn HD Voice ddefnyddio AT & T am ddim Ffoniwch Amddiffyn nodwedd. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr elwa fel blocio twyll awtomatig a rhybuddion sbam a amheuir.

Galwadau Bloc Ar Sbrint

Mae Sprint Call Screener yn nodwedd wych y mae Sprint yn ei darparu gyda haen sylfaenol a premiwm. Yr haen sylfaenol, o'r enw Ffoniwch Sgriniwr Sylfaenol, yn darparu cyn lleied o ddiogelwch â phosib ar gyfer y galwadau sbam risg uchaf. Ffoniwch Screener Plus, bydd y fersiwn premiwm yn eich amddiffyn rhag galwadau risg is.

Hwyl fawr, Sgamwyr!

Nawr rydych chi'n gwybod beth yw galwadau “Scam Likely” a sut i'w rhwystro. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gall eich ffrindiau a'ch teulu hefyd gymryd ychydig eiliadau i rwystro'r sgamwyr sydd wedi bod yn ceisio eu galw. Diolch am ddarllen yr erthygl hon, a chofiwch dalu Payette Forward bob amser.