Ni fydd fy iPhone yn troi ymlaen ar ôl ailosod sgrin! Dyma The Fix.My Iphone Won T Turn After Screen Replacement

Rydych chi newydd ddisodli'ch sgrin, ond nawr nid yw'ch iPhone wedi troi ymlaen. Mae'n rhwystredig cael un broblem yn sefydlog tra bod problem arall yn dod i'r amlwg, ond mae yna ychydig o wahanol bethau y gallwch chi i ddatrys y broblem hon. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth allwch chi ei wneud os na fydd eich iPhone yn troi ymlaen ar ôl cael sgrin newydd !Ailosod Caled Eich iPhone

Pan nad yw'ch iPhone yn gweithredu'n iawn, weithiau ei ddiffodd ac yn ôl yw'r cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddatrys y broblem. Gan na fydd y sgrin yn troi ymlaen, bydd yn rhaid i chi ailosod yn galed i ailgychwyn eich iPhone. Mae'r ffordd i ailosod eich iPhone yn galed yn amrywio yn dibynnu ar y model, felly byddwn yn ei ddadelfennu model wrth fodel.Ailosod Caled iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, Ac iPhone XR

 1. Pwyswch a rhyddhewch y botwm Volume Up ar ochr chwith eich iPhone.
 2. Pwyswch a rhyddhewch y botwm Cyfrol i Lawr ar ochr chwith eich iPhone.
 3. Daliwch y botwm ochr i lawr ar ochr dde eich iPhone nes bod logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.

Ailosod Caled iPhone 7 & iPhone 7 Plus

Ar yr un pryd, pwyswch a dal y botwm pŵer (botwm Cwsg / Deffro) a'r botwm cyfaint i lawr nes bod logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin.

Ailosod Caled Ar gyfer iPhones Hŷn

 1. Pwyswch a dal y botwm pŵer (botwm Cwsg / Deffro) a'r botwm Cartref ar yr un pryd.
 2. Daliwch y ddau fotwm wrth i'r sgrin fynd yn ddu.
 3. Gadewch i ni fynd o'r ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos.

Yn Ôl Eich iPhone (Os Gallwch Chi)

Mae siawns o hyd bod eich iPhone ymlaen a bod ailosod sgrin botched wedi gwneud i'r sgrin ymddangos yn ddu. Cyn bwrw ymlaen, rydym yn argymell ceisio gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone. Er na allwch weld unrhyw beth ar y sgrin, efallai y bydd iTunes yn dal i adnabod eich iPhone.Chrafangia cebl gwefru a phlygio'ch iPhone mewn cyfrifiadur gydag iTunes. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone .

iphone wrth gefn i

DFU Adfer Eich iPhone

Mae DFU yn sefyll am Diweddariad Cadarnwedd Dyfais . Mae adfer DFU yn dileu ac yn ail-lwytho meddalwedd eich iPhone a’r firmware. Dyma'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru'n llwyr unrhyw fath o broblem meddalwedd iPhone.Yn union fel gyda'r ailosodiad caled, mae'r ffordd i roi eich iPhone yn y modd DFU yn amrywio yn seiliedig ar y model sydd gennych chi.

DFU Adfer iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, Ac iPhone XR

 1. Defnyddiwch gebl Mellt i gysylltu'ch iPhone â chyfrifiadur ag iTunes.
 2. Pwyswch a rhyddhewch y botwm Cyfrol i Fyny.
 3. Pwyswch a rhyddhewch y botwm Cyfrol i Lawr.
 4. Daliwch y botwm ochr i lawr ar ochr dde'r ddyfais nes bod y sgrin yn mynd yn ddu.
 5. Cyn gynted ag y bydd y sgrin yn mynd yn ddu, pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr wrth barhau i wasgu i lawr ar y botwm ochr.
 6. Ar ôl tua phum eiliad, rhyddhewch y botwm Cwsg / Deffro wrth barhau i ddal y botwm Cyfrol i Lawr nes bod eich iPhone yn ymddangos yn iTunes.
 7. Os aeth unrhyw beth o'i le ar hyd y ffordd, gallwch chi geisio eto gan ddechrau yng ngham 1.

