Apple Watch Ddim yn Dirgrynu? Dyma Pam & The Fix!Apple Watch Not Vibrating

Nid yw eich Apple Watch yn dirgrynu ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi'n colli negeseuon a hysbysiadau pwysig ac mae'n dechrau mynd yn rhwystredig. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'ch Apple Watch yn dirgrynu a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Ailgychwyn Eich Apple Watch

Weithiau, nid yw'ch Apple Watch yn dirgrynu oherwydd mân wall technegol. Gallwn geisio datrys mân broblemau meddalwedd trwy droi eich Apple Watch i ffwrdd ac yn ôl.I droi eich Apple Watch i ffwrdd, pwyswch a dal y botwm Ochr nes i chi weld y Pwer i ffwrdd llithrydd yn ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich Apple Watch.I droi eich Apple Watch yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm Ochr nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol yr arddangosfa. Nawr gallwch chi brofi i weld a yw'ch Apple Watch yn dirgrynu eto trwy wasgu a dal wyneb yr oriawr. Os nad yw'ch Apple Watch yn dirgrynu pan fyddwch chi'n gorfodi cyffwrdd â'r arddangosfa, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

Trowch i fyny'r Cryfder Haptig Ar Eich Gwyliad Afal

Os nad yw'ch Apple Watch yn dirgrynu, gellir gwrthod y llithrydd Cryfder Haptig yr holl ffordd. Ewch i mewn i'r app Gosodiadau ar eich Apple Watch a thapio Swnio a Haptics .

Nesaf, sgroliwch i lawr i Haptic Strength a throwch y llithrydd yr holl ffordd i fyny. I droi'r llithrydd i fyny, tapiwch eicon haptig Apple Watch ar ochr dde'r llithrydd. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y llithrydd yn cael ei droi yr holl ffordd i fyny pan fydd yn hollol wyrdd.Gwiriwch Eich Hysbysiadau

Os oes gennych osodiadau Hysbysiadau wedi'u teilwra ar eich Apple Watch, efallai eich bod wedi diffodd Haptic ar ddamwain pan fydd rhai apiau'n anfon rhybudd atoch. Os yw Haptic wedi'i ddiffodd ar gyfer apiau penodol, ni fydd eich Apple Watch yn dirgrynu pan fydd yr apiau hynny'n anfon hysbysiadau a rhybuddion eraill atoch.

Ewch i'r app Gwylio ar eich iPhone a thapio Hysbysiadau. Fesul un, tapiwch ar eich apiau yn y ddewislen hon a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Haptig yn cael ei droi ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh yn cael ei droi ymlaen pan mae'n wyrdd!

Os yw dirgryniad yn gweithio'n berffaith iawn ar eich iPhone, gallwch hefyd ddewis adlewyrchu'r gosodiadau Hysbysiadau o'ch iPhone i'ch Apple Watch.

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau

Os yw eich Apple Watch o hyd ddim yn dirgrynu, efallai y bydd mater meddalwedd dyfnach yn achosi'r broblem. Gallwn ddatrys problem feddalwedd ddwfn trwy ddileu'r cynnwys a'r gosodiadau eich Apple Watch, a fydd yn adfer ei holl leoliadau i ddiffygion ffatri ac yn dileu ei holl gynnwys yn llwyr (eich lluniau, cerddoriaeth, ac ati).

Agorwch y Gosodiadau ap a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Fe'ch anogir i nodi'ch cod post a chadarnhau'r ailosodiad. Bydd eich Apple Watch yn dileu ei holl gynnwys a'i osodiadau, yna'n ailgychwyn.

ipad 2 yn sownd wrth logo afal

Ar ôl ailosod eich Apple Watch, bydd fel eich bod chi wedi ei dynnu allan o'r bocs am y tro cyntaf, felly bydd yn rhaid i chi ei baru â'ch iPhone eto. Byddwch hefyd wedi ail-gyflunio'ch hoff osodiadau, ychwanegu'ch cerddoriaeth yn ôl ar eich Apple Watch, a pharu'ch dyfeisiau Bluetooth unwaith eto.

Opsiynau Atgyweirio

Os ydych chi wedi ailosod eich cynnwys a'ch gosodiadau Apple Watch, ond nid yw'n dirgrynu o hyd, gallai fod problem caledwedd gyda'i Peiriant taptig , y gydran sy'n gyfrifol am wneud i'ch Apple Watch ddirgrynu. Trefnwch apwyntiad i ddod â'ch Apple Watch i'ch Apple Store lleol a chael Apple Genius neu dechnegydd edrychwch arno.

Dirgryniadau Da

Mae eich Apple Watch yn dirgrynu eto! Nawr eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud pan nad yw'ch Apple Watch yn dirgrynu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trosglwyddo'r wybodaeth trwy'r cyfryngau cymdeithasol! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich Apple Watch, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.