Ni fydd fy iPhone yn codi tâl! Dyma'r ateb yn y pen draw.

Mi Iphone No Se Carga

Pan na fydd iPhone yn codi tâl, mae'n broblem fawr. Rwy'n gyn-weithiwr Apple ac yn ystod fy amser yn siop Apple yn atgyweirio iPhones, roedd materion codi tâl batri yn broblem gyffredin a threuliais lawer iawn o amser yn eu trwsio. Y newyddion da yw hynny Gall y mwyafrif o broblemau codi tâl iPhone fod yn sefydlog gartref. . Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i drwsio iPhone na fydd yn codi tâl, Cam wrth gam.

Tabl Cynnwysmae breuddwydio rhywun arall yn feichiog
  1. Ailosodiad caled o'ch iPhone
  2. Gwiriwch a yw'ch cebl Mellt wedi'i ddifrodi
  3. Rhowch gynnig ar wefrydd iPhone gwahanol
  4. Brwsiwch faw oddi ar borthladd gwefru eich iPhone
  5. Rhowch eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer
  6. Atgyweirio'ch iPhone

Fe ddylech chi wybod hyn cyn i chi ddechrau ...

Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae technegwyr Apple yn ei gael pan na fydd iPhone yn codi tâl yw hwn: 'Os na fydd fy iPhone yn codi tâl, a oes angen i mi brynu batri newydd?'Er gwaethaf yr hyn y byddwch chi'n ei ddarllen ar lawer o wefannau, yr ateb i'r cwestiwn hwn yw ddim! Mae yna lawer o wybodaeth anghywir allan yna, a dyna un o'r prif resymau roeddwn i eisiau ysgrifennu'r erthygl hon.Fel cyn dechnegydd Apple a chyda'r profiad o fod wedi gweithio a gyda channoedd o iPhones na chododd, gallaf ddweud hynny wrthych mae ailosod batri yn hollol anghywir yn yr achosion hyn. .

Y gwir yw mai'r broblem yw'r rhan fwyaf o'r amser meddalwedd - nid y caledwedd (batri) - atal eich iPhone rhag codi tâl. Os na fydd eich iPhone yn codi 99% o'r amser, ni fydd ailosod y batri na effaith!

Mae meddalwedd iPhone yn penderfynu pryd i godi tâl ar eich iPhoneAc, os y broblem Mae'n caledwedd, mae'n llawer mwy tebygol bod y broblem gyda'r porthladd gwefru ei hun - ond gadewch inni beidio â siarad am hynny nawr.

Os byddai'n well gennych wylio fideo na darllen, bydd ein fideo YouTube yn eich tywys trwy'r ateb.

Sut i drwsio iPhone na fydd yn codi tâl

1. Ailgychwyn eich iPhone

Weithiau mae'r ateb mor syml ag ailgychwyn eich iPhone. Dyna'r peth cyntaf y byddai technegydd Apple yn ei wneud yn yr Apple Store, ac mae'n hawdd ei wneud gartref. Dyma sut rydych chi'n ei wneud:

Sut i orfodi ailgychwyn eich iPhone

FfônSut i orfodi ailgychwyn
iPhone 6S, 6S Plus, SE, a modelau hŷnDal i lawr Y botwm pŵer a'r botwm cychwyn nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna eu rhyddhau.
iPhone 7 a 7 PlusDaliwch i lawr y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr gyda'i gilydd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna eu rhyddhau.
iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max y XRMae tri cham: 1. Pwyswch a rhyddhewch yn gyflym y botwm cyfaint i fyny . 2. 2. Pwyswch a rhyddhewch yn gyflym y botwm cyfaint i lawr . 3. 3. Dal Y botwm pŵer (a elwir y 'botwm ochr' ar yr iPhone X) nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna ei ryddhau.

Awgrym Tech Apple - Y camgymeriad # 1 y mae pobl yn ei wneud wrth geisio gorfodi ailgychwyn eu iPhone yw hynny nid ydynt yn dal y botymau i lawr yn ddigon hir. Fodd bynnag, ar yr iPhone 8 ac X, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso'r ddau fotwm cyntaf yn gyflym iawn ac yn dal y botwm pŵer am amser hir. Weithiau gall y broses gymryd 20 eiliad neu fwy!

