Mae fy iPhone yn anabl. Cysylltu ag itunes? Dyma'r ateb!Mi Iphone Est Deshabilitado

Mae IPhones yn mynd yn anabl am bob math o resymau, a'r rhan fwyaf o'r amser mae'n ddamwain. Ni wnaethoch anghofio eich cyfrinair iPhone. Yn nodweddiadol, ni fydd lladron hyd yn oed yn ceisio cracio'ch cyfrinair, byddant yn syml yn dileu eich iPhone neu'n ei werthu fesul tipyn. Dyna sy'n gwneud y broblem hon mor rhwystredig. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam mae'ch iPhone yn anabl ac yn dweud ei fod yn cysylltu ag iTunes , sut i ddatrys y broblem , ac egluraf y rhesymau mwyaf cyffredin pam mae iPhones yn mynd yn anabl fel y gallwch ei atal rhag digwydd i chi eto.Pam mae iPhones yn anabl?

Gwelais lawer o iPhones anabl pan oeddwn yn gweithio yn Apple. Dyma ddau reswm mwy cyffredin pam mae hyn yn digwydd: 1. Plant. Mae plant yn caru iPhones ac maen nhw wrth eu bodd yn gwthio botymau. Mae Timmy yn mynd yn wallgof pan fydd y botymau yn stopio gweithio ac nid yw Mam yn hapus bod ei iPhone yn anabl.
 2. Snoopers Nid yw ffrindiau a theulu bob amser yn sylweddoli nad oes ganddyn nhw nifer anghyfyngedig o ymdrechion i gracio cod post eich iPhone.

Sawl ymgais sydd gen i cyn bod fy iPhone yn anabl?

Nid yw IPhones yn dadactifadu ar yr ymgais gyntaf neu'r ail ymgais i nodi cyfrinair anghywir. Dyma sawl gwaith y gallwch chi nodi'r cyfrinair anghywir cyn analluogi'ch iPhone:pam mae fy iphone yn diffodd ar ei ben ei hun
 • 1-5 ymgais cyfrinair anghywir - dim problem.
 • 6 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 1 munud.
 • 7 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 5 munud.
 • 8 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 15 munud.
 • 9 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 60 munud.
 • 10 ymgais anghywir: “Mae iPhone yn anabl. Cysylltu â iTunes ”neu iPhone yn cael ei ddileu yn llwyr os Dileu data yn cael ei actifadu yn Gosodiadau> ID Cyffwrdd a chyfrinair (neu Gosodiadau> Cod mynediad para iPhone sin Touch ID).

beth mae eich sim yn anfon neges destun yn ei olygu

Dwi ddim yn dda gyda bysellfwrdd yr iPhone. A allaf ddadactifadu fy iPhone ar ddamwain?

Mae'n anodd analluogi iPhone ar ddamwain, a dyma pam: Gallwch chi nodi'r un cod pas anghywir nifer diderfyn o weithiau a dim ond 1 ymgais cod pas anghywir y mae'n ei gyfrif. Gadewch i ni edrych ar enghraifft.

Rydych chi mewn priodas a Really Mae angen i chi wybod pwy enillodd y gêm bêl-droed, ond ni fydd eich gwraig yn hapus os bydd hi'n darganfod eich bod chi'n poeni mwy am eich tîm pêl-droed ffantasi nag addunedau priodas ei hail gefnder. Rydych chi'n ceisio mynd i mewn i'ch cod pas heb edrych ar eich iPhone, ond nid yw'n gweithio oherwydd eich bod chi'n mynd i mewn i 1536 yn lle 1539, drosodd a throsodd. A yw'ch iPhone yn anabl? Ddim. Dim ond os byddwch chi'n nodi 6 chod mynediad anghywir y bydd eich iPhone yn anabl gwahanol .A allaf ddatgloi fy iPhone ar ôl iddo fod yn anabl?

Yn anffodus, yr ateb yw na. Unwaith y bydd eich iPhone yn dweud “mae iPhone yn anabl. Cysylltu â iTunes ', nid oes dim byd beth allwch chi ei wneud i'w ddatgloi. Weithiau mae pobl yn meddwl bod gan Apple Stores offer arbennig sy'n gallu datgloi iPhones anabl, ond nid yw'n wir. Yr unig beth y gallwch chi ei wneud yw dileu eich iPhone yn llwyr a dechrau drosodd.

Y newyddion da yw y gallwch ei adfer o'r copi wrth gefn diwethaf a wnaethoch cyn i'ch iPhone fod yn anabl. Os ydych wedi gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes neu iCloud, gallwch adfer eich data ar ôl dileu eich iPhone. Fodd bynnag, ar ôl anablu'ch iPhone, nid oes unrhyw ffordd i wneud copi wrth gefn o'r data cyfredol ar y ddyfais. Os nad oes copi wrth gefn gennych, bydd yn rhaid ichi sefydlu'ch iPhone o'r dechrau.

Sut mae dileu fy iPhone os yw'n anabl?