Problemau Caledwedd iPhone

Mae'n bryd gwirio caledwedd eich iPhone os nad yw ailosodiad caled na DFU yn adfer y broblem.

Yn gyntaf, gwiriwch i weld a yw'ch iPhone ymlaen a dyna'r sgrin sydd wedi torri. Rhowch gynnig ar fflipio switsh Ring / Silent ar ochr eich iPhone sy'n troi eich ringer ymlaen ac i ffwrdd. Os ydych chi'n teimlo ei fod yn dirgrynu, mae hynny'n golygu bod eich iPhone ymlaen, a'ch sgrin chi sydd wedi torri.

Os yw hyn yn wir, eich cam nesaf yw ail-gysylltu cysylltiadau'r arddangosfa y tu mewn i'ch iPhone. Mae'n bwysig iawn datgysylltu'r batri cyn ceisio ailosod sgrin oherwydd ei bod hi'n hawdd cwtogi rhywbeth oherwydd bod y cerrynt yn mynd trwy'r ffôn.

Byddwn yn argymell dod o hyd i weithiwr proffesiynol i wneud hyn, oni bai bod gennych eisoes brofiad o drwsio iPhones. Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i opsiwn atgyweirio dibynadwy yn nes ymlaen yn yr erthygl hon.

Yn anffodus, mater arall a all achosi'r broblem hon yw pinnau wedi'u plygu. Mae'r pinnau y tu mewn i'r bwrdd rhesymeg yn sensitif iawn, ac os ydyn nhw'n plygu, efallai y bydd angen arddangosfa newydd neu fwrdd rhesymeg newydd arnoch chi.

Lawer gwaith, nid yw'r sgriniau amnewid y mae pobl yn eu prynu o'r ansawdd gorau, felly gallai fod yn werth prynu sgrin newydd a rhoi cynnig arall arni.

Yn anffodus, dim ond un camgysylltiad bach y mae'n ei gymryd i achosi problem sylweddol yn yr iPhone!

Opsiynau Atgyweirio Ar Gyfer Eich iPhone Wedi Torri

Mae atgyweirio iPhone yn heriol iawn, felly rydym fel arfer yn argymell gadael i arbenigwr ei drin. Efallai yr hoffech ystyried mynd yn ôl at y cwmni a ddisodlodd eich sgrin yn y lle cyntaf a gofyn iddynt ddatrys y broblem a grëwyd ganddynt.

Os gwnaethoch geisio newid y sgrin ar eich pen eich hun, byddwch chi am gael gwared ar y sgrin newydd a rhoi'r hen un yn ôl. Ni fydd Apple yn cyffwrdd ag iPhone nac yn rhoi pris amnewid y tu allan i warant os oes gan yr iPhone rannau nad ydynt yn rhai Apple.

ipad mini won t cysylltu â wifi

Opsiwn atgyweirio gwych arall y gallech droi ato yw Pwls . Mae Puls yn gwmni atgyweirio ar alw sy'n anfon technegydd cymwysedig at garreg eich drws. Byddant yn trwsio'ch iPhone yn y fan a'r lle ac yn rhoi gwarant oes i chi ar yr atgyweiriad.

Cael Ffôn Newydd

Weithiau mae'n werth ystyried uwchraddio i ffôn newydd. Gallwch chi fynd i UpPhone.com a defnyddio'r offeryn cymharu ffôn i gymharu pob ffôn a phob cynllun. Os penderfynwch newid i gynllun newydd tra'ch bod chi arno, gallwch arbed llawer o arian!

Sgrin iPhone: Wedi'i Sefydlog!

Rydym yn gwybod ei fod yn straen pan na fydd eich iPhone yn troi ymlaen ar ôl cael sgrin newydd. Diolch byth, nawr rydych chi'n gwybod y camau y gallwch chi eu cymryd i ddatrys y broblem hon. Diolch am ddarllen, ac, os cawsoch y broblem hon, gwnewch sylwadau isod a gadewch i ni wybod sut y gwnaethoch ei datrys!