Os nad yw hynny'n gweithio, peidiwch â phoeni! Byddwn yn plymio i atebion caledwedd yn y cam nesaf.

2. Gwiriwch eich cebl Mellt am ddifrod

Cymerwch olwg agos ar ddau ben y cebl USB rydych chi'n ei ddefnyddio i wefru'ch iPhone. Y ceblau mellt Mae afal yn dueddol o fragu, yn enwedig ar y diwedd y mae eich iPhone yn ei gysylltu. Os ydych chi'n gweld arwyddion gweladwy o draul, efallai ei bod hi'n bryd prynu cebl newydd.

Sut y gallaf ddweud ai fy nghebl mellt yw'r rheswm pam na fydd fy iPhone yn codi tâl?

Os nad oes unrhyw ddifrod gweladwy i du allan y cebl, ceisiwch ddefnyddio'r cebl mellt i blygio'ch iPhone yn uniongyrchol i borthladd USB ar eich cyfrifiadur i'w wefru (yn lle defnyddio'r addasydd i blygio i mewn i'r allfa wal sy'n dod gydag ef gyda'ch iPhone). Os yw'ch iPhone yn codi tâl trwy ei gysylltu â'ch cyfrifiadur, ceisiwch ddefnyddio'r addasydd wal. Os yw'ch iPhone yn codi tâl pan mae'n gysylltiedig â'ch cyfrifiadur, ond nad yw'n codi tâl pan fyddwch chi'n defnyddio'r addasydd, yna nid eich gwefrydd yw'r broblem.

Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond weithiau'r ffordd orau i benderfynu a oes gennych chi 'gebl drwg' yw ceisiwch wefru cebl ffrind ar eich iPhone. Os bydd eich iPhone yn dod yn fyw yn sydyn ar ôl ei blygio i mewn gyda chebl a fenthycwyd gan eich ffrind, rydych chi eisoes wedi nodi'r rheswm pam na fydd eich iPhone yn gwefru - cebl diffygiol.

Peidiwch ag anghofio gwarant eich iPhone!

Os yw'ch iPhone yn dal i fod dan warant, mae'r cebl USB (a phopeth arall yn y blwch iPhone) wedi'i orchuddio! Bydd Apple yn disodli'ch cebl mellt am ddim, cyhyd â'i fod mewn siâp da.

Gallwch ofyn am ddychwelyd ar wefan Apple Support neu ffonio'ch siop Apple agosaf i wneud apwyntiad gyda'r tîm technegol. Os penderfynwch fynd i'r Apple Store, mae bob amser yn syniad da gwneud apwyntiad gyda'r tîm o dechnegwyr cyn i chi fynd. Fel hynny, ni fydd yn rhaid i chi aros yn unol - o leiaf nid yn hir.

Efallai bod gan geblau trydydd parti broblemau codi tâl iPhone

Daw un o'r rhesymau mwyaf cyffredin na fydd iPhone yn ei godi o geblau gwefru iPhone trydydd parti (o ansawdd isel) y mae pobl yn eu prynu o rai siopau. Ydy, mae ceblau Apple yn ddrud, ond yn fy mhrofiad i, nid yw'r sgil-effeithiau $ 5 hynny byth yn gweithio cystal â'r rhai gwreiddiol. Mae yna rai sy'n dda allan yna - does ond angen i chi wybod pa rai i'w dewis.

Y ceblau rhataf ac o'r ansawdd uchaf os ydyn nhw'n bodoli!

Os ydych chi'n chwilio am cebl gwefru iPhone o ansawdd uchel amnewid mae hynny'n fwy gwydn nag Apple's, edrychwch ar ein ffefrynnau ar Amazon. Nid yw'r rhain yn geblau rhad fel rhai ceblau a brynir gan siopau a fydd yn torri mewn wythnos. Rwyf wrth fy modd â'r cebl Mellt 6 troedfedd oherwydd mae'n ddigon hir fy mod i'n gallu defnyddio fy iPhone yn y gwely.

