Cwmnïau Cellog Gorau Yn UDA

Mejores Compa De Celulares En Usa

Rhestr o gwmnïau ffôn symudol yn yr Unol Daleithiau . Pan fyddwn yn siarad am gwmnïau ffôn symudol mae'r mwyafrif ohonom yn meddwl yn awtomatig am gwmnïau ffôn symudol. pedwar mawr o'r usa .:: Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint . A'r rheswm rydyn ni'n gwybod enwau'r pedwar cwmni hynny yw bod pob un yn berchen ar ei rwydwaith cellog cenedlaethol ei hun ac yn ei weithredu.

Ond nid ydyn nhw dim ond opsiynau o ran pwy sy'n eich gwasanaethu chi ac mae poblogrwydd gweithredwyr MVNO ar gynnydd. Mae darparwr MVNO yn darparu gwasanaeth ffôn symudol yn UDA gan ddefnyddio rhwydwaith darparwr arall. Gall y setup hwn arwain at ystod ehangach o gynlluniau a gall eich cadw chi allan o gontract os nad ydych chi am gael eich clymu ag unrhyw ddarparwr. Dyma ein rhestr o gwmnïau ffôn symudol gorau 2021 sy'n cynnig y cynlluniau ffôn symudol gorau yn yr Unol Daleithiau. Edrychwch ar y rhestr isod i gael mwy o wybodaeth.

Llinellau ffôn gorau yn UDA

Di-wifr Verizon : Y sylw symudol gorau yn yr usa

Di-wifr Verizon yw'r gweithredwr ffôn symudol mwyaf yn yr UD Gyda mwy na 145 miliwn o danysgrifwyr . Mae'n cynnig sylw llais a data LTE cenedlaethol ar ei rwydwaith, gan ddefnyddio technoleg GSM, LTE a CDMA.

Os oes gennych ddiddordeb mewn perfformiad rhagorol a sylw premiwm. Mae gan Verizon rwydwaith cryf gyda chyflymder data cyflym ac o bosibl y sylw gorau yn yr Unol Daleithiau i unrhyw gludwr mawr. Mewn gwirionedd, sylw yw un o'r prif resymau y mae pobl yn dewis rhwydwaith Verizon.

Mae Verizon yn cynnig cynlluniau siarad a thestun diwifr diderfyn ar gyfer unigolion a theuluoedd ac mae ganddo fargeinion ar y ffôn clyfar diweddaraf. Os ydych chi'n ystyried newid i Verizon neu ar fin adnewyddu'ch cynllun, efallai eich bod chi'n pendroni pa gynllun sy'n gweddu orau i'ch arferion a'ch anghenion defnydd yn fisol.

Mae holl Gynlluniau Diderfyn Verizon yn Cynnwys Sgwrs, testun a data 4G LTE diderfyn yn yr UD, ynghyd â negeseuon testun diderfyn i dros 200 o wledydd a galwadau diderfyn i Fecsico a Chanada, ynghyd â thanysgrifiad Disney + blwyddyn am ddim a rhyw fath o danysgrifiad Apple Music, naill ai chwe mis am ddim neu hollol rhad ac am ddim. Dyma'r gwahaniaeth:

Verizon Unlimited Start: $ 70 y mis gyda chynigion sylfaenol yn unig, dim man cychwyn a ffrydiau fideo 480p.

 • Dwy linell : $ 120 / mis - ($ 60 y llinell)
 • Tair llinell : $ 135 / mis - ($ 45 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 140 / mis - ($ 35 y llinell)
 • Pum llinell neu fwy : ($ 30 / mis y llinell)

Verizon Unlimited Play More: $ 80 y mis gyda 25GB o ddata premiwm, pwynt mynediad 15GB, a ffrydiau fideo 720p.

 • Dwy linell : $ 140 / mis - ($ 70 y llinell)
 • Tair llinell : $ 165 / mis - ($ 55 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 180 / mis - ($ 45 y llinell)
 • Pum llinell neu fwy : ($ 40 / mis y llinell)

Verizon Unlimited Gwneud Mwy: $ 80 y mis gyda 50GB o ddata premiwm, pwynt mynediad 15GB, a ffrydiau fideo 480p.

 • Dwy linell : $ 140 / mis - ($ 70 y llinell)
 • Tair llinell : $ 165 / mis - ($ 55 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 180 / mis - ($ 45 y llinell)
 • Pum llinell neu fwy : ($ 40 / mis y llinell)

Verizon Unlimited Cael mwy: $ 90 y mis gyda 75GB o ddata premiwm, 30GB o fan problemus, a ffrydiau fideo 720p.