Gallwch chi ddileu eich iPhone gan ddefnyddio iTunes neu iCloud, ond rwy'n argymell defnyddio iTunes oherwydd am byth mae'n gweithio os gwnewch hynny fel yr wyf yn ei ddisgrifio. Os ydych chi'n defnyddio iCloud, rhaid i chi wybod eich ID Apple a'ch cyfrinair, a rhaid i'ch iPhone fod wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd. Defnyddio iTunes yw'r ffordd symlaf a hawsaf, ond byddaf yn disgrifio sut i wneud y ddau.

pa mor hir mae'n ei gymryd i ddod yn ddinesydd Americanaidd

iTunes

Mae erthygl cymorth Apple yn argymell proses dreialu a chamgymeriadau diangen a rhy gymhleth i bennu pa ddull adfer i'w ddefnyddio yn seiliedig ar y math o berthynas oedd gan eich iPhone â'ch cyfrifiadur cyn iddo gael ei ddadactifadu. Daliwch ati os nad oeddech chi'n deall hynny, dyna pam rwy'n dweud ei fod yn rhy gymhleth! Nid oes unrhyw anfantais o gwbl (mewn gwirionedd, gallai fod buddion) i ddileu eich iPhone yn y ffordd yr wyf yn ei argymell, a am byth yn gweithio.

Gelwir y math o adfer yr wyf yn ei argymell pan fydd eich iPhone yn anabl yn DFU adfer. Ysgrifennais erthygl sy'n disgrifio'n union sut i wneud adferiad DFU i'ch iPhone . Dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr erthygl honno (mae'n hawdd!) A dewch yn ôl yma pan fyddwch chi wedi gwneud. Ewch i'r adran o'r enw Sefydlu eich iPhone eto ar ôl defnyddio iTunes i ddechrau adfer DFU.

iCloud

Os cafodd eich iPhone ei arwyddo i mewn i iCloud a bod Find My iPhone wedi'i droi ymlaen cyn ei anablu, gallwch ei ddefnyddio Chwilio fy Iphone i ddileu eich iPhone. Rhaid i chi fewngofnodi gyda'ch ID Apple a'ch cyfrinair, dewis eich iPhone o'r gwymplen Fy holl ddyfeisiau a dewis Dileu iPhone . Ewch ymlaen i'r adran nesaf ar ôl i'ch iPhone orffen dileu.

Sefydlu eich iPhone o'r dechrau

Ar ôl adfer eich iPhone gydag iTunes neu ei ddileu gan ddefnyddio iCloud, mae'r ffordd i symud ymlaen yn dibynnu a oes gennych gefn wrth gefn iTunes, copi wrth gefn iCloud, neu ddim copi wrth gefn. Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn ar ôl gweld y sgrin Gosodiadau gwyn ar eich iPhone. Os yw'r sgrin yn dywyll ac nad ydych yn siŵr a yw'r adferiad wedi'i gwblhau, pwyswch y botwm Cartref ar eich iPhone. Os gwelwch y sgrin setup, parhewch.

 • Os gwnaethoch chi ategu eich iPhone i iCloud Cyn iddo fod yn anabl a'ch bod wedi defnyddio iTunes i adfer DFU o'ch iPhone, datgysylltwch eich iPhone o'ch cyfrifiadur. (Rydych chi eisoes oddi ar-lein os gwnaethoch chi ddefnyddio iCloud i ddileu eich iPhone.) Dewiswch Adfer o gefn wrth gefn iCloud yn ystod y broses setup ar eich iPhone.
 • Os gwnaethoch chi gefn wrth gefn o'ch iPhone yn iTunes Cyn ei anablu a dileu eich iPhone gyda iCloud.com, dewiswch Adfer o gefn wrth gefn iTunes yn ystod y broses setup. Os gwnaethoch adfer eich iPhone gan ddefnyddio iTunes, dewiswch adfer o'ch copi wrth gefn iTunes gan ddefnyddio'r sgrin Setup yn iTunes.
 • Os nad oes copi wrth gefn gennych , Rwy'n argymell eich bod yn datgysylltu'ch iPhone o'ch cyfrifiadur (dim ond yn angenrheidiol os gwnaethoch chi ddefnyddio iCloud.com i ddileu eich iPhone) a ffurfweddu'ch iPhone tra ei fod wedi'i ddatgysylltu o iTunes. Gallwch gysoni eich iPhone ag iTunes ar ôl ei sefydlu, os dyna beth rydych chi am ei wneud. (Dydw i ddim.)

iPhone wedi'i alluogi!

Mae eich iPhone yn gweithio ac rydych chi wedi dysgu'r rhesymau cyffredin pam mae iPhones yn mynd yn anabl yn y lle cyntaf. Os bydd eich iPhone yn dod yn anabl eto, rydych chi'n gwybod yn union sut i'w drwsio. Os ydych chi am adael sylw, mae gen i ddiddordeb yn y modd y gwnaethoch chi analluogi'ch iPhone yn yr adran sylwadau isod.

symbol batri melyn ar iphone

Diolch am ddarllen a chofiwch Talu Ymlaen,
David P.