3. Rhowch gynnig ar wefrydd iPhone gwahanol

Ydych chi'n gwefru'ch iPhone trwy ei blygio i mewn i allfa wal, defnyddio gwefrydd car, mewn doc siaradwr, ar eich gliniadur, neu ryw ffordd arall? Mae yna llawer gwahanol ffyrdd i wefru iPhone.

Cofiwch mai eich meddalwedd iPhone sy'n dweud 'Ydw' neu 'Na' i godi tâl pan fydd eich iPhone wedi'i gysylltu ag affeithiwr. Os yw'r feddalwedd yn canfod amrywiadau pŵer, bydd yn atal eich iPhone rhag codi tâl fel mesur amddiffyn.

ipad wedi'i rewi ar sgrin logo afal

Sut y gallaf ddweud ai fy gwefrydd yw'r rheswm pam na fydd fy iPhone yn codi tâl?

Byddwn yn gwneud yr un peth ag y gwnaethom pan wnaethom archwilio'ch cebl Mellt. Y ffordd hawsaf o ddarganfod a yw'ch gwefrydd yn cael problemau yw rhoi cynnig ar un arall, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cynnig ar fwy nag un oherwydd gall gwefryddion fod yn dyner iawn.

Os na fydd eich iPhone yn gwefru gyda'r addasydd wal, ceisiwch ei blygio i mewn i borthladd USB ar eich cyfrifiadur. Os nad yw'n llwytho ar y cyfrifiadur, ceisiwch ei blygio i'r wal - neu rhowch gynnig ar borthladd USB gwahanol ar y cyfrifiadur. Os yw'ch iPhone yn gwefru gydag un addasydd ac nid y llall, yna eich gwefrydd yw'r broblem.

Mae gwefrwyr cyflym o ansawdd uchel, ond mae angen i chi fod yn ofalus

Os oes angen gwefrydd newydd arnoch chi, gwiriwch y gwefryddion rydyn ni'n eu hargymell, gan ddefnyddio'r un ddolen a adawsom o'r blaen (ar gyfer y cebl). Yr amperage uchaf a gymeradwywyd gan Apple ar gyfer gwefryddion iPhone yw 2.1 amps. Yn wahanol i lawer o wefrwyr trydydd parti a all niweidio'ch iPhone, bydd y gwefryddion hyn yn codi tâl ar eich iPhone yn gyflym ac yn ddiogel.

(Y gwefrydd iPad yw 2.1A ac mae Apple yn dweud ei fod yn iawn ar gyfer iPhones.)

Awgrym: Os ydych chi'n ceisio gwefru'ch iPhone trwy gysylltu'ch cebl â phorthladdoedd USB eich bysellfwrdd Apple neu ganolbwynt USB, ceisiwch gysylltu'ch iPhone yn uniongyrchol ag un o borthladdoedd USB eich cyfrifiadur. Mae pob dyfais sy'n gysylltiedig â Hybiau USB (a bysellfyrddau) yn rhannu cyflenwad pŵer cyfyngedig. Yn bersonol, rwyf wedi gweld materion codi tâl iPhone yn digwydd oherwydd nad oedd digon o bŵer i bopeth.

4. Brwsiwch faw oddi ar borthladd gwefru eich iPhone

Defnyddiwch flashlight a chymerwch olwg agos ar y porthladd gwefru ar waelod eich iPhone. Os ydych chi'n gweld malurion neu budreddi yno, gallai hyn fod yn atal y cebl mellt rhag gwneud cysylltiad diogel â'ch iPhone. Mae yna lawer o gysylltwyr i lawr yno (mae gan y cebl mellt 9), ac os yw'r un anghywir wedi'i gloi, ni fydd eich iPhone yn codi tâl o gwbl.

Os dewch o hyd i lint, baw, neu falurion eraill ym mhorthladd gwefru eich iPhone, mae'n bryd ei frwsio i fyny. Bydd angen rhywbeth arnoch chi nad yw'n dargludol yn drydanol neu'n niweidio'r cydrannau electronig ar waelod eich iPhone. Dyma'r tric:

Cymerwch frws dannedd (un nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio o'r blaen) a brwsiwch borthladd gwefru eich iPhone yn ysgafn. Pan oeddwn yn Apple, gwnaethom ddefnyddio brwsys gwrthstatig ffansi i wneud hyn (y gallwch eu cael ar Amazon am gost roc-isel), ond mae brwsys dannedd yn gweithio cystal.