 • Dwy linell : $ 160 / mis - ($ 80 y llinell)
 • Tair llinell : $ 195 / mis - ($ 65 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 220 / mis - ($ 55 y llinell)
 • Pum llinell neu fwy : ($ 50 / mis y llinell)

Mae Verizon hefyd yn cynnig sawl cynllun misol rhagdaledig. Mae pob un yn cynnwys siarad a thestun diderfyn yn yr UD a mwy na 200 o gyrchfannau rhyngwladol. Mae pob un yn cynnwys trosglwyddiad a sylw â phroblem symudol, ac eithrio rhagdaledig diderfyn. Roedd y cynllun 16GB a'r cynllun diderfyn yn cynnwys galwadau diderfyn i Fecsico a Chanada.

 • Cynllun 6GB : Am $ 40 / mis ($ 35 gydag AutoPay)
 • Cynllun 16GB : am $ 50 / mis ($ 45 gydag AutoPay)
 • Cynllun data diderfyn : am $ 70 / mis ($ 65 gydag AutoPay)

Gostyngiad aml-linell: Mae Verizon yn ei gwneud hi'n hawdd ychwanegu llinellau ychwanegol at eich cynlluniau rhagdaledig, ac wrth gwrs, po fwyaf o linellau sydd gennych chi, po fwyaf y byddwch chi'n ei arbed. Dyma sut olwg sydd arno:

 • Ychwanegwch gynllun 6GB ar gyfer $ 30 yn fwy (arbed $ 10)
 • Ychwanegwch gynllun 16GB ar gyfer $ 35 yn fwy (arbed $ 15)
 • Ychwanegwch gynllun diderfyn ar gyfer $ 50 (arbed $ 20)

AT&T : y cynlluniau gorau gyda'r holl nodweddion

AT&T Dyma'r ail ddarparwr gwasanaeth diwifr mwyaf yn yr UD gyda mwy na 100 miliwn o danysgrifwyr ledled y wlad. Mae ganddo un o'r darllediadau gorau yn y wlad, yn dibynnu ar y saethu rydych chi'n ei wylio. Mae yna lawer o resymau dros hoffi AT&T, yn bennaf yn eu plith yw'r rhwydwaith cludwyr mawr sy'n gweithio yn y mwyafrif helaeth o'r UD a dewis mawr y cludwr o ffonau.

Mae AT&T yn cynnig tri chynllun ffôn symudol data diderfyn ar gyfer unigolion a theuluoedd: Unlimited Starter, Unlimited Extra, ac Unlimited Elite.

Mae gan bob cynllun diderfyn AT&T Sgwrs, testun a data diderfyn yn yr UD, Canada a Mecsico. Rydych hefyd yn derbyn negeseuon testun am ddim i fwy na 120 o wledydd, ynghyd â rhybuddion sbam a thwyll a amheuir. Dyma'r gwahaniaeth:

Dechreuwr Diderfyn AT&T: $ 65 y mis gyda chynigion sylfaenol yn unig, dim man problemus a ffrydiau fideo 480p. Gall AT&T arafu cyflymderau data dros dro pan fydd tagfeydd ar y rhwydwaith. Dyna pam mae'r ddau gynllun arall yn cynnig data premiwm, sef data 4G LTE na fydd tagfeydd yn effeithio arno.

 • Dwy linell : $ 120 / mis - ($ 60 y llinell)
 • Tair llinell : $ 135 / mis - ($ 45 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 140 / mis - ($ 35 y llinell)

AT&T Unlimited Ychwanegol: $ 75 y mis gyda 50GB o ddata premiwm, pwynt mynediad 15GB, a ffrydiau fideo 720p.

 • Dwy linell : $ 130 / mis - ($ 65 y llinell)
 • Tair llinell : $ 150 / mis - ($ 50 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 160 / mis - ($ 40 y llinell)

AT&T Unite Elite: $ 85 y mis gyda 100GB o ddata premiwm, pwynt mynediad 30GB, a ffrydiau fideo 480p. Ynghyd â thanysgrifiad am ddim i HBO.

 • Dwy linell : $ 150 / mis - ($ 75 y llinell)
 • Tair llinell : $ 180 / mis - ($ 60 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 200 / mis - ($ 50 y llinell)

Mae AT&T yn cynnig cynlluniau rhagdaledig i'r rhai sy'n chwilio am wasanaethau diwifr swyddogaethol, fforddiadwy heb y drafferth o ddelio â thaliadau gor-ddefnyddio neu dalu am nodweddion nad ydych yn eu defnyddio yn y pen draw.

