IPhone yn sownd wrth wirio am ddiweddariad? Dyma'r ateb yn y pen draw!Iphone Atascado En Verificando Actualizaci N

Rydych chi newydd geisio gosod y fersiwn ddiweddaraf o iOS, ond nid yw'r pop-up 'Gwirio am ddiweddariad ...' yn diflannu. Rydych chi wedi bod ar eich sgrin ers sawl munud, ond does dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam mae eich iPhone yn sownd wrth wirio am ddiweddariad a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem hon .ni fydd batri iphone newydd yn codi tâl

Pa mor hir ddylai fy iPhone ddweud Gwirio am ddiweddariad?

Yn anffodus, nid oes un ateb i'r cwestiwn hwn. Efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau neu ychydig funudau i'ch iPhone wirio am ddiweddariad yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, megis maint y diweddariad a'ch cysylltiad Wi-Fi.Y tro diwethaf i mi ddiweddaru fy iPhone, dim ond tua deg eiliad a gymerodd i mi wirio am y diweddariad. Rwyf wedi gweld rhai darllenwyr yn dweud iddi gymryd hyd at bum munud i'w iPhone wirio am ddiweddariad.Fodd bynnag, os yw'ch iPhone wedi bod yn sownd ar 'Gwirio am ddiweddariad ...' am fwy na phymtheg munud, mae'n debygol iawn bod rhywbeth wedi mynd o'i le. Bydd y camau isod yn eich helpu i ddatrys y broblem pan fydd eich iPhone yn mynd yn sownd yn gwirio am ddiweddariad.

Sicrhewch fod eich iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi dibynadwy

Os nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi da, gall gymryd mwy o amser na'r arfer i wirio am ddiweddariad iOS. Cyn ceisio diweddaru eich iPhone, ewch draw i Gosodiadau> Wi-Fi a gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi da. Mae'n debyg nad ydych chi eisiau diweddaru'ch iPhone gan ddefnyddio Wi-Fi eich hoff fwyty lleol!

Mae'r cam hwn yn arbennig o bwysig oherwydd ni allwch bob amser ddiweddaru'ch iPhone gan ddefnyddio data symudol. Mae diweddariadau mwy a mwy arwyddocaol (fel iOS 11) bron bob amser yn gofyn am ddefnyddio Wi-Fi yn hytrach na data symudol.Grym ailgychwyn eich iPhone

Pan fydd iPhone yn mynd yn sownd yn gwirio am ddiweddariad, gall rewi oherwydd llithro meddalwedd. I drwsio hyn, gwnewch ailgychwyn grym ar eich iPhone, a fydd yn ei orfodi i droi ei hun i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto.

Mae proses ailgychwyn yr heddlu yn amrywio yn dibynnu ar y model iPhone sydd gennych:

  • Modelau iPhone 6 neu gynharach : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cartref ar yr un pryd. Rhyddhewch y ddau fotwm cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 7 ac iPhone 8 - Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Edrychwch ar ein tiwtorial am gorfodi ailgychwyn iPhone ar YouTube am gymorth ychwanegol.
  • iPhone X. - Pwyswch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Edrychwch ar ein Tiwtorial YouTube ar rym ailgychwyn iPhone X. am fwy o help!

Ar ôl ailgychwyn eich iPhone, ewch yn ôl i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd a cheisiwch lawrlwytho a gosod y diweddariad meddalwedd un tro arall. Os yw'ch iPhone yn mynd yn sownd ar 'Gwirio am ddiweddariad ...' eto, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

Dileu'r Diweddariad iOS a'i Lawrlwytho eto

Os aeth rhywbeth o'i le pan wnaethoch chi lawrlwytho'r diweddariad meddalwedd i ddechrau, efallai na fydd eich iPhone yn gallu ei wirio'n iawn. Ar ôl ailgychwyn eich iPhone, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Storio iPhone a thapio ar y diweddariad meddalwedd - bydd yn rhywle yn y rhestr gyda'ch holl apiau.

Tapiwch y diweddariad meddalwedd, yna tapiwch y botwm coch Dileu'r diweddariad . Ar ôl dileu'r diweddariad, ewch yn ôl i Gosodiadau> Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd a cheisiwch lawrlwytho a gosod y diweddariad meddalwedd eto.

DFU adfer eich iPhone

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar yr holl gamau uchod, ond mae eich iPhone yn dal i fynd yn sownd ar 'Gwirio am ddiweddariad ...', efallai y bydd mater meddalwedd llawer dyfnach yn achosi'r broblem. I'r perfformio adferiad DFU , gallwn geisio dileu problem feddalwedd ddwfn trwy ddileu ac ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone. Edrychwch ar ein herthygl fanwl ar sut i berfformio adferiad DFU ar eich iPhone !

Diweddariad: Wedi'i wirio!

Mae'r diweddariad meddalwedd wedi'i wirio ar eich iPhone a gallwch osod y fersiwn ddiweddaraf o iOS o'r diwedd. Os yw'ch iPhone yn mynd yn sownd yn gwirio am ddiweddariad eto, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Gobeithio clywed gennych yn yr adran sylwadau isod - Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych chi!