Mae fy iPad yn Anabl ac yn dweud “Cysylltu â iTunes”! Dyma Pam & The Fix.

My Ipad Is Disabled Says Connect ItunesRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae gennych chi iPad anabl ac rydych chi wedi'ch cloi allan yn llwyr. Mae'n dweud wrthych chi am gysylltu ag iTunes, ond nid ydych chi'n siŵr pam. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae'ch iPad yn anabl a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !

sut alla i roi hysbyseb ar restr craigs

Pam fod fy iPad yn anabl?

Daw'ch iPad yn anabl os byddwch chi'n nodi'ch cod pas yn anghywir ormod o weithiau yn olynol. Dyma beth fydd yn digwydd os byddwch chi'n nodi cod pas iPad anghywir ormod o weithiau yn olynol:  • 1-5 ymgais: Rydych chi'n dda!
  • 6 ymgais: Mae eich iPad yn anabl am 1 munud.
  • 7 ymgais: Mae eich iPad yn anabl am 5 munud.
  • 8 ymgais: Mae eich iPad yn anabl am 15 munud.
  • 9 ymgais: Mae eich iPad yn anabl am awr.
  • 10 ymgais: Bydd eich iPad yn dweud, “Mae iPad yn anabl. Cysylltu â iTunes ”.

Mae'n bwysig nodi y gallwch chi nodi'r un cod pas anghywir gymaint o weithiau ag y dymunwch heb analluogi'ch iPad. Felly, pe bai'ch cod post yn 111111, fe allech chi fynd i mewn i 111112 bum gwaith ar hugain yn olynol heb analluogi'ch iPad.

Sut aeth fy iPad yn anabl?

Efallai eich bod chi'n meddwl i chi'ch hun, “Arhoswch funud! Wnes i ddim nodi fy nghod pas yn anghywir ddeg gwaith! ” Mae hynny'n wir mae'n debyg.

Llawer o'r amser, mae iPads yn mynd yn anabl oherwydd bod plant bach sydd wrth eu bodd yn tapio botymau neu ffrindiau nosy sydd am ddarllen eich testunau a'ch e-byst yn mynd i mewn i'r cod pas anghywir ddeg gwaith yn olynol.

A allaf Datgloi Fy iPad Anabl?

Yn anffodus, ni ellir datgloi eich iPad unwaith y bydd wedi ei anablu. Bydd yn rhaid i chi gysylltu eich iPad ag iTunes a'i adfer.

Mae rhai pobl yn credu bod gan dechnoleg Apple raglen feddalwedd arbennig neu weithio o gwmpas y broblem hon, ond nid yw hynny'n wir. Os ewch chi i Apple Store gyda'ch iPad anabl, byddan nhw'n ei ddileu ac yn eich helpu i'w sefydlu eto. Isod, byddwn yn dangos i chi sut i wneud hynny o gysur eich cartref, felly does dim rhaid i chi fynd ar daith i'r Apple Store.

A yw'n rhy hwyr i wneud copi wrth gefn o fy iPad?

Ydw. Nid oes unrhyw ffordd i wneud copi wrth gefn o'ch iPad unwaith y bydd wedi ei anablu.

Sut I Ddileu Eich iPad Anabl

Mae dwy ffordd i ddileu iPad anabl - gan ddefnyddio iTunes neu iCloud. Rydym yn argymell defnyddio iTunes oherwydd ei bod yn broses symlach a gellir ei wneud ar unrhyw iPad.

Dileu Eich iPad Gan ddefnyddio iTunes

Y ffordd i ddileu eich iPad gan ddefnyddio iTunes yw ei roi yn y modd DFU a'i adfer. Dyma'r math dyfnaf o adfer iPad a bydd yn dileu ac yn ail-lwytho pob llinell o god ar eich iPad. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i roi eich iPad yn y modd DFU !

Dileu Eich iPad Gan ddefnyddio iCloud

Gallwch chi ddileu eich iPad anabl gan ddefnyddio iCloud os cafodd ei arwyddo i iCloud a bod Find My iPad wedi'i droi ymlaen cyn iddo ddod yn anabl. Os ydych chi am ddefnyddio iCloud i ddileu eich iPad, ewch i iCloud.com a nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair.

Yna, cliciwch Dewch o hyd i iPhone . Nesaf, dewch o hyd i'ch iPad ar y map a chlicio Dileu iPad .

Sefydlu Eich iPad

Nawr bod y rhan ingol drosodd, gadewch inni sefydlu'ch iPad eto. Bydd sut y byddwch chi'n sefydlu'ch iPad yn dibynnu ar ba fath o gefn wrth gefn sydd gennych chi.

breuddwydio am bryfed cop yn cropian arnoch chi

Bydd y ddewislen Sefydlu Eich iPad yn ymddangos unwaith y byddwch wedi cwblhau'r adferiad DFU. Dyma'r un fwydlen a welsoch pan aethoch â'ch iPad allan o'r bocs am y tro cyntaf.

Ar ôl sefydlu'ch iaith a chwpl o leoliadau eraill, byddwch chi'n cyrraedd y ddewislen Apps & Data. Dyma lle byddwch chi'n gallu adfer eich copi wrth gefn iPad.

Adfer copi wrth gefn iCloud

Os oes gennych gefn wrth gefn iCloud, tapiwch Adfer o gefn wrth gefn iCloud . Nid oes rhaid i'ch iPad gael ei gysylltu ag iTunes os ydych chi'n adfer o gefn wrth gefn iCloud.

Adfer copi wrth gefn iTunes

Os oes gennych gefn iTunes, tap Adfer ffurflen wrth gefn iTunes . Bydd yn rhaid i chi gysylltu eich iPad ag iTunes er mwyn adfer o gefn iTunes wedi'i arbed. Unwaith y bydd eich iPad wedi'i gysylltu, bydd proc yn ymddangos yn iTunes yn dangos i chi sut i adfer y copi wrth gefn.

Os nad oes gennych iTunes neu gefn wrth gefn iCloud, rwy'n argymell dad-blygio'ch iPad o iTunes i gyflymu'r broses sefydlu. Gallwch gysoni eich iPad â'ch llyfrgell iTunes ar ôl i chi ei sefydlu eto.

Mor Dda â Newydd!

Rydych chi wedi adfer eich iPad anabl a gallwch chi ddechrau ei ddefnyddio eto! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda ffrindiau a theulu ar gyfryngau cymdeithasol i adael iddyn nhw wybod beth i'w wneud os yw eu iPad yn anabl. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych chi am eich iPad yn yr adran sylwadau i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.