Mae gan AT&T bedwar opsiwn rhagdaledig, yn amrywio mewn pris o $ 35 y mis y llinell ar gyfer 1GB o ddata i $ 85 y mis y llinell ar gyfer data diderfyn. Os gwnewch y taliad hwnnw trwy AutoPay, byddwch yn derbyn gostyngiad credyd o $ 5 y mis ar bob cynllun.

Mae pob cynllun rhagdaledig AT&T yn cynnwys Sgwrs a thestun diderfyn yn yr UD, Mecsico a Chanada gyda negeseuon testun diderfyn i 100+ o wledydd, ynghyd â chrwydro ym Mecsico a Chanada ar gyfer siarad, testun a data. Dyma'r gwahaniaeth:

 • $ 50 / mis ($ 40 gydag AutoPay): 8GB o ddata cyflym gyda mynediad â phroblem symudol. Sylwch: mae data cyflym heb ei ddefnyddio yn cario drosodd i'r mis nesaf
 • $ 65 / mis ($ 45 gydag AutoPay): Data 4G LTE diderfyn, ond gall AT&T leihau cyflymderau data dros dro pan fydd y rhwydwaith yn brysur.
 • $ 75 / mis ($ 55 gydag AutoPay): Data 4G LTE diderfyn gyda man cychwyn symudol 10GB i'w ddefnyddio yn yr UD Nodyn: Ni ddylai defnyddwyr brofi arafu mewn cyflymder oni bai eu bod yn defnyddio mwy na 22GB o ddata cyn diwedd eu cylch bilio.

Gostyngiad aml-linell: Mae AT&T yn caniatáu ichi gael hyd at 5 llinell ar eich cyfrif AT&T rhagdaledig. Os ychwanegwch 2 neu 3 llinell fe gewch ostyngiad o $ 10 y mis, ac os ychwanegwch 4 neu 5 fe gewch ostyngiad o $ 20 y mis. Am ostyngiad ychwanegol, sefydlwch yr opsiwn AutoPay yn eich cyfrif.

T-Symudol - orau ar gyfer defnyddwyr data trwm

T-Symudol Dyma'r darparwr gwasanaeth diwifr trydydd-mwyaf yn yr UD gyda mwy na 70 miliwn o danysgrifwyr. Mae T-Mobile yn cynnig cynlluniau siarad, testun a data diderfyn ar gyfer unigolion a theuluoedd sydd â'r ffonau diweddaraf. Gwasanaeth ôl-dâl ydyw yn bennaf, ond mae'n cynnig rhai opsiynau rhagdaledig.

Mae T-Mobile yn cynnig tri phrif gynllun diderfyn i chi ddewis ohonynt: Hanfodion, Magenta, a Magenta Plus. Pob Cynllun T-Mobile Unlimited Maent yn dod â sgwrs, testun a data 4G LTE diderfyn gyda mynediad â phroblem, ynghyd â negeseuon testun rhyngwladol diderfyn. Dyma'r gwahaniaeth:

Hanfodion T-Mobile: $ 60 y mis gyda data 4G LTE diderfyn, man cychwyn cyflymder 3G, a ffrydiau fideo 480p.

 • Dwy linell : $ 90 / mis - ($ 45 y llinell)
 • Tair llinell : $ 105 / mis - ($ 35 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 120 / mis - ($ 30 y llinell)
 • Pum llinell : $ 135 / mis - ($ 27 y llinell)

Magenta T-Mobile: $ 70 y mis gyda data 4G LTE diderfyn, man cychwyn 3GB ar gyflymder 4G, a ffrydiau fideo 480p, ynghyd â chrwydro ym Mecsico a Chanada ar gyfer siarad, testun a data cyflym uchel diderfyn 5GB, ynghyd â thanysgrifiad am ddim i Netflix.

 • Dwy linell : $ 120 / mis - ($ 60 y llinell)
 • Tair llinell : $ 120 / mis - ($ 40 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 140 / mis - ($ 35 y llinell)
 • Pum llinell : $ 160 / mis - ($ 32 y llinell)

Magenta Plus T-Mobile: $ 85 y mis gyda data 4G LTE diderfyn, man problemus 20GB ar gyflymder 4G, a ffrydiau fideo 720p, ynghyd â chrwydro ym Mecsico a Chanada ar gyfer siarad, testun a data cyflym uchel diderfyn 5GB, ynghyd â thanysgrifiad am ddim i Netflix.

