Ap Post Ar Goll O iPhone? Dyma The Real Fix!Mail App Missing From Iphone

Mae'r ap Mail ar goll ar eich iPhone ac nid ydych chi'n gwybod i ble aeth. Mae'r ap Mail yn caniatáu ichi gysylltu'ch holl gyfrifon e-bost pwysig mewn un lle, p'un a yw'n well gennych ddefnyddio Gmail, Outlook, Yahoo, neu wasanaeth e-bost arall. Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi beth i'w wneud pan fydd yr app Mail ar goll o'ch iPhone felly gallwch chi ddechrau anfon a derbyn e-byst pwysig eto .Pam fod yr ap post ar goll o fy iPhone?

Mae'r app Mail ar goll o'ch iPhone oherwydd i rywun ei ddileu. Yn wahanol i apiau adeiledig eraill fel Safari neu'r app Camera, mae'n bosibl dileu'r app Mail ar eich iPhone.Ailosod yr App Post Yn Yr App Store

Os yw'r app Mail wedi'i ddileu ar eich iPhone, gallwch fynd i mewn i'r App Store a'i lawrlwytho eto. Pan fyddwch chi'n chwilio'r App Store, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n chwilio amdano “Post” .

Mae cannoedd o apiau e-bost yn yr App Store, felly os ydych chi'n chwilio rhywbeth fel “Mail app ar iPhone”, efallai na fydd yn ymddangos yn unman yn agos at frig y rhestr.Ar ôl i chi ddod o hyd i'r app Mail yn yr App Store, tapiwch y botwm Cloud ar y dde. Bydd yr app Mail yn lawrlwytho ac yn ailosod ar eich iPhone a byddwch yn gallu ei ddefnyddio eto!Cadwch mewn cof, pan fyddwch chi'n ailosod yr app Mail ar eich iPhone, mae'n debyg y bydd mewn lle gwahanol i'r hyn rydych chi wedi arfer ag ef. Efallai y bydd yn rhaid i chi newid ychydig dudalennau drosodd ar y sgrin Cartref cyn i chi ei weld.

Fe wnes i ailosod yr ap post, ond nid yw fy nghyfrifon yno!

Pan fydd yr app Mail yn cael ei ddileu ar iPhone, bydd unrhyw un o'r cyfrifon e-bost y gwnaethoch chi gysylltu ag ef yn cael eu newid i anactif hyd yn oed ar ôl i chi ailosod yr app.

Er mwyn eu gwneud yn weithredol eto, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyfrifon a Chyfrineiriau . O dan y rhestr o'ch cyfrifon, tap ar eich cyfeiriad e-bost. Yn olaf, tapiwch y switsh wrth ymyl Mail i wneud eich cyfrif e-bost yn weithredol eto.

Cuddio A Cheisio

Rydych chi wedi ailosod yr app Mail ar eich iPhone a gallwch chi ddechrau anfon e-byst unwaith eto. Y tro nesaf y bydd yr app Mail ar goll o'ch iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union ble i ddod o hyd iddo! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod!

Diolch am ddarllen,
David L.