Mae Fy Nodiadau iPhone Wedi Diflannu! Peidiwch â phoeni. Yr Atgyweiriad!My Iphone Notes Have Disappeared

Pan agorodd Kim yr app Nodiadau ar ei iPhone, sylwodd fod llawer o'i nodiadau wedi mynd . A wnaeth hi eu dileu ar ddamwain? Ddim yn debyg. Heb wybod ble i ddod o hyd i'w nodiadau coll, gofynnodd Kim am fy help yng Nghymuned Payette Forward, ac roeddwn yn hapus i ddwyn yr achos. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch nodiadau wedi diflannu o'ch iPhone , lle maen nhw'n cuddio , a sut i'w cael yn ôl .Deall Lle Nodiadau A dweud y gwir Yn fyw

Yn union fel eich e-bost, cysylltiadau, a chalendrau, mae'r nodiadau a welwch ar eich iPhone yn aml yn cael eu storio “yn y cwmwl”. Mewn geiriau eraill, mae'r nodiadau ar eich iPhone fel arfer yn cael eu storio ar weinydd sydd wedi'i glymu i'ch cyfeiriad e-bost.Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gall y cyfrifon e-bost a sefydlwyd gennych ar eich iPhone wneud llawer mwy nag anfon a derbyn e-bost yn unig. Mae'r mwyafrif o gyfrifon e-bost, gan gynnwys y rhai a gewch trwy AOL, Gmail, ac Yahoo, yn gallu storio cysylltiadau, calendrau a nodiadau yn ychwanegol at eich e-bost.Pan fydd Nodiadau'n diflannu, fel rheol nid ydyn nhw wedi'u dileu. Mae'r nodiadau'n byw ar weinydd sydd wedi'i glymu i'ch cyfeiriad e-bost (Gmail, Yahoo, AOL, ac ati), a mae problem rhwng eich iPhone a'r gweinydd.

Rhesymau Cyffredin Pam Mae Nodiadau'n Diflannu o iPhones

Os gwnaethoch ddileu cyfeiriad e-bost o'ch iPhone yn ddiweddar, mae'n debyg eich bod wedi tynnu'r nodiadau o'ch iPhone hefyd. Nid yw'n golygu iddynt gael eu dileu. Mae'n golygu ni all eich iPhone gael mynediad atynt mwyach. Pan fyddwch chi'n sefydlu'r cyfrif e-bost eto, bydd eich holl nodiadau'n dod yn ôl.

Os ydych chi wedi bod yn cael trafferth cysylltu â chyfrif e-bost yn ddiweddar, gallai hynny fod yn gliw arall. Efallai ichi newid eich cyfrinair e-bost ar-lein yn ddiweddar, ond heb nodi’r cyfrinair newydd ar eich iPhone. Pan ewch chi i Gosodiadau -> Post, Cysylltiadau, Calendrau ar eich iPhone, tap ar eich cyfrif e-bost, a diweddaru'r cyfrinair, dylai popeth ddechrau gweithio fel arfer eto.Sut Ydw i'n Gwybod Lle Mae Fy Nodiadau iPhone Yn Cael Eu Storio?

Agorwch y Nodiadau ap ar eich iPhone, a chwilio am y melyn saeth gefn yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Tap ar y saeth honno a byddwch yn gweld rhestr o'r holl gyfrifon sy'n syncio nodiadau ar eich iPhone ar hyn o bryd. Efallai y byddwch chi'n gweld mwy nag un. Mae'r lle cyntaf i wirio am eich nodiadau coll ym mhob ffolder unigol. Tap ar bob ffolder i weld a yw'ch nodiadau coll yn cael eu storio y tu mewn.

Adennill Nodiadau Coll gan ddefnyddio Gosodiadau

Os nad ydych wedi dod o hyd i'ch nodiadau eto, mae'r lle nesaf y byddwn yn gwirio ynddo Gosodiadau -> Post, Cysylltiadau, Calendrau . Tap ar bob cyfrif e-bost unigol a gwnewch yn siŵr bod Nodiadau yn cael eu troi ymlaen ar gyfer pob cyfrif.

Os gwnaethoch dynnu cyfrif e-bost o'ch iPhone yn ddiweddar, ychwanegwch ef eto a throwch Nodiadau ymlaen pan fyddwch chi'n ei sefydlu. Ewch yn ôl i'r app Nodiadau, tapiwch y saeth gefn felen , a gwirio pob cyfrif e-bost newydd am y Nodiadau sydd ar goll.

Cadw'ch Nodiadau wedi'u Trefnu

Yn sicr nid oes angen cysoni eich nodiadau ar draws sawl cyfrif e-bost. Mewn gwirionedd, nid wyf yn annog hynny oherwydd gall gael iawn yn ddryslyd! Ar hyn o bryd, rydyn ni'n ceisio dod o hyd i'ch nodiadau coll - dyna pam rydyn ni'n eu troi nhw i gyd ymlaen.

Er mwyn aros yn drefnus wrth symud ymlaen, mae'n bwysig gwybod lle rydych chi'n arbed eich nodiadau. Os ydych chi'n defnyddio Siri i greu eich nodiadau, gallwch chi osod y cyfrif diofyn ar gyfer nodiadau newydd i mewn Gosodiadau -> Nodiadau .

Fel arall, rhaid i chi fod yn ymwybodol o ba gyfrif rydych chi'n ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n creu nodyn newydd yn yr app Nodiadau. Cyn i chi greu nodyn newydd, tapiwch y saeth gefn felen yng nghornel chwith uchaf y sgrin a dewis ffolder. Y newyddion da yw y dylai'r Nodyn Nodyn godi i'r dde lle y gwnaethoch adael pryd bynnag y byddwch yn ei agor.

Fy argymhelliad yw defnyddio cyn lleied cyfrifon ag y gallwch i gysoni nodiadau. Ar ôl i chi “gymryd rhestr eiddo” o ble mae'ch nodiadau'n cael eu storio, rwy'n argymell mynd yn ôl iddo Gosodiadau -> Post, Cysylltiadau, Calendrau , ac anablu Nodiadau ar gyfer y cyfrifon nad ydych yn eu defnyddio i gysoni'ch nodiadau.

Ar fy iPhone, rwy'n defnyddio dau gyfrif i gysoni nodiadau. I fod yn onest, yr unig reswm dwi'n ei ddefnyddio dau mae cyfrifon oherwydd nad wyf wedi cymryd yr amser i newid fy hen nodiadau Gmail i iCloud eto. Yn ddelfrydol, dim ond un cyfrif y dylai'r rhan fwyaf o bobl ei ddefnyddio i gysoni eu nodiadau.

Nodiadau iPhone: Wedi dod o hyd!

Roedd cwestiwn Kim ynglŷn â lle roedd ei nodiadau iPhone wedi mynd yn un da, oherwydd ei fod yn a problem gyffredin iawn . Y newyddion da yw bod diweddglo hapus i'r broblem hon fel rheol. Pan fydd nodiadau'n diflannu o iPhone, nid oherwydd iddynt gael eu dileu - maen nhw newydd eu colli. Rwyf wrth fy modd yn clywed am eich profiadau gydag adfer nodiadau coll ar eich iPhone, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi wneud yr hyn a wnaeth Kim a'u postio yng Nghymuned Payette Forward.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.