 • Dwy linell : $ 140 / mis - ($ 70 y llinell)
 • Tair llinell : $ 140 / mis - ($ 47 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 170 / mis - ($ 43 y llinell)
 • Pum llinell : $ 200 / mis - ($ 40 y llinell)

Mae T-Mobile hefyd yn cynnig cynlluniau rhagdaledig , cynllun gwirio dim credyd, a chynlluniau rhyngwladol sy'n caniatáu cyflymderau hyd at 2G mewn mwy na 200 o wledydd heb unrhyw gost ychwanegol. Mae opsiynau rhagdaledig ychydig yn rhatach. Y brif broblem yw y bydd yn rhaid i chi dalu ymlaen llaw yn lle derbyn eich bil ar ddiwedd y mis.

Mae pob cynllun rhagdaledig T-Mobile yn cynnwys siarad a thestun diderfyn a data 2G diderfyn, ynghyd â cherddoriaeth ddiderfyn, sy'n eich galluogi i ffrydio cymaint o gerddoriaeth ag y dymunwch heb ddefnyddio'ch rhandir 4G LTE. Mae T-Mobile yn caniatáu ichi gael hyd at 5 llinell ar eich cyfrif T-Mobile rhagdaledig. Dyma'r gwahaniaeth:

Rhagdaledig yn syml ($ 40 / mis): yn cynnwys 10GB o ddata 4G LTE i lawr i gyflymder 2G diderfyn a mynediad data â phroblem symudol cyflym gan ddefnyddio'ch lwfans data misol.

 • Dwy linell : $ 70 / mis - ($ 35 y llinell)
 • Tair llinell : $ 100 / mis - ($ 33 ​​y llinell)
 • Pedair llinell : $ 130 / mis - ($ 33 ​​y llinell)
 • Pum llinell : $ 160 / mis - ($ 32 y llinell)

Yn syml Rhagdaledig Diderfyn ($ 50 / mes): Mae'n cynnwys data 4G LTE diderfyn, ond os ydych chi'n defnyddio mwy na 50GB, fe allech chi golli'r flaenoriaeth neu hyd yn oed ei leihau tan eich cylch bilio nesaf. Mae hefyd yn cynnig man cychwyn symudol diderfyn ond wedi'i gyfyngu i gyflymder 3G.

 • Dwy linell : $ 80 / mis - ($ 40 y llinell)
 • Tair llinell : $ 110 / mis - ($ 37 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 140 / mis - ($ 35 y llinell)
 • Pum llinell : $ 170 / mis - ($ 34 y llinell)

Yn syml, Rhagdaledig Unlimited Plus ($ 60 / mes): Mae'n cynnwys data 4G LTE diderfyn, ond os ydych chi'n defnyddio mwy na 50GB, fe allech chi golli'r flaenoriaeth neu hyd yn oed ei leihau tan eich cylch bilio nesaf. Mae hefyd yn cynnig 10 GB o fan problemus symudol ar gyflymder 4G LTE.

 • Dwy linell : $ 90 / mis - ($ 45 y llinell)
 • Tair llinell : $ 120 / mis - ($ 40 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 150 / mis - ($ 37 y llinell)
 • Pum llinell : $ 180 / mis - ($ 36 y llinell)

Sbrint : orau i deuluoedd

Sbrint Bellach, hwn yw'r pedwerydd gweithredwr symudol mwyaf yn yr UD, gyda 54 miliwn o gwsmeriaid yn 2019. Nodwedd orau Sprint yw ei brisiau, sef y mwyaf fforddiadwy o'r pedwar mawr. Mae'r gweithredwr yn cynnig dewis gweddus o gynlluniau gyda nodweddion solet. megis trothwyon ail-flaenoriaethu data uchel, aseiniadau pwynt mynediad da, buddion rhyngwladol, a thanysgrifiadau ffrydio am ddim.

Mae Sprint yn cynnig cynlluniau siarad, testun a data diderfyn y gellir eu sefydlu ar gyfer unigolion neu deuluoedd: Unlimited Basic, Unlimited Plus, a Premiwm Unlimited, sef y rhataf o'r pedwar prif gludwr.

Mae pob Cynllun Sprint Unlimited yn Cynnwys Data 4G LTE diderfyn a siarad a thestun diderfyn yn yr UD, Mecsico a Chanada. Ond gall cyflymder eich data fod yn gyfyngedig os ydych chi'n fwy na 50GB o ddata cyn diwedd eich cyfnod bilio misol. Ynghyd â rhyw fath o danysgrifiad Hulu a thestun diderfyn i 200+ o wledydd

Sylfaenol Diderfyn: $ 60 y mis gyda data 4G LTE diderfyn, man cychwyn symudol 500MB, a ffrydiau fideo 480p. Mwy o grwydro ym Mecsico a Chanada ar gyfer siarad, testun a data cyflym 5GB diderfyn.