Delio â difrod hylifol

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin na fydd iPhone yn ei godi yw difrod hylifol. Gall difrod hylif wneud llanast o'r cysylltiadau ym mhorthladd gwefru eich iPhone ac achosi pob math o broblemau gyda'ch iPhone. Hyd yn oed os ydych chi wedi sychu'r porthladd ac wedi brwsio'r baw, weithiau mae'r difrod eisoes wedi'i wneud.

5. Rhowch eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer

Hyd yn oed os na fydd eich iPhone yn codi tâl, gall adferiad DFU fod yn ddatrysiad o hyd! Fe wnaethoch chi ddileu'r posibilrwydd o broblem meddalwedd syml Ac fe wnaethoch chi edrych ar eich cebl USB, gwefrydd, ac iPhone ei hun, felly mae'n bryd cael un ymdrech olaf: y DFU yn adfer. Mae adferiad DFU yn fath arbennig o adfer (pan yn adfer eich iPhone, dileu popeth a'i adfer i leoliadau ffatri) a all ddatrys problemau meddalwedd difrifol, Ydw bodoli.

Edrychwch ar fy erthygl ar sut i wneud adferiad DFU i'ch iPhone i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU a chroesi'ch bysedd cyn ceisio. Pan oeddwn i'n gweithio i Apple, dyma'r peth cyntaf i mi roi cynnig arno, hyd yn oed pan oedd yn ymddangos bod y ffôn wedi'i ddifrodi. Mae siawns fain y bydd adferiad DFU yn dod ag iPhone anweithredol yn ôl yn fyw.

Os na fydd yn gweithio, dewch yn ôl yma i gael rhai opsiynau atgyweirio gwych na fyddech efallai yn ymwybodol ohonynt.

6. Atgyweirio'ch iPhone

Os ewch chi i siop Apple i atgyweirio'ch iPhone a bu difrod corfforol neu hylif i'r ffôn, yr unig opsiwn y gallant ei gynnig i chi yw disodli'ch iPhone cyfan. Os nad oes gennych AppleCare +, gall hyn fod yn ddrud. Os oedd gennych luniau, fideos, neu wybodaeth bersonol arall ar eich iPhone ac ni fydd eich iPhone yn codi tâl, bydd Apple yn dweud wrthych eu bod wedi diflannu am byth. Yn ffodus, mae yna opsiynau eraill:

Opsiwn atgyweirio arall

Os oes angen i chi atgyweirio'ch iPhone heddiw, Pwls yn wasanaeth atgyweirio personol fforddiadwy gwych. Byddant yn mynd i'ch cartref neu'r lle o'ch dewis mewn dim ond 60 munud.

Mae Puls yn cynnig gwarant oes ar rannau a llafur, a dim ond ar ôl i'r atgyweiriad gael ei gwblhau y byddwch chi'n talu. Maent hefyd yn cynnig yr opsiwn i atgyweirio porthladd gwefru eich iPhone a chydrannau llai eraill na fydd Apple yn eu cyffwrdd. Mae siawns y gallwch chi gael eich data yn ôl ac arbed arian hefyd!

Tryloywder llawn: rydym yn derbyn comisiwn os dewiswch atgyweirio eich iPhone gyda Puls. Ond er gwaethaf hyn, credaf yn wirioneddol mai nhw yw'r opsiwn gorau a hawsaf i lawer o bobl.

Ail-lwytho IPhone!

Rwy'n gobeithio bod eich iPhone yn ôl yn fyw a'ch bod yn ôl i dâl llawn. Byddwn i wrth fy modd yn clywed mwy amdanoch chi, am eich profiadau yn datrys problem codi tâl iPhone, ac rydw i yma i'ch helpu chi ar hyd y ffordd.

Rwy'n dymuno'r gorau i chi,
David P.