 • Dwy linell : $ 100 / mis - ($ 50 y llinell)
 • Tair llinell : $ 100 / mis - ($ 33 ​​y llinell)
 • Pedair llinell : $ 100 / mis - ($ 25 y llinell)
 • Pum llinell : $ 100 / mis - ($ 20 y llinell)

Unlimited Plus: $ 70 y mis gyda data 4G LTE diderfyn, man cychwyn symudol 50GB, a ffrydiau fideo 1080p. Mwy o grwydro ym Mecsico a Chanada ar gyfer siarad, testun a data cyflym cyflym 10GB.

 • Dwy linell : $ 120 / mis - ($ 60 y llinell)
 • Tair llinell : $ 130 / mis - ($ 43 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 140 / mis - ($ 35 y llinell)
 • Pum llinell : $ 150 / mis - ($ 30 y llinell)

Premiwm Diderfyn: $ 80 y mis gyda data LTE 4G diderfyn, man cychwyn symudol 100GB, a ffrydiau fideo Full HD. Mwy o grwydro ym Mecsico a Chanada ar gyfer siarad, testun a data cyflym iawn diderfyn. Ynghyd â rhyw fath o danysgrifiad i Hulu, Tidal, and Lookout.

 • Dwy linell : $ 140 / mis - ($ 70 y llinell)
 • Tair llinell : $ 160 / mis - ($ 53 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 180 / mis - ($ 45 y llinell)
 • Pum llinell : $ 200 / mis - ($ 40 y llinell)

Cynllun Kickstart Sbrint: mae hwn yn gynllun newydd sy'n symleiddio pethau i gleientiaid. Os ydych chi eisiau cynllun Sbrint diderfyn, ond ddim eisiau talu $ 60 y mis, edrychwch ar gynllun Kickstart Unlimited. Am ddim ond $ 35 y mis, fe gewch siarad, testun a data diderfyn.

Mae gan bob llinell ychwanegol gost ychwanegol o $ 35 y mis. Nodyn: Gall sbrint arafu cyflymderau data dros dro pan fydd y rhwydwaith yn brysur.

Gweithredwyr Ffôn Cell MVNO Gorau

Symudol Tello : y gweithredwr mwyaf fforddiadwy

Cwmnïau ffôn symudol rhad. Mae ein dewis ar gyfer y gweithredwr ffôn symudol MVNO gorau ar gyfer Tello . Mae Tello yn cynnig cynlluniau ffôn rhagdaledig fforddiadwy i gyd-fynd ag unrhyw gyllideb. Gan ddechrau ar ddim ond ychydig ddoleri y mis, mae modd addasu cynlluniau yn ddiddiwedd.

Mae Tello yn caniatáu ichi greu eich cynllun arfer eich hun yn seiliedig ar yr union beth sydd ei angen arnoch, gan roi rheolaeth lawn i chi dros eich cofnodion, negeseuon testun a data, gan gynnwys opsiynau data yn unig neu ddim data. Gallwch ychwanegu mwy o unrhyw beth os gwelwch fod angen addasiadau i'ch cynllun.

Eich cynllun ysgafn $ 14 sy'n cynnig siarad diderfyn, testun, a 2GB o ddata LTE. Ynghyd â'u cynllun defnyddiwr trwm $ 39 sy'n cynnig siarad diderfyn, testun, a 12GB o ddata LTE sy'n darparu popeth y gallai fod ei angen arnoch mewn un cynllun.

Mae'r holl gynlluniau'n cynnwys tecstio a chlymu diderfyn am ddim heb unrhyw gost ychwanegol, yn ogystal â galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â'r UD.

Mae gan gwsmeriaid yr opsiwn i brynu credydau cynllun Talu wrth fynd ychwanegol ar gyfer galw a thestun rhyngwladol.

Er nad oes gan Tello opsiwn cynllun teulu o reidrwydd, mae'n bwysig nodi ei fod yn un o'r MVNOs rhataf ar y farchnad ac felly bydd cofrestru'ch teulu mewn cynlluniau unigol yn arbed cannoedd i chi yn y tymor hir.

Os penderfynwch gadw'ch ffôn, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw nodi ID eich dyfais, sy'n IMEI i wirio a yw'ch ffôn yn gydnaws â'ch rhwydwaith ac yna gallwch ddewis cerdyn SIM sy'n costio $ 10, yna byddwch chi mynd â chi i statws trefn tudalen lle gallwch chi weld bod eich gwaith yn cael ei wneud ac mae gan Tello raglen er mwyn i chi allu rheoli'ch cyfrif o'ch dyfais symudol.

Ar ôl i chi gael eich cerdyn SIM, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ei roi yn eich dyfais a'ch pen i'ch cyfrif adroddiad a chlicio actifadu, yna nodwch yr ICCID a dylech chi fod yn dda i fynd.

 • Cynllun sylfaenol: $ 8 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn. gyda galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â mynediad i fan problemus symudol.
 • Cynllun de 1GB: $ 10 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn ac 1GB o ddata 4G LTE gyda galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â mynediad i fan symudol.
 • Cynllun 2GB: $ 14 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 2GB o ddata 4G LTE gyda galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â mynediad i fan symudol.
 • Cynllun 4GB: $ 19 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 4GB o ddata 4G LTE gyda galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â mynediad i fan symudol.
 • Cynllun 6GB: $ 24 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 6GB o ddata 4G LTE gyda galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â mynediad i fan symudol.
 • Cynllun 8GB: $ 29 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn ac 8GB o ddata 4G LTE gyda galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â mynediad i fan symudol.
 • Cynllun diderfyn: $ 39 / mis ar gyfer sgwrs, testun a data 4G LTE diderfyn gyda galwadau am ddim i Ganada, Mecsico a China, ynghyd â mynediad i fan symudol.

Twigby - Y cynlluniau personol gorau

Twigby yn weithredwr ffôn symudol newydd ac mae eisoes yn gwneud tonnau mawr. Mae Twigby yn cynnig y gallu i'w gwsmeriaid greu eu cynllun ffôn eu hunain trwy ddewis faint o funudau a data LTE sy'n addas i'w hanghenion.

Yr hyn sy'n gwahanu Twigby oddi wrth Tello yw ei sylw, mae Twigby yn defnyddio dau rwydwaith i ddarparu sylw, rhwydwaith Sprint, sef y prif rwydwaith, a rhwydwaith Verizon, sy'n rhedeg fel rhwydwaith wrth gefn yn unig ar gyfer galwadau a thestunau.

Gall cwsmeriaid ddewis o 300 munud siarad am $ 9 i alwadau diderfyn am $ 13, yna os dymunant, gallant ddewis ychwanegu pecyn data at eu cynllun, yn amrywio o 200MB am $ 3 i 10GB am $ 30. Tecstio rhyngwladol i fwy na 180 o wledydd yn rhad ac am ddim. Mae cynlluniau twigby yn dda i'r rhai nad oes angen tunnell o ddata arnynt gan nad ydyn nhw'n cynnig opsiwn data diderfyn.

Mae Twigby yn cynnig gostyngiad o 25% i'w gwsmeriaid newydd ar eu 6 mis cyntaf o wasanaeth ac yn darparu amddiffyniad gor-ddefnyddio ynghyd â chynlluniau ffôn teulu i gadw'r teulu cyfan dan orchudd ar yr un cyfrif.

Mae gan Twigby yr opsiwn i ddod â'ch dyfais eich hun, does ond angen i chi wirio a yw'ch dyfais yn gydnaws trwy nodi ei ID IMEI yn Gwiriwr Cydnawsedd twiggy.

Yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei ddewis, gall eich pris fod yn wahanol. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth i dderbyn y gostyngiad o 25 y cant a gostwng pris dyfynbris terfynol y gwasanaeth. Gyda rhwydwaith gref a chostau rhad, mae'n anodd peidio ag ystyried Twigby.

 • Cynllun sylfaenol: 9.75 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn gyda siarad a thestun rhyngwladol am ddim.
 • Cynllun de 1GB: 14.25 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn ac 1GB o ddata 4G LTE gyda siarad a thestun rhyngwladol am ddim.
 • Cynllun 2GB: 17.25 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 2GB o ddata 4G LTE gyda siarad a thestun rhyngwladol am ddim.
 • Cynllun 3GB: 21 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 3GB o ddata 4G LTE gyda siarad a thestun rhyngwladol am ddim.
 • Cynllun 5GB: 24.75 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 5GB o ddata 4G LTE gyda siarad a thestun rhyngwladol am ddim.
 • Cynllun o 10GB : 32.25 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 10GB o ddata 4G LTE gyda siarad a thestun rhyngwladol am ddim.

Xfinity : rhwydwaith Verizon rhad

Symudol Xfinity gwasanaeth ffôn symudol Comcast sy'n ddibynnol ar rwydwaith Verizon. I ddod yn gwsmer Xfinity Mobile, yn gyntaf rhaid i chi fod yn gwsmer Gwasanaeth Rhyngrwyd Xfinity. Os ydych chi'n byw yn rhywle yn yr UD lle mae Comcast eisoes yn cynnig eich gwasanaeth teledu cebl a Rhyngrwyd, efallai y byddwch hefyd yn gallu cael eich gwasanaeth ffôn diwifr.

Dyma lle mae pethau'n dod yn ddiddorol iawn. Mae costau cynllun symudol Xfinity yn hynod isel a hyblyg. Yn is nag unrhyw un o'r 4 cludwr mawr, ond yn is hyd yn oed na'r mwyafrif o'r MVNOs rhataf.

Mae pob cynllun Xfinity Mobile yn dod â siarad a thestun diderfyn ledled y wlad, mae mynediad i dros 18 miliwn o fannau problemus Wi-Fi, a 100MB o ddata misol a rennir yn cael eu cynnwys yn ddiofyn gyda'ch cynllun rhyngrwyd rheolaidd.

Gyda XFINITY Mobile gallwch dalu fesul gig neu brynu'ch cynllun data diderfyn. Mae'r defnyddiwr Verizon ar gyfartaledd sydd â chynllun diderfyn yn defnyddio tua 4GB o ddata'r mis. Fodd bynnag, gwelsom fod prynu 4GB o ddefnydd data misol trwy Xfinity mewn gwirionedd yn costio mwy na'ch cynllun diderfyn.

Mae Xfinity Mobile yn cynnig y cynllun diderfyn ar gyfer $ 45, sy'n cynnwys siarad, testun a data LTE diderfyn, er y bydd cyflymderau'n gyfyngedig i 1.5 Mbps i'w lawrlwytho a 750 Kbps i'w lanlwytho ar ôl 20 GB o ddefnydd mewn cyfnod bilio.

Mae pob cynllun Xfinity yn cynnwys Sgwrs a thestun diderfyn, ynghyd â mannau problemus Wi-Fi 18 miliwn. Gyda'r cynllun By the Gig, gellir rhannu data ar draws pob llinell, a gall defnyddwyr newid o ddata By the Gig i Unlimited yn ystod eu cylch bilio heb unrhyw dâl ychwanegol.

 • 1GB am $ 12 / mis ($ 12 y GB ychwanegol)
 • 3GB am $ 30 / mis ($ 12 y GB ychwanegol)
 • 10GB am $ 60 / mis ($ 12 ar gyfer Prydain Fawr ychwanegol)
 • Diderfyn am $ 45 / mo y llinell ar hyd at bum llinell, cyflymderau is ar ôl 20GB

Gweladwy - Mwy fforddiadwy Unlimited

Gweladwy Mae'n un o'r gweithredwyr mwyaf newydd i gyrraedd y farchnad ac mae'n sgorio llawer o bwyntiau am ei hwylustod i'w ddefnyddio. Mae Gweladwy yn opsiwn gwych i ddefnyddwyr trwm ac ysgafn fel ei gilydd gyda'r holl ffioedd wedi'u cynnwys, gan fanteisio ar rwydwaith LTE helaeth Verizon.

Mae gan Visible gynllun syml, syml $ 40 / mis sy'n rhoi sgwrs, testun a data LTE diderfyn i gwsmeriaid ar rwydwaith Verizon. Mae mynediad i'r man poeth hefyd wedi'i gynnwys am ddim. Defnyddir gweladwy i gyfyngu cyflymderau data i ddim ond 5Mbps, ond am gyfnod cyfyngedig, mae cwsmeriaid newydd a phresennol yn cael data cwbl ddiderfyn.

Mae'r cysyniad o gyfradd unffurf heb unrhyw bethau annisgwyl a dim ymyrraeth gwasanaeth yn gysyniad gwych a bydd yn gweithio i'r rhan fwyaf o bobl sydd â sylw rhagorol gan Verizon. Dim ond ar 480c y mae fideos yn cael eu ffrydio, a fydd yn iawn i lawer o ddefnyddwyr, ond efallai y bydd llawer o bobl â ffonau smart mwy eisiau HD fel opsiwn.

Os ydych chi wedi cadarnhau bod gennych chi sylw ar rwydwaith LTE Visible, Visible yw eich bargen orau. Er ei bod yn bosibl creu cynllun rhatach yn Verizon Wireless.

$ 40 / mis ($ 25 y mis cyntaf) - Mae'r cynllun hwn yn cynnwys sgwrs, testun a data 4G LTE diderfyn gyda galw Wi-Fi am ddim a mynediad i fan symudol. Cynhwysir trethi a ffioedd.

 • Llinell : $ 40 / mis
 • Dwy linell : $ 70 / mis - ($ 35 y llinell)
 • Tair llinell : $ 90 / mis - ($ 30 y llinell)
 • Pedair llinell : $ 100 / mis - ($ 25 y llinell)

Mwy o weithredwyr ffôn symudol MVNO:

 • Mint Symudol (3GB) : $ 15 / mis ar gyfer siarad diderfyn, testun, a data 3GB 4G LTE am dri mis (gan ddechrau ar $ 45 / mis).
 • TextNow (2GB) : 19.99 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 2GB o ddata 4G LTE
 • Di-wifr Gweriniaeth (1GB) : $ 20 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn ac 1GB o ddata 4G LTE
 • Hwb Symudol (3GB): $ 35 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 3GB o ddata 4G LTE gyda ffrydio fideo 480p a mynediad i fan problemus symudol, ynghyd â rhyw fath o danysgrifiad Llanw. Mae gan bob llinell ychwanegol gost ychwanegol o $ 35 y mis
 • Di-wifr Criced (2GB): $ 30 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 2GB o ddata 4G LTE
 • Poced Coch (7GB): $ 30 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 7GB o ddata 4G LTE, yna 2G.
 • Ultra Mobile (5GB): $ 29 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 5GB o ddata 4G LTE gyda galwadau diderfyn i fwy nag 80 o gyrchfannau rhyngwladol, ynghyd â mynediad i fan symudol.
 • Tudalen a Mwy (8GB): $ 39.95 / mis ($ 36 gydag AutoPay) ar gyfer galwadau diderfyn, testunau rhyngwladol ac 8GB o ddata 4G LTE, yna 2G. Ynghyd â $ 10 credyd ar gyfer galwadau rhyngwladol am ddim.
 • Poced Coch (15GB): $ 40 / mo ar gyfer siarad a thestun diderfyn a 15GB o ddata 4G LTE, yna 2G.
 • Symudol yr UD (8GB): $ 36 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn ac 8GB o ddata cyflym
 • TextNow (Diderfyn) : 39.99 / mo ar gyfer sgwrs, testun a data 4G LTE diderfyn
 • Symudol yr Unol Daleithiau (Diderfyn): $ 40 / mis ar gyfer siarad a thestun diderfyn a data cyflym cyflym diderfyn
 • Poced Coch (Diderfyn): $ 40 / mo ar gyfer sgwrs, testun a data 4G LTE diderfyn, yna 2G.
 • Tudalen a Mwy (Diderfyn): $ 29.95 / mis ($ 27 gydag AutoPay) ar gyfer siarad diderfyn, testun rhyngwladol a data 4G LTE diderfyn, yna 2G. Ynghyd â $ 10 credyd ar gyfer galwadau rhyngwladol am ddim.
 • Symudol syml (diderfyn): $ 50 / mis ($ 45 gydag AutoPay) ar gyfer siarad, testun a data cyflym cyflym diderfyn gyda 5GB o fynediad â phroblem symudol, ynghyd â galwadau a thestunau rhyngwladol i 69 o gyrchfannau ynghyd â chrwydro rhyngwladol i 16 o wledydd America Ladin.

Mae yna lawer o newidynnau sy'n mynd i benderfynu pa ddarparwr ffôn symudol sydd orau i chi. Os yw'r pris a'r sylw yn gweddu i'ch anghenion, ni allwch fynd yn anghywir ag unrhyw un o'r cwmnïau ar y rhestr hon. a gobeithio bod gennych chi ddigon o wybodaeth i wneud penderfyniad hyddysg.

Pa weithredwr symudol yw'r gorau i chi?

Mae yna lawer o ffactorau i'w hystyried wrth ateb y cwestiwn hwn. Ble rydych chi'n byw? Pa mor aml ydych chi'n teithio? Ffrydio cerddoriaeth a ffilmiau trwy ddata symudol? Ydych chi'n prynu ffonau heb eu cloi?

Ni all unrhyw gwmni honni mai hi yw llinell orau America at bob pwrpas ac ym mhob maes. Ond gobeithio bod gennych chi ddigon o wybodaeth nawr i wneud penderfyniad hyddysg. Os ydych chi'n chwilio am gynllun diderfyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y cynlluniau ffôn rhataf gyda phopeth diderfyn hefyd.

Cynnwys